Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 Jahve ree Mojsiju:

  14:2 "Neka ovo bude obred za gubavca na dan njegova ienja: neka se dovede sveeniku;

  14:3 neka sveenik izie iz tabora i obavi pregled. Ako ustanovi da je gubavac od gube ozdravio,

  14:4 neka naredi da se za ovjeka koji se ima istiti uzmu dvije ptice, iste i ive, cedrovine, grimiznog prediva i izopa.

  14:5 Neka zatim sveenik naredi da se jedna ptica zakolje nad ivom vodom u zemljanoj posudi.

  14:6 Potom neka uzme ivu pticu, a onda zajedno ivu pticu, cedrovinu, grimizno predivo i izop zamoi u krv ptice to je bila zaklana povrh ive vode.

  14:7 Sada neka sedam puta pokropi onoga koji se od gube isti, a onda ga istim proglasi. Poslije toga neka pusti ivu pticu na otvorenu polju.

  14:8 Onaj koji se isti neka opere svoju odjeu, obrije sve svoje dlake i u vodi se okupa. Tako neka je ist. Poslije toga neka ue u tabor, ali sedam dana neka stanuje izvan svoga atora.

  14:9 Sedmi dan neka obrije sve svoje dlake: kosu, bradu i obrve; neka obrije sve ostale svoje dlake. Poto u vodi opere svoju odjeu i okupa se, neka je ist.

  14:10 Osmoga dana neka uzme muko janje bez mane, jedno ensko janje od godine dana, takoer bez mane, tri desetine efe najboljeg brana zamijeena u ulju za rtvu prinosnicu i jedan log ulja.

  14:11 Sveenik koji vri ienje neka ih stavi pred Jahvu na ulazu u ator sastanka s ovjekom koji se ima istiti.

  14:12 Neka zatim sveenik uzme jedno muko janje pa ga s ono ulja u logu prinese kao rtvu naknadnicu. Neka ih prinese pred Jahvom kao rtvu prikaznicu.

  14:13 Neka janje zakolje ondje gdje se kolju rtve okajnice i rtve paljenice - na svetome mjestu, jer rtva naknadnica kao i okajnica pripada sveeniku: vrlo je sveta!

  14:14 Potom neka sveenik uzme krvi od rtve naknadnice, pa neka njome namae resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se isti.

  14:15 Poslije toga neka uzme log s uljem i izlije na dlan svoje lijeve ruke.

  14:16 Zamoivi sveenik svoj desni prst u ulje na svojoj lijevoj ruci, neka uljem sa svoga prsta obavi kropljenje pred Jahvom sedam puta.

  14:17 Od ulja to mu preostane u ruci neka sveenik, po krvi od rtve naknadnice, pomae resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se isti.

  14:18 Ostatak ulja sa svoje ruke neka sveenik metne na glavu onoga koji se isti. Tako e sveenik nad njim izvriti obred pomirenja pred Jahvom.

  14:19 Neka sveenik poslije toga prinese rtvu okajnicu i nad onim koji se isti neka obavi obred pomirenja za njegovu neistou. Napokon neka zakolje rtvu paljenicu,

  14:20 a onda neka sveenik rtvu paljenicu i rtvu prinosnicu podigne na rtvenik. Kad tako sveenik nad njim obavi obred pomirenja, neka je ist.

  14:21 Ako bude siromaan te ne mogne to priskrbiti, neka uzme samo jedno muko janje za rtvu naknadnicu i neka se ono prinese kao rtva prinosnica da se nad tim ovjekom izvri obred pomirenja. I neka uzme samo desetinu efe najboljeg brana zamijeena u ulju za rtvu prinosnicu, jedan log ulja,

  14:22 k tome dvije grlice ili dva golubia - prema svojim mogunostima - jedno za rtvu okajnicu, a drugo za rtvu paljenicu.

  14:23 Osam dana nakon svoga oienja neka ih donese sveeniku na ulaz u ator sastanka pred Jahvu.

  14:24 Neka sveenik uzme janje za rtvu naknadnicu i log s uljem pa ih prinese pred Jahvom kao rtvu prikaznicu.

  14:25 Neka se onda zakolje janje rtve naknadnice, a sveenik neka uzme njegove krvi i neka njome namae resicu desnoga uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se isti.

  14:26 Poslije toga neka sveenik izlije ulje na dlan svoje lijeve ruke.

  14:27 A onda neka od ulja to mu je na dlanu lijeve ruke obavi kropljenje sedam puta prstom svoje desne ruke pred Jahvom.

  14:28 Od ulja iz svoje ruke neka sveenik, po krvi rtve naknadnice, namae resicu desnog uha, palac desne ruke i palac desne noge onoga koji se isti.

  14:29 Ostatak ulja to bude na dlanu neka sveenik stavi na glavu onoga koji se isti, vrei nad njim obred pomirenja pred Jahvom.

  14:30 Neka zatim prinese jednu od dviju grlica ili jednoga od dvaju golubia - to je ve mogao pribaviti -

  14:31 kao rtvu okajnicu, a drugu kao rtvu paljenicu zajedno sa rtvom prinosnicom. Neka tako sveenik izvri obred pomirenja pred Jahvom nad onim koji se isti."

  14:32 To je propis za onoga koji je gubom zaraen a ne moe priskrbiti sve za svoje oienje.

  14:33 Jahve ree Mojsiju i Aronu:

  14:34 "Kad uete u kanaansku zemlju koju u vam dati u posjed, a ja pustim gubu na koju kuu u zemlji to je budete zaposjeli,

  14:35 onda onaj ija je kua neka doe sveeniku i kae: 'ini mi se da je moja kua zaraena gubom.'

  14:36 Neka sveenik naredi da se kua isprazni prije nego on doe da bolest pregleda, da ne bi sve to je u kui bilo proglaeno neistim; poslije toga neka sveenik ue da kuu pregleda.

  14:37 Ako nakon pregleda zapazi da je bolest na kunim zidovima od zelenkastih ili crvenkastih udubina i priini mu se da idu dublje od povrine zida,

  14:38 neka sveenik izie iz kue na kuna vrata i neka kuu zatvori sedam dana.

  14:39 Sedmi dan neka sveenik opet doe i pregleda: ako se bolest bude proirila po zidovima kue,

  14:40 neka sveenik naredi da se povadi zaraeno kamenje i baci na koje neisto mjesto izvan grada.

  14:41 Zatim neka zapovjedi da se svi unutarnji zidovi kue ostruu i da se sastrugani prah baci na koje neisto mjesto izvan grada.

  14:42 Onda neka se uzme drugo kamenje i umetne namjesto onoga kamenja. Potom neka se uzme druga buka i kua ponovo obuka.

  14:43 Ako se poast na kui opet pojavi poto je kamenje bilo povaeno i kua ostrugana i opet obukana,

  14:44 neka sveenik ode da pregleda: bude li se bolest po kui proirila, to je onda u kui zarazna guba; kua je neista.

  14:45 Neka se kua porui, a njezino kamenje, njezina drvena graa i sva buka s kue neka se odnese izvan grada na koje neisto mjesto.

  14:46 Tko ue u kuu dok je zatvorena, neka je neist do veeri.

  14:47 Tko u kui legne, mora oprati svoju odjeu. I tko u kui objeduje, mora svoju odjeu oprati.

  14:48 Ako li sveenik doe i vidi da se bolest po kui nije proirila poto je kua opet bila obukana, neka sveenik kuu proglasi istom, jer se bolest izlijeila.

  14:49 A za oienje kue neka uzme: dvije ptice, cedrovine, grimizna prediva i izopa.

  14:50 Jednu od ptica neka zakolje nad ivom vodom u zemljanoj posudi.

  14:51 Potom neka uzme: cedrovinu, izop, grimizno predivo i pticu ivu te ih zamoi u krv ptice zaklane i u ivu vodu pa kuu pokropi sedam puta.

  14:52 Oistivi tako od grijeha kuu krvlju ptice, ivom vodom, ivom pticom, cedrovinom, izopom i grimiznim predivom,

  14:53 neka pticu ivu pusti izvan grada na otvorenu polju. Kad tako obavi obred pomirenja nad kuom, bit e ista."

  14:54 To je propis za svaku vrst gube i uge,

  14:55 za gubu odjee ili kue,

  14:56 za otekline, liaje ili pjege.

  14:57 On odreuje vrijeme neistoe i istoe. To je zakon o gubi.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .