Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 18

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  18:1 I ml Jozafat bohatstv a slvu velmi velikou, a spznil se s Achabem.

  18:2 Pijel pak po letech k Achabovi do Sama, a nabil Achab ovc a vol hojn pro nj a pro lid, kter byl s nm, a namlouval ho, aby thl do Rmot Gald.

  18:3 Nebo ekl Achab krl Izraelsk Jozafatovi krli Judskmu: Pothne-li se mnou do Rmot Gald? Odpovdl jemu: Jak jsem j, tak jsi ty, jako lid tvj, tak lid mj, a s tebou budu v tom boji.

  18:4 ekl tak Jozafat krli Izraelskmu: Vzeptej se medle dnes na slovo Hospodinovo.

  18:5 I shromdil krl Izraelsk prorok svch tyi sta mu, a ekl jim: Mme-li jeti do Rmot Gald na vojnu, ili tak nechati? I ekli: Thni, nebo d je Bh v ruku krlovu.

  18:6 Tedy ekl Jozafat: Co ji nen zde proroka Hospodinova dnho, abychom se ho zeptali?

  18:7 Odpovdl krl Izraelsk Jozafatovi: Jet jest mu jeden, skrze nho bys se mohl poraditi s Hospodinem, ale j ho nenvidm, proto e mi nikdy nic dobrho neprorokuje, ale vdycky zl. Ten jest Miche syn Jemlv. Ale Jozafat ekl: Nech tak nemluv krl.

  18:8 Proto povolav krl Izraelsk komornka jednoho, ekl: Pive sem rychle Michee syna Jemlova.

  18:9 (Mezi tm krl Izraelsk a Jozafat krl Judsk sedli jeden kad na stolici sv, odni jsouce rouchem. Sedli pak v placu u vrat brny Samask, a vickni proroci prorokovali ped nimi.

  18:10 Kdeto Sedechi syn Kenanv udlal sob byl i rohy elezn, a ekl: Takto prav Hospodin: Tmito trkati bude Syrsk, dokud jich nepohub.

  18:11 Tak podobn vickni proroci prorokovali, kouce: Je do Rmot Gald, a astn se povede; nebo d je Hospodin v ruku krlovu.)

  18:12 V tom posel ten, kter el, aby zavolal Michee, mluvil jemu, ka: Aj, ei prorok tch jednostejn jsou a dobr ped krlem. Medle, bu e tv, jako e kterho z nich, a mluv dobr vci.

  18:13 Jemu ekl Miche: iv jest Hospodin, e cokoli vykne Bh mj, to mluviti budu.

  18:14 A kdy piel k krli, ekl jemu krl: Michei, mme-li jeti proti Rmot Gald na vojnu, ili tak nechati? Kter ekl: Thnte a astn se vm povede, i budou dni v ruku vai.

  18:15 Jet ekl jemu krl: I kolikrt t mm psahou zavazovati, abys mi nemluvil ne pravdu ve jmnu Hospodinovu?

  18:16 Proto ekl: Vidl jsem vecken lid Izraelsk rozptlen po horch jako ovce, kter nemaj paste; nebo ekl Hospodin: Nemaj pna tito, navra se jeden kad do domu svho v pokoji.

  18:17 I ekl krl Izraelsk Jozafatovi: Zdali jsem neekl, e mi nebude prorokovati nic dobrho, ale zl?

  18:18 ekl dle: Proto slyte slovo Hospodinovo: Vidl jsem Hospodina sedcho na trnu svm, a vecko vojsko nebesk stojc po pravici jeho i po levici jeho.

  18:19 I ekl Hospodin: Kdo oklam Achaba krle Izraelskho, aby vythl a padl u Rmot Gald? A kdy pravil ten toto, a jin pravil jin,

  18:20 To vyel duch, a postaviv se ped Hospodinem, ekl: J ho oklamm. Hospodin pak ekl jemu: Jakm zpsobem?

  18:21 Odpovdl: Vyjdu a budu duchem livm v stech vech prorok jeho. Kterto ekl: Oklam a dovede toho; jdi a ui tak.

  18:22 Proto aj, jit dal Hospodin ducha livho v sta prorok tvch tchto, jeto vak Hospodin mluvil zl proti tob.

  18:23 Tedy pistoupiv Sedechi syn Kenanv, dal polek Micheovi a ekl: Kterou jest cestou odel duch Hospodinv ode mne, aby mluvil tob?

  18:24 Odpovdl Miche: Aj, uz v ten den, kdy vejde do nejtajnjho pokoje, abys se skryl.

  18:25 I ekl krl Izraelsk: Jmte Michee, a dovete ho k Amonovi hejtmanu msta, a k Joasovi synu krlovu.

  18:26 A dte: Takto prav krl: Dejte tohoto do ale a dvejte mu jsti maliko chleba a maliko vody, dokud se nenavrtm v pokoji.

  18:27 Ale Mich ekl: Jestlie se ty navrt v pokoji, tedy nemluvil Hospodin skrze mne. Pesto ekl: Slyte to vickni lid.

  18:28 A tak thl krl Izraelsk a Jozafat krl Judsk proti Rmot Gald.

  18:29 I ekl krl Izraelsk Jozafatovi: Zmnm j se, kdy pjdu k bitv, ale ty oblec se v roucho sv. I zmnil se krl Izraelsk, a jeli k bitv.

  18:30 Krl pak Syrsk pikzal byl hejtmanm nad vozy svmi, ka: Nebojujte proti malmu ani proti velikmu, ne proti sammu krli Izraelskmu.

  18:31 I stalo se, kdy hejtman nad vozy uzeli Jozafata, ekli: Krl Izraelsk jest. Tak se obrtili proti nmu, aby bojovali. Tedy zkikl Jozafat, a Hospodin spomohl jemu, a odvrtil je Bh od nho.

  18:32 Nebo uzeve hejtman nad vozy, e on nen krl Izraelsk, obrtili se od nho.

  18:33 Mu pak stelil z luit nhodou, a postelil krle Izraelskho, kde se panc spojuje. Proe ekl vozkovi: Obra se, a vyvez mne z vojska; nebo jsem nemocen.

  18:34 I rozmohla se bitva v ten den. Krl pak Izraelsk stl na voze proti Syrskm a do veera, i umel v zpad slunce.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .