Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store



 • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 27

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  27:1 Tada pristupie keri Selofhada, sina Heferova, sina Gileadova, sina Makirova, sina Manaeova iz roda Josipova sina Manaea. A imena keri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

  27:2 One stanu pred Mojsija, pred sveenika Eleazara, pred glavare i svu zajednicu na ulazu u ator sastanka pa reknu:

  27:3 "Na je otac umro u pustinji. Nije pripadao druini to se pobunila protiv Jahve - Korahovoj druini - nego je umro od svoga vlastitoga grijeha. Sinova nije imao.

  27:4 Zato bi se odstranilo ime naega oca iz njegova roda? Budui da nije imao sina, daj nama posjed meu braom naega oca!"

  27:5 Mojsije iznese njihov sluaj pred Jahvu.

  27:6 A Jahve ree Mojsiju:

  27:7 "Selofhadove keri pravo kau. Treba svakako da im dadne posjed koji e biti njihova batina meu braom njihova oca. Prenesi na njih batinu njihova oca.

  27:8 Nadalje, reci Izraelcima: 'Kad koji ovjek umre a ne imadne sina, prenesite njegovu batinu na njegovu ker.

  27:9 Ne imadne li ni keri, predajte batinu njegovoj brai.

  27:10 Ako ne imadne ni brae, njegovu batinu podajte brai njegova oca.

  27:11 Ako mu otac ne imadne brae, batinu njegovu podajte najbliem roaku njegova roda: neka je on uzme u posjed.' Neka to bude zakonska odredba Izraelcima, kako je Jahve naredio Mojsiju."

  27:12 Jahve ree Mojsiju: "Popni se na ovo brdo Abarim i razgledaj zemlju koju dajem Izraelcima.

  27:13 A kad bude razgledao, pridruit e se svojim precima i ti, kako se pridruio i tvoj brat Aron.

  27:14 Jer ste se u pobuni zajednice u pustinji Sin usprotivili mojim ustima umjesto da vodom oitujete moju svetost pred njihovim oima." (To su Meripske vode kod Kadea u Sinskoj pustinji.)

  27:15 A Jahvi Mojsije progovori ovako:

  27:16 "Neka Jahve, Bog duhova u svakom tijelu, postavi ovjeka nad ovom zajednicom

  27:17 koji e pred njom izlaziti; koji e pred njom stupati; koji e je izvoditi i uvoditi tako da Jahvina zajednica ne bude kao stado to nema pastira."

  27:18 "Uzmi Jouu, sina Nunova!" - ree Jahve Mojsiju. "To je ovjek u kome ima duha. Na nj poloi ruku svoju!

  27:19 Onda ga odvedi pred sveenika Eleazara i pred svu zajednicu te mu na njihove oi daj naredbe!

  27:20 Predaj mu dio svoje vlasti da ga slua sva zajednica sinova Izraelovih.

  27:21 Neka pristupa k sveeniku Eleazaru, koji e za nj traiti odluke Urima pred Jahvom. Na njegovu zapovijed neka izlaze i na njegovu zapovijed neka ulaze, oni i svi Izraelci s njim - sva zajednica."

  27:22 Mojsije uini kako mu je Jahve naredio: uzme Jouu te ga postavi pred sveenika Eleazara i pred svu zajednicu.

  27:23 Poloi zatim na nj svoje ruke i dade mu svoje naredbe, kako je Jahve zapovjedio preko Mojsija.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .