Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOHN 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 To rekavi, zaputi se Isus sa svojim uenicima na drugu stranu potoka Cedrona. Ondje bijae vrt u koji ue Isus i njegovi uenici.

  18:2 A poznavae to mjesto i Juda, njegov izdajica, jer se Isus tu esto sastajao sa svojim uenicima.

  18:3 Juda onda uze etu i od sveenikih glavara i farizeja sluge te doe onamo sa zubljama, svjetiljkama i orujem.

  18:4 Znajui sve to e s njim biti, istupi Isus naprijed te ih upita: "Koga traite?"

  18:5 Odgovore mu: "Isusa Nazareanina." Ree im Isus: "Ja sam!" A stajae s njima i Juda, njegov izdajica.

  18:6 Kad im dakle ree: "Ja sam!" - oni ustuknue i popadae na zemlju.

  18:7 Ponovno ih tada upita: "Koga traite?" Oni odgovore: "Isusa Nazareanina."

  18:8 Isus odvrati: "Rekoh vam da sam ja. Ako dakle mene traite, pustite ove da odu" -

  18:9 da se ispuni rije koju ree: "Ne izgubih ni jednoga od onih koje si mi dao."

  18:10 A imun Petar isue ma koji je imao uza se pa udari slugu velikoga sveenika i odsijee mu desno uho. Sluga se zvao Malho.

  18:11 Nato Isus ree Petru: "Djeni ma u korice! au koju mi dade Otac zar da ne pijem?"

  18:12 Tada eta, zapovjednik i idovski sluge uhvatie Isusa te ga svezae.

  18:13 Odvedoe ga najprije Ani jer on bijae tast Kajfe, velikoga sveenika one godine.

  18:14 Kajfa pak ono svjetova idove: "Bolje da jedan ovjek umre za narod."

  18:15 Za Isusom su ili imun Petar i drugi uenik. Taj uenik bijae poznat s velikim sveenikom pa s Isusom ue u dvorite velikoga sveenika.

  18:16 Petar osta vani kod vrata. Tada taj drugi uenik, znanac velikoga sveenika, izie i ree vratarici te uvede Petra.

  18:17 Nato e slukinja, vratarica, Petru: "Da nisi i ti od uenika toga ovjeka?" On odvrati: "Nisam!"

  18:18 A stajahu ondje sluge i straari, raspirivahu eravicu jer bijae studeno i grijahu se. S njima je stajao i Petar i grijao se.

  18:19 Veliki sveenik zapita Isusa o njegovim uenicima i o njegovu nauku.

  18:20 Odgovori mu Isus: "Ja sam javno govorio svijetu. Uvijek sam nauavao u sinagogi i u Hramu gdje se skupljaju svi idovi. Nita nisam u tajnosti govorio.

  18:21 Zato mene pita? Pitaj one koji su sluali to sam im govorio. Oni eto znaju to sam govorio."

  18:22 Na te njegove rijei jedan od nazonih slugu pljusne Isusa govorei: "Tako li odgovara velikom sveeniku?"

  18:23 Odgovori mu Isus: "Ako sam krivo rekao, dokai da je krivo! Ako li pravo, zato me udara?"

  18:24 Ana ga zatim posla svezana Kajfi, velikom sveeniku.

  18:25 imun Petar stajao je ondje i grijao se. Rekoe mu: "Da nisi i ti od njegovih uenika?" On zanijeka: "Nisam!"

  18:26 Nato e jedan od slugu velikog sveenika, roak onoga komu je Petar bio odsjekao uho: "Nisam li te ja vidio u vrtu s njime?"

  18:27 I Petar opet zanijeka, a pijetao odmah zapjeva.

  18:28 Nato odvedoe Isusa od Kajfe u dvor upraviteljev. Bilo je rano jutro. I oni ne uoe da se ne okaljaju, ve da mognu blagovati pashu.

  18:29 Pilat tada izie pred njih i upita: "Kakvu tubu iznosite protiv ovoga ovjeka?"

  18:30 Odgovore mu: "Kad on ne bi bio zloinac, ne bismo ga predali tebi."

  18:31 Ree im nato Pilat: "Uzmite ga vi i sudite mu po svom zakonu." Odgovorie mu idovi: "Nama nije doputeno nikoga pogubiti" -

  18:32 da se ispuni rije Isusova kojom je oznaio kakvom mu je smru umrijeti.

  18:33 Nato Pilat ue opet u dvor, pozove Isusa i upita ga: "Ti li si idovski kralj?"

  18:34 Isus odgovori: "Govori li ti to sam od sebe ili ti to drugi rekoe o meni?"

  18:35 Pilat odvrati: "Zar sam ja idov? Tvoj narod i glavari sveeniki predadoe te meni. to si uinio?"

  18:36 Odgovori Isus: "Kraljevstvo moje nije od ovoga svijeta. Kad bi moje kraljevstvo bilo od ovoga svijeta, moje bi se sluge borile da ne budem predan idovima. Ali kraljevstvo moje nije odavde."

  18:37 Nato mu ree Pilat: "Ti si dakle kralj?" Isus odgovori: "Ti kae: ja sam kralj. Ja sam se zato rodio i doao na svijet da svjedoim za istinu. Tko je god od istine, slua moj glas."

  18:38 Ree mu Pilat: "to je istina?"

  18:39 Rekavi to, opet izie pred idove i ree im: "Ja ne nalazim na njemu nikakve krivice. A u vas je obiaj da vam o Pashi nekoga pustim. Hoete li dakle da vam pustim kralja idovskoga?"

  18:40 Povikae nato opet: "Ne toga, nego Barabu!" A Baraba bijae razbojnik.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .