Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - JOHN 19

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  19:1 Tada Pilat uze i izbieva Isusa.

  19:2 A vojnici spletoe vijenac od trnja i stavie mu ga na glavu; i zaogrnue ga grimiznim platem.

  19:3 I prilazili su mu i govorili: "Zdravo kralju idovski!" I pljuskali su ga.

  19:4 A Pilat ponovno izie i ree im: "Evo vam ga izvodim da znate: ne nalazim na njemu nikakve krivice."

  19:5 Izie tada Isus s trnovim vijencem, u grimiznom platu. A Pilat im kae: "Evo ovjeka!"

  19:6 I kad ga ugledae glavari sveeniki i sluge, povikae: "Raspni, raspni!" Kae im Pilat: "Uzmite ga vi i raspnite jer ja ne nalazim na njemu krivice."

  19:7 Odgovorie mu idovi: "Mi imamo Zakon i po Zakonu on mora umrijeti jer se pravio Sinom Bojim."

  19:8 Kad je Pilat uo te rijei, jo se vie prestrai

  19:9 pa ponovno ue u dvor i kae Isusu: "Odakle si ti?" No Isus mu ne dade odgovora.

  19:10 Tada mu Pilat ree: "Zar meni ne odgovara? Ne zna li da imam vlast da te pustim i da imam vlast da te razapnem?"

  19:11 Odgovori mu Isus: "Ne bi imao nada mnom nikakve vlasti da ti nije dano odozgor. Zbog toga ima vei grijeh onaj koji me predao tebi."

  19:12 Od tada ga je Pilat nastojao pustiti. No idovi vikahu: "Ako ovoga pusti, nisi prijatelj caru. Tko se god pravi kraljem, protivi se caru."

  19:13 uvi te rijei, Pilat izvede Isusa i posadi na sudaku stolicu na mjestu koje se zove Litostrotos - Plonik, hebrejski Gabata -

  19:14 a bijae upravo priprava za Pashu, oko este ure - i kae idovima: "Evo kralja vaega!"

  19:15 Oni na to povikae: "Ukloni! Ukloni! Raspni ga!" Kae im Pilat: "Zar kralja vaega da razapnem?" Odgovorie glavari sveeniki: "Mi nemamo kralja osim cara!"

  19:16 Tada im ga preda da se razapne. Uzee dakle Isusa.

  19:17 I nosei svoj kri, izie on na mjesto zvano Lubanjsko, hebrejski Golgota.

  19:18 Ondje ga razapee, a s njim i drugu dvojicu, s jedne i druge strane, a Isusa u sredini.

  19:19 A napisa Pilat i natpis te ga postavi na kri. Bilo je napisano: "Isus Nazareanin, kralj idovski."

  19:20 Taj su natpis itali mnogi idovi jer mjesto gdje je Isus bio raspet bijae blizu grada, a bilo je napisano hebrejski, latinski i grki.

  19:21 Nato glavari sveeniki rekoe Pilatu: "Nemoj pisati: 'Kralj idovski', nego da je on rekao: 'Kralj sam idovski.'"

  19:22 Pilat odgovori: "to napisah, napisah!"

  19:23 Vojnici pak, poto razapee Isusa, uzee njegove haljine i razdijelie ih na etiri dijela - svakom vojniku po dio. A uzee i donju haljinu, koja bijae neivena, otkana u komadu odozgor dodolje.

  19:24 Rekoe zato meu sobom: "Ne derimo je, nego bacimo za nju kocku pa komu dopane" - da se ispuni Pismo koje veli: Razdijelie meu se haljine moje, za odjeu moju bacie kocku. I vojnici uinie tako.

  19:25 Uz kri su Isusov stajale majka njegova, zatim sestra njegove majke, Marija Kleofina, i Marija Magdalena.

  19:26 Kad Isus vidje majku i kraj nje uenika kojega je ljubio, ree majci: "eno! Evo ti sina!" Zatim ree ueniku: "Evo ti majke!"

  19:27 I od toga asa uze je uenik k sebi.

  19:28 Nakon toga, kako je Isus znao da je sve dovreno, da bi se ispunilo Pismo, ree: "edan sam."

  19:29 A ondje je stajala posuda puna octa. I natakoe na izopovu trsku spuvu natopljenu octom pa je primakoe njegovim ustima.

  19:30 im Isus uze ocat, ree: "Dovreno je!" I prignuvi glavu, preda duh.

  19:31 Kako bijae Priprava, da ne bi tijela ostala na kriu subotom, jer velik je dan bio one subote, idovi zamolie Pilata da se raspetima prebiju golijeni i da se skinu.

  19:32 Dooe dakle vojnici i prebie golijeni prvomu i drugomu koji su s Isusom bili raspeti.

  19:33 Kada dooe do Isusa i vidjee da je ve umro, ne prebie mu golijeni,

  19:34 nego mu jedan od vojnika kopljem probode bok i odmah potee krv i voda.

  19:35 Onaj koji je vidio svjedoi i istinito je svjedoanstvo njegovo. On zna da govori istinu da i vi vjerujete

  19:36 jer se to dogodilo da se ispuni Pismo: Nijedna mu se kost nee slomiti.

  19:37 I drugo opet Pismo veli: Gledat e onoga koga su proboli.

  19:38 Nakon toga Josip iz Arimateje, koji je - kriomice, u strahu od idova - bio uenik Isusov, zamoli Pilata da smije skinuti tijelo Isusovo. I dopusti mu Pilat. Josip dakle ode i skine Isusovo tijelo.

  19:39 A doe i Nikodem - koji je ono prije bio doao Isusu nou - i donese sa sobom oko sto libara smjese smirne i aloja.

  19:40 Uzmu dakle tijelo Isusovo i poviju ga u povoje s miomirisima, kako je u idova obiaj za ukop.

  19:41 A na mjestu gdje je Isus bio raspet bijae vrt i u vrtu nov grob u koji jo nitko ne bijae poloen.

  19:42 Ondje dakle zbog idovske Priprave, jer grob bijae blizu, poloe Isusa.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .