Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - NUMBERS 4

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  4:1 Jahve ree Mojsiju i Aronu:

  4:2 "Izdvojite izmeu sinova Levijevih glavare Kehatovih sinova po rodovima i porodicama njihovim:

  4:3 od trideset godina navie, sve do pedeset godina - sve koji mogu ui u red da vre slube u atoru sastanka.

  4:4 A sluba je Kehatovih sinova u atoru sastanka: briga za svetinje nad svetinjama.

  4:5 Kad se tabor die na put, neka uu Aron i njegovi sinovi te skinu zatitnu zavjesu i njom pokriju Koveg svjedoanstva.

  4:6 Neka onda na nj stave pokrivalo od fine koe, a po njemu neka razastru platno, potpuno ljubiasto. Potom neka Kovegu namjeste motke.

  4:7 Po stolu prinoenja neka prostru ljubiasto platno. Onda neka na nj stave zdjele, lice, krage i vreve za ljevanice. Kruh neprekidnog prinoenja neka takoer bude na njemu.

  4:8 To neka prekriju tamnocrvenim platnom, a preko njega neka prebace pokrivalo od fine koe. Potom neka stolu namjeste motke.

  4:9 Neka zatim uzmu ljubiasto platno i pokriju svijenjak za svjetlo i njegove svjetiljke, njegove usekae, njegove lugare i sve posude za ulje kojima se ono posluuje.

  4:10 Neka ga stave sa svim njegovim priborom na pokrivalo od fine koe pa poloe na nosiljku.

  4:11 Po zlatnom rtveniku neka razastru ljubiasto platno i prekriju ga pokrivalom od fine koe. Potom neka mu namjeste motke.

  4:12 Neka sad uzmu sav pribor to se upotrebljava za slubu u Svetitu pa ga stave na ljubiasto platno i onda prekriju pokrivaem od fine koe. Zatim neka sve to poloe na nosiljku.

  4:13 Neka pometu pepeo sa rtvenika i po njemu razastru crveno platno.

  4:14 Na nj neka postave sav pribor to se upotrebljava za slubu: kadionike, viljuke, lopatice i zdjele - sve posue za rtvenik. Po njemu onda neka razastru pokrivalo od fine koe. Zatim neka namjeste motke.

  4:15 Poto Aron i njegovi sinovi zavre pokrivanje Svetita i svega svetog posua, u asu kad imadne tabor krenuti na put, neka dou potomci Kehatovi da to ponesu. No svetih se predmeta ne smiju doticati da ne poginu. To je dunost Kehatovih potomaka u atoru sastanka.

  4:16 A Eleazar, sin sveenika Arona, neka se brine za ulje svijenjaka, za mirisni kad, za trajnu prinosnicu i za ulje pomazanja; neka se brine za sve Prebivalite, za sve to je u njemu - za Svetite i njegovo posue."

  4:17 Jahve ree Mojsiju i Aronu:

  4:18 "Ne dopustite da nestane pleme rodova Kehatovih izmeu levita.

  4:19 Ovako postupajte s njima, da ive i ne izginu primiui se najveim svetinjama: neka dou Aron i njegovi sinovi da postave svakoga od njih na njegovu slubu i uz njegovu dunost.

  4:20 Oni neka ne ulaze ni da zaas pogledaju Svetite da ne bi poginuli."

  4:21 Jahve ree Mojsiju:

  4:22 "Popii i Geronove sinove po njihovim porodicama i njihovim rodovima, od trideset godina navie, sve do pedesete godine;

  4:23 popii ih sve koji mogu ii u red da vre slubu u atoru sastanka.

  4:24 A ovo je sluba rodova Geronovaca pri radu i prenoenju:

  4:25 neka nose zavjese Prebivalita, ator sastanka s njegovim krovom, pokrivalo od fine koe to je povrh njega, i zavjesu na ulazu u ator sastanka;

  4:26 onda, dvorine zavjese, zavjesu s vrata na ulazu u predvorje to opkoljuje Prebivalite i rtvenik, konopce i sav pribor za njihovu slubu; to god treba oko tih stvari raditi, neka uine.

  4:27 Neka Geronovci obavljaju sve svoje dunosti - sve to imaju nositi i sve to imaju raditi - po nalogu Arona i njegovih sinova. Njihovoj brizi povjerite sve to treba da nose.

  4:28 To je sluba rodova Geronovaca u atoru sastanka. Njihova sluba neka bude pod vodstvom Itamara, sina sveenika Arona."

  4:29 "Sinove Merarijeve popii po rodovima i porodicama njihovim.

  4:30 Popii ih od trideset godina navie, sve do pedeset godina, koji mogu ui u red da vre slubu u atoru sastanka.

  4:31 Za sve njihove slube u atoru sastanka dunost im je da nose trenice za Prebivalite, njegove prijenice, njegove stupce i njegova podnoja;

  4:32 stupce to okruuju predvorje, njihova podnoja, njihove koie, njihove konopce, sa svim priborom za njihovu slubu. Poimenino popiite predmete to su im povjereni da ih nose.

  4:33 To je sluba rodova Merarijevaca u svemu to imaju initi u atoru sastanka pod vodstvom Itamara, sina sveenika Arona."

  4:34 Mojsije, Aron i glavari zajednice popisali su Kehatove sinove po njihovim rodovima i porodicama -

  4:35 sve koji mogu ui u red da vre slubu u atoru sastanka, od trideset godina navie, sve do pedeset godina.

  4:36 I popisanih po njihovim rodovima bijae dvije tisue sedam stotina i pedeset.

  4:37 To je popis rodova Kehatovaca, svih koji su sluili u atoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na zapovijed to je Jahve dade Mojsiju.

  4:38 Popisanih sinova Geronovih po njihovim rodovima i porodicama,

  4:39 od trideset godina navie, sve do pedeset godina, svih koji mogu ui u red da vre slubu u atoru sastanka -

  4:40 popisanih, dakle, po njihovim rodovima i porodicama bijae dvije tisue est stotina i pedeset.

  4:41 To je popis rodova Geronovaca, svih koji su sluili u atoru sastanka, a koje popisa Mojsije i Aron na Jahvinu zapovijed.

  4:42 Popis rodova Merarijevih sinova po njihovim rodovima i porodicama,

  4:43 od trideset godina navie, sve do pedeset godina, svih koji mogu ui u red da vre slubu u atoru sastanka -

  4:44 popisanih, dakle, po njihovim rodovima bijae tri tisue dvjesta.

  4:45 To je popis Merarijevaca to su ga sastavili Mojsije i Aron na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju.

  4:46 Svih, dakle, popisanih levita koje su popisali Mojsije, Aron i glavari izraelski po njihovim rodovima i porodicama, od trideset godina navie do pedeset godina -

  4:47 svih koji su uli u slubu posluivanja i slubu prenoenja u atoru sastanka -

  4:48 bilo je osam tisua pet stotina i osamdeset.

  4:49 Na zapovijed koju je Jahve dao Mojsiju svakoga su unijeli u popis prema onom u emu je sluio i to je prenosio. Popisali su ih kako je Jahve zapovjedio Mojsiju.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .