Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 2 20

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  20:1 Piel pak tu nhodou lovk nelechetn, jeho jmno bylo Seba, syn Bichri, mu Jemini. Ten zatroubil v troubu a ekl: Nemme my dlu v Davidovi, ani ddictv v synu Izai;obra se jeden kad k stanm svm, Izraeli.

  20:2 A tak vickni mui Izraelt odstoupili od Davida za Sebou synem Bichri, ale mui Judt pdreli se krle svho od Jordnu a do Jeruzalma.

  20:3 David pak piel do domu svho do Jeruzalma. A vzal krl deset enin, kterch byl nechal, aby hldaly doma, a dal je pod str, a choval je, ale nevchzel k nim. A zstaly zaven a do dne smrti sv v vdovstv.

  20:4 Potom ekl krl Amazovi: Svolej mi mue Judsk do tetho dne, ty tak se tu postav.

  20:5 A tak odel Amaza, aby svolal lid Judsk, ale prodlil mimo urit as, kter mu byl uloil.

  20:6 Proto ekl David Abizai: Ji nyn he nm initi bude Seba syn Bichri, neli Absolon. Vezmi sluebnky pna svho, a ho jej, aby sob nenalezl mst hrazench, a tak uel by nm s o.

  20:7 Tedy thli za nm mui Jobovi, i Cheretejt, i Peletejt, a vickni udatn vythli z Jeruzalma, aby honili Sebu syna Bichri.

  20:8 A kdy byli u kamene toho velikho, kter jest v Gabaon, Amaza potkal se s nimi. Job pak byl opsn po sukni, v kterou byl obleen, na n tak ml pipsan me k bedrm v pov sv, kter snadn vytrhnouti i zase vstriti mohl.

  20:9 I ekl Job Amazovi: Dobe-li se m, brate mj? A ujal Job pravou rukou Amazu za bradu, aby ho polbil.

  20:10 Ale Amaza neetil se mee, kter byl v ruce Jobov. I ranil ho jm pod pt ebro, a vykydl steva jeho na zem jednou ranou, a umel. I honili Job a Abizai, bratr jeho, Sebu syna Bichri.

  20:11 Tedy stoje tu jeden podl nho z sluebnk Jobovch, ekl: Kdokoli peje Jobovi, a kdokoli dr s Davidem, jdi za Jobem.

  20:12 Amaza pak vlel se ve krvi prosted cesty. A vida onen, e se zastavoval vecken lid, odvlkl Amazu s cesty do pole, a uvrhl na nj roucho, vida, e kad, kdo el mimo nj, zastavoval se.

  20:13 A kdy byl odvleen z cesty, el jeden kad za Jobem, aby honili Sebu syna Bichri.

  20:14 (Kterto proel vecka pokolen Izraelsk do Abel Betmaacha se vechnmi Berejskmi, kte se byli shromdili a li za nm.)

  20:15 A pithe, oblehli jej v Abel Betmaacha, a udlali nsyp proti mstu, kter se brnilo z bat; vecken pak lid, kter byl s Jobem, usiloval podvrtiti zed.

  20:16 V tom zvolala jedna rozumn ena z msta: Slyte, slyte! Rcete medle Jobovi: Pistup sem, a budu s tebou mluviti.

  20:17 Kter kdy k n pistoupil, ekla ena: Ty-li jsi Job? Odpovdl: Jsem. I ekla jemu: Posly slov sluebnice sv. Odpovdl: Slym.

  20:18 Proto mluvila, kuci: Tak jsou rozmlouvali hned s potku, kouce: Bez pochyby e se ptti budou Abelskch, a tak se sprav.

  20:19 J jsem jedno z pokojnch a vrnch Izraelskch, ty pak usiluje zkaziti msto, a to jet hlavn msto v Izraeli. I proe usiluje sehltiti ddictv Hospodinovo?

  20:20 Tedy odpovdl Job a ekl: Odstup, odstup to ode mne, abych sehltiti a zkaziti chtl.

  20:21 Nen toho, ale mu z hory Efraim, jmnem Seba, syn Bichri, pozdvihl ruky sv proti krli Davidovi. Vydejte ho samho, a odtrhnem od msta. I ekla ena Jobovi: Hle, hlava jeho vyvrena bude tob pes zed.

  20:22 A tak zjednala to ena ta u veho lidu moudrost svou, e save hlavu Seby syna Bichri, vyhodili ji Jobovi. Kterto kdy zatroubil v troubu, rozeli se od msta jeden kad do stan svch. Job tak vrtil se do Jeruzalma k krli.

  20:23 Byl pak Job pedstaven vemu vojsku Izraelskmu, a Banai syn Joiadv nad Cheretejskmi a Peletejskmi.

  20:24 T Aduram byl nad platy, a Jozafat syn Achiludv byl kanclem,

  20:25 A Sei psaem, Sdoch pak a Abiatar byli knmi.

  20:26 Hra tak Jairsk byl knetem Davidovm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .