Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LEVITICUS 16

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  16:1 Poslije smrti dvojice Aronovih sinova, koji su poginuli prinosei pred Jahvom neposveenu vatru, progovori Jahve Mojsiju.

  16:2 Jahve ree Mojsiju: "Kai svome bratu Aronu da ne ulazi u svako doba u Svetite iza zavjese, pred Pomirilite koje se nalazi na Kovegu, da ne pogine. Jer ja u se pojavljivati nad Pomirilitem u oblaku.

  16:3 Neka Aron ulazi u Svetite ovako: s juncem za rtvu okajnicu i ovnom za rtvu paljenicu.

  16:4 Neka se obue u posveenu koulju od lana; na svoje tijelo neka navue gae od lana; neka se opae lanenim pasom, a na glavu stavi mitru od lana. To je posveeno ruho koje ima obui poto se okupa u vodi.

  16:5 Od zajednice izraelske neka primi dva jarca za rtvu okajnicu i jednoga ovna za rtvu paljenicu.

  16:6 Poto Aron prinese junca za rtvu okajnicu za svoj grijeh i izvri obred pomirenja za se i za svoj dom,

  16:7 neka uzme oba jarca i postavi ih pred Jahvu na ulaz u ator sastanka.

  16:8 Neka Aron baci kocke za oba jarca te jednoga odredi kockom Jahvi, a drugoga Azazelu.

  16:9 Jarca na kojega je kocka pala da bude Jahvi neka Aron prinese za rtvu okajnicu.

  16:10 A jarac na kojega je kocka pala da bude Azazelu neka se smjesti iv pred Jahvu, da se nad njim obavi obred pomirenja i otpremi Azazelu u pustinju.

  16:11 Zatim neka Aron prinese junca za rtvu okajnicu za svoj grijeh; i obavi obred pomirenja za se i za svoj dom: i neka zakolje toga junca za rtvu okajnicu za svoj grijeh.

  16:12 Potom neka uzme kadionik pun uarena ugljevlja sa rtvenika ispred Jahve i dvije pune pregrti miomirisnoga tamjana u prah smrvljenoga. Neka to unese iza zavjese.

  16:13 Sad neka stavi tamjan na vatru pred Jahvom da oblak od tamjana zastre Pomirilite to je na Svjedoanstvu. Tako nee poginuti.

  16:14 Poslije toga neka uzme krvi od junca i svojim prstom pokropi istonu stranu Pomirilita; a ispred Pomirilita neka svojim prstom pokropi sedam puta tom krvlju.

  16:15 Neka potom zakolje jarca za rtvu okajnicu za grijeh naroda; neka unese njegovu krv za zavjesu te s njegovom krvi uini kako je uinio s krvlju od junca: neka njome pokropi po Pomirilitu i pred njim.

  16:16 Tako e obaviti obred pomirenja nad Svetitem zbog neistoa Izraelaca, zbog njihovih prijestupa i svih njihovih grijeha. A tako neka uini i za ator sastanka to se meu njima nalazi, sred njihovih neistoa.

  16:17 Kad on ue da obavi obred pomirenja u Svetitu, neka nikoga drugog ne bude u atoru sastanka dok on ne izie. Obavivi obred pomirenja za se, za svoj dom i za svu izraelsku zajednicu,

  16:18 neka ode k rtveniku koji se nalazi pred Jahvom te nad rtvenikom obavi obred pomirenja. Neka uzme krvi od junca i krvi od jarca pa stavi na rogove oko rtvenika.

  16:19 Neka svojim prstom pokropi rtvenik istom krvlju sedam puta. Tako e ga oistiti od neistoa Izraelaca i posvetiti.

  16:20 Kad svri obred pomirenja Svetita, atora sastanka i rtvenika, neka primakne jarca ivoga.

  16:21 Neka mu na glavu Aron stavi obje svoje ruke i nad njim ispovjedi sve krivnje Izraelaca, sve njihove prijestupe i sve njihove grijehe. Poloivi ih tako jarcu na glavu, neka ga poalje u pustinju s jednim prikladnim ovjekom.

  16:22 Tako e jarac na sebi odnijeti sve njihove krivnje u pusti kraj. Otpremivi jarca u pustinju,

  16:23 neka se Aron vrati u ator sastanka, sa sebe svue lanenu odjeu u koju se bio obukao kad je ulazio u Svetite i neka je ondje ostavi.

  16:24 Neka potom opere svoje tijelo vodom na posveenu mjestu, na se obue svoju odjeu te izie da prinese svoju rtvu paljenicu i rtvu paljenicu naroda i obavi obred pomirenja za se i za narod.

  16:25 Loj sa rtve okajnice neka saee u kad na rtveniku.

  16:26 Onaj koji je odveo jarca Azazelu neka opere svoju odjeu, svoje tijelo u vodi okupa i poslije toga moe opet doi u tabor.

  16:27 A junca rtve okajnice i jarca rtve okajnice od kojih je krv bila donesena u Svetite da se obavi obred pomirenja neka odnesu izvan tabora pa neka na vatri spale njihove koe, njihovo meso i njihovu neist.

  16:28 Tko ih bude spaljivao, neka opere svoju odjeu, svoje tijelo okupa u vodi i poslije toga moe opet doi u tabor.

  16:29 Ovaj zakon neka za vas trajno vrijedi. U sedmom mjesecu, deseti dan toga mjeseca, postite i ne obavljajte nikakva posla: ni domorodac ni stranac koji meu vama boravi.

  16:30 Jer toga dana nad vama se ima izvriti obred pomirenja da se oistite od svih svojih grijeha te da pred Jahvom budete isti.

  16:31 Neka je to za vas subotnji poinak kad postite. Trajan je to zakon.

  16:32 Neka obred pomirenja obavi onaj sveenik koji bude pomazan i posveen za vrenje sveenike slube namjesto svoga oca. Neka se obue u posveeno laneno ruho;

  16:33 on neka obavi obred pomirenja za posveeno Svetite, za ator sastanka i za rtvenik. Zatim neka izvri obred pomirenja nad sveenicima i nad svim narodom zajednice.

  16:34 Tako neka to bude za vas trajan zakon; jednom na godinu neka se nad Izraelcima obavi obred pomirenja za sve njihove grijehe." Mojsije je uinio kako mu je Jahve naredio.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .