Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 25

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  25:1 Tedy Festus vladastv ujav, po tech dnech pijel z Cesaree do Jeruzalma.

  25:2 I oznmili jemu nejvy knz a pednj z id o Pavlovi, a prosili ho,

  25:3 dajce t milosti proti nmu, aby jej kzal pivsti do Jeruzalma, zlohy uinive jemu, aby zabit byl na cest.

  25:4 A Festus odpovdl, e m Pavel osthn bti v Cesaree, a on sm e tud tam pijede.

  25:5 Proto (ekl), kte z vs mohou, nech tam tak se vyprav spolu se mnou, a jest-li jak vina na tom mui, necha na aluj.

  25:6 A pobyv mezi nimi nic vce ne deset dn, jel do Cesaree. A druhho dne posadiv se na soudn stolici, kzal Pavla pivsti.

  25:7 Kterto kdy byl piveden, obstoupili jej ti, jen byli pili z Jeruzalma, id, mnoh a tk aloby proti Pavlovi vedouce, kterch nemohli dovsti,

  25:8 Nebo Pavel pi vem mrnou zprvu dval, e ani proti Zkonu idovskmu, ani proti chrmu, ani proti csai nic neprovinil.

  25:9 Ale Festus, chtje se idm zalbiti, odpovdv, ekl Pavlovi: Chce-li jti do Jeruzalma a tam o to souzen bti pede mnou?

  25:10 I ekl Pavel: Ped stolic csaovou chci stti a tam souzen bti. idm jsem nic neublil, jako i ty dobe to v.

  25:11 Nebo jestlie jim v em ubliuji, aneb nco smrti hodnho jsem spchal, neodprm umti; a pakli nic toho pi mn nen, z eho mne oni vin, dn mne jim neme dti. K csai se odvolvm.

  25:12 Tedy Festus promluviv s radou, odpovdl: K csais se odvolal? K csai pjde.

  25:13 A po nkolika dnech krl Agrippa a Bernice pijeli do Cesaree, aby pozdravili Festa.

  25:14 A kdy tu za mnoho dn pobyli, oznmil Festus krli o Pavlov pi, ka: Mu jeden ostaven jest od Felixa v vzen,

  25:15 O kterm, kdy jsem byl v Jeruzalm, oznmili mi pedn kn a star idovt, dajce na nj ortele.

  25:16 Kterm jsem odpovdl, e nen obyej manm vydati lovka na smrt, prve neli by ten, na koho se aloba dje, ptomn ml alobnky a volnost k odpovdn na to, z eho by byl obviovn.

  25:17 A proto kdy se byli sem seli, hned beze veho mekn, druh den posadiv se na soudn stolici, rozkzal jsem pivsti toho mue.

  25:18 Jehoto alobnci tu stojce, z nieho takovho nevinili ho, eho jsem j se domnval.

  25:19 Ale o njak otzky pi tom svm nboenstv mli s nm nesnz, a o jakmsi Jeovi mrtvm, o kterm jistil Pavel, e jest iv.

  25:20 J pak maje tu pi v pochybnosti, ekl jsem jemu, chtl-li by jti do Jeruzalma, a tam o ty vci souzen bti.

  25:21 A kdy se on odvolal, aby byl chovn k soudu Augustovu, kzal jsem ho hldati, a bych jej poslal k csai.

  25:22 Tedy Agrippa ekl k Festovi: Chtl bych i j rd lovka toho slyeti. A on ekl: Ztra ho usly.

  25:23 Nazejt pak, kdy piel Agrippa a Bernice s velikou slavou, a veli na s s hejtmany a s lidmi nejznamenitjmi msta toho, k rozkzn Festovu piveden jest Pavel.

  25:24 I ekl Festus: Krli Agrippo a vickni, kte jste tuto s nmi, vidte tohoto, za njto vecko mnostv id prosili mne, i v Jeruzalm i zde, kice, e takov nem vce iv bti.

  25:25 J pak shledav to, e nic hodnho smrti neuinil, vak kdy se sm k Augustovi odvolal, umnil jsem jej tam poslati.

  25:26 O nm, co bych jistho napsal pnu svmu, nevm. Proto jsem jej te pivedl ped vs, a zvlt ped tebe, krli Agrippo, abych vyptaje se, vdl, co psti.

  25:27 Nebo zd mi se to neslun bti poslati vzn a pe jeho neoznmiti.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .