Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - LUKE 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Isus se, pun Duha Svetoga, vratio s Jordana i Duh ga etrdeset dana vodio pustinjom,

  4:2 gdje ga je iskuavao avao. Tih dana nije nita jeo, te kad oni istekoe, ogladnje.

  4:3 A avao mu ree: "Ako si Sin Boji, reci ovom kamenu da postane kruhom."

  4:4 Isus mu odgovori: "Pisano je: Ne ivi ovjek samo o kruhu."

  4:5 I povede ga avao na visoko, pokaza mu odjednom sva kraljevstva zemlje

  4:6 i ree mu: "Tebi u dati svu ovu vlast i slavu njihovu jer meni je dana i komu hou, dajem je.

  4:7 Ako se dakle pokloni preda mnom, sve je tvoje."

  4:8 Isus mu odgovori: "Pisano je: Klanjaj se Gospodinu, Bogu svomu, i njemu jedinomu slui!"

  4:9 Povede ga u Jeruzalem i postavi na vrh Hrama i ree mu: "Ako si Sin Boji, baci se odavde dolje!

  4:10 Ta pisamo je: Anelima e svojim zapovjediti za tebe da te uvaju.

  4:11 I: Na rukama e te nositi da se gdje nogom ne spotakne o kamen."

  4:12 Odgovori mu Isus: "Reeno je: Ne iskuavaj Gospodina, Boga svojega!"

  4:13 Poto iscrpi sve kunje, avao se udalji od njega do druge prilike.

  4:14 A Isus se u snazi Duha vrati u Galileju te glas o njemu pue po svoj okolici.

  4:15 I slavljen od sviju, nauavae po njihovim sinagogama.

  4:16 I doe u Nazaret, gdje bijae othranjen. I ue po svom obiaju na dan subotni u sinagogu te ustane itati.

  4:17 Prue mu Knjigu proroka Izaije. On razvije knjigu i nae mjesto gdje stoji napisano:

  4:18 Duh Gospodnji na meni je jer me pomaza! On me posla blagovjesnikom biti siromasima, proglasiti sunjima osloboenje, vid slijepima, na slobodu pustiti potlaene,

  4:19 proglasiti godinu milosti Gospodnje.

  4:20 Tada savi knjigu, vrati je posluitelju i sjede. Oi sviju u sinagogi bijahu uprte u njega.

  4:21 On im progovori: "Danas se ispunilo ovo Pismo to vam jo odzvanja u uima."

  4:22 I svi su mu povlaivali i divili se milini rijei koje su tekle iz njegovih usta. Govorahu: "Nije li ovo sin Josipov?"

  4:23 A on im ree: "Zacijelo ete mi rei onu prispodobu: Lijenie, izlijei sam sebe! to smo uli da se dogodilo u Kafarnaumu, uini i ovdje, u svom zaviaju."

  4:24 I nastavi: "Zaista, kaem vam, nijedan prorok nije dobro doao u svom zaviaju.

  4:25 Uistinu, kaem vam, mnogo bijae udovica u Izraelu u dane Ilijine kad se na tri godine i est mjeseci zatvorilo nebo pa zavladala velika glad po svoj zemlji.

  4:26 I ni k jednoj od njih nije bio poslan Ilija doli k eni udovici u Sarfati sidonskoj.

  4:27 I mnogo bijae gubavaca u Izraelu za proroka Elizeja. I nijedan se od njih ne oisti doli Naaman Sirac."

  4:28 uvi to, svi se u sinagogi napune gnjevom,

  4:29 ustanu, izbace ga iz grada i odvedu na rub brijega na kojem je sagraen njihov grad da ga strmoglave.

  4:30 No on proe izmeu njih i ode.

  4:31 I sie u Kafarnaum, grad galilejski. I pouavae ih subotom

  4:32 te bijahu zaneseni njegovim naukom jer silna bijae rije njegova.

  4:33 A zatekao se u sinagogi ovjek s duhom neistoga avla. On povika u sav glas:

  4:34 "Hej, to ti ima s nama, Isuse Nazareanine? Doao si da nas uniti! Znam ja tko si ti: Svetac Boji."

  4:35 Isus mu zaprijeti: "Umukni i izii iz njega!" Nato avao ovjeka obori u sredinu te izie iz njega ne naudiv mu nita.

  4:36 I nasta ope zaprepatenje te se meu sobom razgovarahu: "Kakve li rijei! S vlau i snagom zapovijeda neistim dusima te izlaze!"

  4:37 I glas se o njemu irio po svim okolnim mjestima.

  4:38 Ustavi iz sinagoge, ue u kuu imunovu. A imunovu je punicu muila velika ognjica. I zamole ga za nju.

  4:39 On se nadvi nad nju, zaprijeti ognjici i ona je pusti. I odmah ustade i posluivae im.

  4:40 O zalazu sunca svi koji su imali bolesnike od raznih bolesti dovedoe ih k njemu. A on bi na svakoga od njih stavljao ruke i ozdravljao ih.

  4:41 A iz mnogih su izlazili i zlodusi viui: "Ti si Sin Boji!" On im se prijetio i nije im dao govoriti jer su znali da je on Krist.

  4:42 Kad osvanu dan, izie i poe na samotno mjesto. I mnotvo ga trailo. Dooe k njemu i zadravahu ga da ne ode od njih.

  4:43 A on im ree: "I drugim gradovima treba da navjeujem evanelje o kraljevstvu Bojem. Jer za to sam poslan."

  4:44 I nauavae po sinagogama judejskim.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .