Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JEREMIAH 48

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  48:1 O Moabu. Ovako govori Jahve nad Vojskama, Bog Izraelov: "Jao brdu Nebu jer je opustoeno, postien je Kirjatajim i osvojen, tvra posramljena, razorena,

  48:2 nema vie dike moapske. U Hebonu mu propast skovae: 'Hajde da ga istrijebimo iz naroda!' A ti, Madmene, bit e razoren, ma ve ide za tobom!

  48:3 Sluaj! Jauci se uju iz Horonajima: 'Pohara, propast strana!'

  48:4 'Moab je smlavljen!' uje se vritanje malia njegovih.

  48:5 Da, uz brdo Luhit uspinju se plaui. Da, niz obronke Horonajima razlijee se jauk nad propau.

  48:6 'Bjeite, spasavajte ivot, ugledajte se u pustinjsku magarad!'

  48:7 Jer si se pouzdao u svoje utvrde, bit e i ti osvojen. Kemo odlazi u izgnanstvo sa sveenicima i knezovima svojim.

  48:8 Pustonik e doi u svaki grad, nijedan mu nee izmai: Dolina e biti poharana, Visoravan opustoena," govori Jahve!

  48:9 Stavite Moabu nadgrobni kamen, jer je do temelja sruen; njegovi su gradovi pustare, u njima nitko ne obitava.

  48:10 Proklet bio tko nemarno obavlja poslove Jahvine! Proklet bio tko krvlju ma svoj ne omasti!

  48:11 Od mladosti svoje mir uivae Moab, leae na drodini svojoj, nikad ga nisu pretakali iz bave u bavu, nikad u izgnanstvo iao nije: zato mu okus ostade svje, miris nepromijenjen.

  48:12 "Ali, evo, dolaze dani" - govori Jahve - "i ja u mu poslati tlaitelje koji e ga pretakati, isprazniti njegove bave i sudove njegove porazbijati.

  48:13 I tada e se Moab postidjeti zbog Kemoa, kao to se dom Izraelov postidio zbog Betela u koji se uzdao."

  48:14 Kako moete rei: "Mi smo junaci, hrabri ratnici."

  48:15 Pustonik Moabov navaljuje na nj; cvijet mladosti njegove u klanice silazi, rije je Kraljeva, Jahve nad Vojskama njemu je ime.

  48:16 Blii se propast Moabova, nesrea njegova hiti.

  48:17 alite ga, svi susjedi njegovi, i svi koji znate ime njegovo. Recite: "Kako li se slomi vrsta palica, ezlo velianstveno!"

  48:18 Sii sa slave svoje, sjedni u blato, itelju, keri dibonska! Jer pustonik Moaba navali na te, porui sve utvrde tvoje.

  48:19 Stani na cestu i promatraj, o itelju Aroera! Pitaj bjegunce i preivjele, pitaj ih: "to se to dogodi?"

  48:20 "Moab se stidi jer je slomljen. Plaite, jecajte! Objavite na Arnonu da je Moab poharan."

  48:21 Sud stie nad Visoravan i nad Holon, Jahsu i Mefaot,

  48:22 nad Dibon, Nebo, Bet Diblatajim,

  48:23 Kirjatajim, Bet Gamul, Bet Meon,

  48:24 Kerijot, Bosru i nad sve gradove zemlje moapske, daleke i blize.

  48:25 "Moabu je rog odbijen, ruka mu je slomljena."

  48:26 "Opijte ga jer se htjede uzvisiti nad Jahvu: neka se Moab sada valja u bljuvotini svojoj te i on neka bude na podsmijeh.

  48:27 Nije li tebi bio Izrael na podsmijeh? Jesu li ga moda zatekli u krai te mae glavom kad god o njemu govori?"

  48:28 "Ostavite gradove, ivite u peinama, stanovnici Moaba! Budite kao golubovi to se gnijezde na litici onkraj razjapljena bezdana!"

  48:29 uli smo za nadutost Moaba, nadutost preveliku, ponos njegov, hvastanje, uznositost, za oholost srca njegova!

  48:30 "Poznajem ja obijest njegovu - rije je Jahvina - la njegovih rijei, la djela njegovih!

  48:31 Zato moram jaukati nad Moabom, plakati nad svim Moapcima, jecati zbog ljudi Kir Heresa.

  48:32 Vie nego nad Jazerom, plakat u nad tobom, o lozje sibmansko, kojem se mladice pruahu preko mora, sezahu sve do Jazera. Na tvoje berbe i etve pade sada pustonik.

  48:33 Ieznu radost i veselje iz vonjaka i zemlje moapske. Nesta vina u kacama, mastioci vie groa ne maste, veseli zvuci vie nisu veseli."

  48:34 Urlanje Hebona i Elalea uje se sve do Jahasa. Viu od Soara do Horonajima i Eglat eliije, jer se i vode nimrimske pretvorie u pustaru.

  48:35 "U Moabu u uiniti - rije je Jahvina - da se ne uzlazi na uzviice i kadi bogovima njegovim.

  48:36 Stoga mi srce poput frule dre za Moabom, srce moje poput frule dre za ljudima Kir Heresa: jer propade steevina koju stekoe!

  48:37 Sve su glave obrijane i brade podrezane; po svim rukama urezi, oko bokova kostrijet.

  48:38 Na svim krovovima Moaba i na njegovim trgovima samo zapomaganje, jer smrskah Moab kao krag koji se nikomu ne mili" - rije je Jahvina.

  48:39 Kako li je smrskan! Kako li sramotno Moab udari u bijeg! Moab postade ruglo i strailo svim susjedima.

  48:40 Jer ovako govori Jahve: "Gle, poput orla lebdi, nad Moabom iri krila.

  48:41 Gradovi su zauzeti, osvojene tvrave. Srce moapskih junaka bit e toga dana kao srce ene u trudovima.

  48:42 Izbrisan je Moab iz naroda jer se uzvisi nad Jahvu.

  48:43 Strava, jama i zamka tebi, itelju Moaba! - rije je Jahvina.

  48:44 Tko stravi umakne, u jamu e pasti; tko se iz jame izvue, u zemlju e pasti. Da, to u svaliti na Moab u danima kazne njegove" - rije je Jahvina.

  48:45 "U sjeni se hebonskoj ustavljaju iscrpljeni bjegunci. Al' vatra izlazi iz Hebona, plamen lie iz dvora sihonskog i prodire sljepoonice Moabu i tjeme sinova nemirnikih.

  48:46 Jao tebi, Moabe! Umiljen si, narode Kemoev! Jer sinove tvoje u izgnanstvo odvedoe, keri tvoje u progonstvo.

  48:47 Ali u promijeniti udes Moabov u budunosti" - rije je Jahvina. Dovde suenje Moabu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .