Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 26

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  26:1 Poslije toga zla Jahve ree Mojsiju i Eleazaru, sinu sveenika Arona:

  26:2 "Obavite popis sve zajednice sinova Izraelovih, po njihovim porodicama, popiite sve, od dvadeset godina pa navie, koji su u Izraelu sposobni za borbu."

  26:3 Mojsije, dakle, i sveenik Eleazar popiu ih na Moapskim poljanama, uz Jordan blizu Jerihona,

  26:4 sve od dvadeset godina pa navie, kako je Jahve naredio Mojsiju i Izraelcima. Sinovi Izraelovi koji su izali iz zemlje egipatske bili su:

  26:5 Izraelov prvoroenac Ruben. Sinovi Rubenovi: od Henoka rod Henokovaca; od Palua rod Paluovaca;

  26:6 od Hesrona rod Hesronovaca i od Karmija rod Karmijevaca.

  26:7 To su rodovi Rubenovaca. Njih je bilo etrdeset i tri tisue sedam stotina i trideset.

  26:8 Paluov sin bijae Eliab,

  26:9 a sinovi Eliabovi: Nemuel, Datan i Abiram. Taj Datan i Abiram bijahu ugledni lanovi zajednice koji se podigoe protiv Mojsija i Arona u buni Korahovoj, kad se pobunie protiv Jahve.

  26:10 Nato je zemlja rastvorila svoje ralje i progutala ih zajedno s Korahom, kad je smrt pograbila tu skupinu i oganj prodro dvjesta i pedeset ljudi. Tako su postali opomenom.

  26:11 No sinovi Korahovi ne izginue.

  26:12 Sinovi imunovi po svojim rodovima: od Nemuela rod Nemuelovaca; od Jamina rod Jaminovaca; od Jakina rod Jakinovaca;

  26:13 od Zeraha rod Zerahovaca i od aula rod aulovaca.

  26:14 To su rodovi imunovaca, njih dvadeset i dvije tisue i dvjesta.

  26:15 Sinovi Gadovi po svojim rodovima: od Sefona rod Sefonovaca; od Hagija rod Hagijevaca; od unija rod unijevaca;

  26:16 od Oznija rod Oznijevaca; od Erija rod Erijevaca;

  26:17 od Aroda roda Arodovaca i od Arelija rod Arelijevaca.

  26:18 To su rodovi Gadovih potomaka. Njih je upisano etrdeset tisua i pet stotina.

  26:19 Judini sinovi: Er i Onan. I Er i Onan umrijee u zemlji kanaanskoj.

  26:20 Sinovi Judini po svojim rodovima bijahu: od ele rod elinaca; od Peresa rod Peresovaca i od Zeraha rod Zerahovaca.

  26:21 Peresovi su sinovi opet bili: od Hesrona rod Hesronovaca i od Hamula rod Hamulovaca.

  26:22 To su Judini rodovi. Njih je upisano sedamdeset i est tisua i petsto.

  26:23 Sinovi Jisakarovi, prema svojim rodovima: od Tole rod Tolinaca; od Puve rod Puvinaca;

  26:24 od Jauba rod Jaubovaca i od imrona rod imronovaca.

  26:25 To su Jisakarovi rodovi. Njih je upisano ezdeset i etiri tisue i trista.

  26:26 Sinovi Zebulunovi, po svojim rodovima: od Sereda rod Seredovaca; od Elona rod Elonovaca i od Jahleela rod Jahleelovaca.

  26:27 To su rodovi Zebulunovaca. Njih je upisano ezdeset tisua i pet stotina.

  26:28 Sinovi Josipovi, po svojim rodovima: Manae i Efrajim.

  26:29 Sinovi Manaeovi: od Makira rod Makirovaca. Makiru se rodio Gilead. Od Gileada rod Gileadovaca.

  26:30 Ovo su bili sinovi Gileadovi: od Jezera rod Jezerovaca; od Heleka rod Helekovaca;

  26:31 od Asriela rod Asrielovaca; od ekema rod ekemovaca;

  26:32 od emide rod emidinaca i od Hefera rod Heferovaca.

  26:33 Heferov sin Selofhad nije imao sinova, nego keri. Imena Selofhadovih keri bila su: Mahla, Noa, Hogla, Milka i Tirsa.

  26:34 To su Manaeovi rodovi. Njih je upisano pedeset i dvije tisue i sedam stotina.

  26:35 Ovo su opet sinovi Efrajimovi, po svojim rodovima: od utelaha rod utelahovaca; od Bekera rod Bekerovaca i od Tahana rod Tahanovaca.

  26:36 Ovo su sinovi utelahovi: od Erana rod Eranovaca.

  26:37 To su rodovi Efrajimovih sinova. Njih je upisano trideset i dvije tisue i pet stotina. To su sinovi Josipovi, po svojim rodovima.

  26:38 Sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima: od Bele rod Belinaca; od Abela rod Abelovaca; od Ahirama rod Ahiramovaca;

  26:39 od efufama rod efufamovaca i od Hufama rod Hufamovaca.

  26:40 Belini sinovi bili su: Ard i Naaman. I tako, od Arda rod Ardovaca, a od Naamana rod Naamanovaca.

  26:41 To su sinovi Benjaminovi, po svojim rodovima. Njih je upisano etrdeset i pet tisua i est stotina.

  26:42 Ovo su sinovi Danovi, po svojim rodovima: od uhama rod uhamovaca. To su sinovi Danovi, prema svojim rodovima.

  26:43 Od svih rodova uhamovaca bilo je upisano ezdeset i etiri tisue i etiri stotine.

  26:44 Sinovi Aerovi, po svojim rodovima: od Jimne rod Jimninaca; od Jivija rod Jivijevaca i od Berije rod Berijevaca.

  26:45 Od sinova Berijinih: od Hebera rod Heberovaca i od Malkiela rod Malkielovaca.

  26:46 Aerovoj keri bilo je ime Serah.

  26:47 To su rodovi Aerovih sinova. Njih je upisano pedeset i tri tisue i etiri stotine.

  26:48 Sinovi Naftalijevi, po svojim rodovima: od Jahseela rod Jahseelovaca; od Gunija rod Gunijevaca;

  26:49 od Jesera rod Jeserovaca i od ilema rod ilemovaca.

  26:50 To su rodovi Naftalijevaca. Po njihovim rodovima upisano ih je etrdeset i pet tisua i etiri stotine.

  26:51 Bilo je, dakle, upisanih Izraelaca est stotina i jedna tisua i sedam stotina i trideset.

  26:52 Jahve ree Mojsiju:

  26:53 "Tima neka se razdijeli zemlja u batinu prema broju osoba.

  26:54 Veem broju poveaj njegovu batinu, a manjem smanji njegovu batinu; neka se svakomu dadne njegova batina prema broju upisanih.

  26:55 Ali zemlja neka se podijeli kockom: neka se primi u batinu prema djedovskim plemenskim imenima.

  26:56 Batina se ima podijeliti kockom svakom plemenu prema njegovoj veliini."

  26:57 Ovo je popis Levijevaca, po njihovim rodovima: od Gerona rod Geronovaca; od Kehata rod Kehatovaca i od Merarija rod Merarijevaca.

  26:58 Ovo su rodovi Levijevaca: rod Libnijevaca, rod Hebronovaca, rod Mahlijevaca, rod Muijevaca i rod Korahovaca. Kehatu se rodio Amram.

  26:59 Amramovoj eni bijae ime Jokebeda. Bila je ki Levijeva, koja se Leviju rodila u Egiptu. Ona je Amramu rodila: Arona, Mojsija i njihovu sestru Mirjam.

  26:60 Aronu se rodili: Nadab, Abihu, Eleazar i Itamar.

  26:61 Nadab i Abihu poginuli su kad su prinosili neposveenu vatru pred Jahvom.

  26:62 Svih je popisanih mukaraca od jednog mjeseca pa navie bilo dvadeset i tri tisue. Oni nisu bili popisani s Izraelcima i nije im bila dodijeljena batina meu Izraelcima.

  26:63 To su, dakle, oni koje je popisao Mojsije i sveenik Eleazar; oni su obavili ovaj popis Izraelaca uz Jordan, na Moapskim poljanama nasuprot Jerihonu.

  26:64 Meu njima nije bilo ni jednoga od onih koje su popisali Mojsije i sveenik Aron kad su popisivali Izraelce u Sinajskoj pustinji.

  26:65 Jer Jahve bijae za njih rekao: "Neka pomru u pustinji i neka nitko od njih ne ostane, osim Kaleba, sina Jefuneova, i Joue, sina Nunova!"


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .