Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 10

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  10:1 Lta tetho Cra krle Perskho, zjeveno bylo slovo Danielovi, kter sloul jmnem Baltazar, a prav bylo slovo to, i uloen as dlouh, a rozum toho slova i smysl zjeven jemu u vidn.

  10:2 V tch dnech j Daniel kvlil jsem za ti thodny dn.

  10:3 Pokrmu pochotnho jsem nejedl, ani maso ani vno nevelo do st mch, ani jsem se mast mazal, a se vyplnili dnov t thodn.

  10:4 Dne pak dvadctho tvrtho msce prvnho, kdy jsem byl na behu eky velik, to jest Hiddekel.

  10:5 Pozdvih o svch, vidl jsem, a aj, mu jeden odn v roucho lnn, a bedra jeho pepsan byla zlatem ryzm z Ufaz.

  10:6 Tlo pak jeho jako tarsis, a oblej jeho na pohledn jako blesk, a oi jeho podobn pochodnm hocm, a ramena jeho i nohy jeho na pohledn jako m vypulerovan, a zvuk slov jeho podobn zvuku mnostv.

  10:7 Vidl jsem pak j Daniel sm vidn to, ale mui ti, kte se mnou byli, nevidli toho vidn, ne hrza velik pipadla na n, a i utekli, aby se skryli.

  10:8 Proe j zstal jsem sm, a vidl jsem vidn to velik, ale nezstalo i ve mn sly, a krsa m zmnila se, a poruila na mn, ani jsem mohl zadreti sly.

  10:9 Tedy slyel jsem zvuk slov jeho, a uslyav zvuk slov jeho, usnul jsem tvrd na tvi sv, na tvi sv na zemi.

  10:10 V tom aj, ruka dotkla se mne, a pozdvihla mne na kolena m a na dlan rukou mch.

  10:11 I ekl mi: Danieli, mui velmi mil, pozoruj slov, kter j mluviti budu tob, a stj na mst svm, nebo nyn posln jsem k tob. A kdy promluvil ke mn slovo to, stl jsem, tesa se.

  10:12 Proe ekl mi: Neboj se, Danieli; nebo od prvnho dne, jak jsi piloil srdce sv, abys rozuml, a trpil se ped Bohem svm, vyslyna jsou slova tv, a j piel jsem pinou slov tvch.

  10:13 Ale kne krlovstv Perskho postavovalo se proti mn za jedenmectma dn, a aj, Michal, jeden pedn z knat, piel mi na pomoc; proto jsem j zstval tam pi krlch Perskch.

  10:14 Ji pak piel jsem, abych oznmil, co potkati m lid tvj v potomnch dnech; nebo jet vidn bude o tch dnech.

  10:15 A kdy mluvil ke mn ta slova, sklopiv tv svou k zemi, onml jsem.

  10:16 A aj, jako podobnost lovka dotkla se rt mch, a otevev sta sv, mluvil jsem a ekl tomu, kter stl naproti mn: Pane mj, pinou toho vidn obrtili se bolesti m na mne, a ani jsem sly zadreti mohl.

  10:17 Jak tedy bude moci sluebnk Pna mho takov mluviti se Pnem mm takovm, ponvad ve mn od toho asu, ve mn, pravm, nezstalo sly, ani dchnut nepozstalo ve mn?

  10:18 Proe opt dotkl se mne na pohledn jako lovk, a posilnil mne.

  10:19 A ekl: Neboj se, mui velmi mil, pokoj tob, posil se, posil se, pravm. Kdy pak on mluvil se mnou, posilnn jsa, ekl jsem: Nech mluv Pn mj, nebo jsi mne posilnil.

  10:20 I ekl: V-li, pro jsem piel k tob? Nebo ji navrtm se, abych bojoval s knetem Perskm. A j odchzm, a aj, kne eck pithne.

  10:21 Ale oznmm to, co jest zapsno v psn pravdomluvnm; nebo ani jednoho nen, jeto by sob zmuile ponal se mnou v tch vcech, krom Michala knete vaeho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .