Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Rije Jahvina Jeremiji o velikoj sui:

  14:2 Judeja je tugom obrvana i ginu njeni gradovi, sumorno lee na zemlji, krik Jeruzalema do neba se vije.

  14:3 Odlinici alju sluge po vodu: dolaze do studenaca, ali vode ne nalaze, vraaju se praznih vreva, postieni, posramljeni, pokrie glavu svoju.

  14:4 Zemlja je sva ispucala jer kie nema. Ratari se postidjee, pokrie glave.

  14:5 Pa i kouta u polju ostavlja mlado jer trave nema.

  14:6 Divlji magarci, stoje' na goletima, dau kao agalj, oi im malaksale jer nema zelenila.

  14:7 Bezakonja naa protiv nas svjedoe, smiluj se, o Jahve, rad' imena svoga! Jer otpadosmo od tebe, tebi sagrijeismo,

  14:8 o nado Izraelova, spasitelju njegov u danima nevolje! Zato si kao stranac u ovoj zemlji, kao putnik to se uvrati da prenoi?

  14:9 Zato si kao prestravljen ovjek, kao junak koji ne moe pomoi? Ta ti si meu nama, o Jahve, mi se tvojim zovemo imenom - nemoj nas ostaviti!

  14:10 Ovako govori Jahve o narodu ovome: Jest, oni vole tumarati i ne tede svojih nogu, i zato ih Jahve ne voli. I sada se spominje bezakonja njihova i kanjava grijehe njihove.

  14:11 I ree mi Jahve: "Ne trai milosti za ovaj narod.

  14:12 Ako e i postiti, neu usliiti njihovih vapaja. Ako e i prinijeti paljenicu i prinos, nee mi omiljeti. Jer maem, glau i kugom ja u ih zatrti."

  14:13 Tada rekoh: "Ah, Jahve Gospode! Eno, proroci im govore: 'Neete vidjeti maa, niti e vam biti gladi, nego u vam dati postojan mir na ovome mjestu.'"

  14:14 A Jahve mi ree: "La prorokuju ti proroci u moje ime; niti ih poslah niti im nalog kakav dadoh - ja im i nisam govorio. Oni vam prorokuju lana vienja, isprazna gatanja i snove srca svoga."

  14:15 Zato ovako govori Jahve: "Proroci ti to u moje ime prorokuju, a ja ih nisam poslao, te govore da nee biti ni maa ni gladi u zemlji ovoj, sami e od maa i gladi poginuti.

  14:16 A narod ovaj kojemu prorokuju leat e po ulicama jeruzalemskim, pokoen maem i glau, i nee biti ovjeka da ga pokopa - njih, ene njihove, sinove i keri njihove. Tako u na njih izliti zlou njihovu."

  14:17 A ti im reci ovako: Nek' oi moje suze rone danju i nou, i neka ne prestanu, jer je strano slomljena djevica, ki naroda moga, ranom neobino ljutom.

  14:18 Poem li u polje, evo maem pobijenih! Vratim li se u grad, evo od gladi iznemoglih! ak i proroci i sveenici lutaju po zemlji i nita ne znaju.

  14:19 Ta zar si Judeju sasvim odbacio? Zar ti dui omrznu Sion? Zato nas tako bije te nam vie nema lijeka? Nadasmo se miru, ali dobra nema, ekasmo vrijeme ozdravljenja, al' evo uasa!

  14:20 O Jahve, bezbonost svoju priznajemo, bezakonje otaca svojih; doista, tebi sagrijeismo!

  14:21 Ne odbaci nas, rad' imena svoga, ne sramoti prijesto Slave svoje, spomeni se i nemoj razvri Saveza svog s nama!

  14:22 Zar ispraznost bezbonika dada daje? Ili zar nebesa sama kie? Zar ne daje ti to, Jahve, Boe na? Zato se u te uzdamo, jer ti sve to ini.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .