Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 22

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  22:1 Jestlie bys uzel vola aneb dobyte bratra svho, an bloud, nepomine jich, ale pivede je a k bratru svmu.

  22:2 By pak nebyl blzk bratr tvj a neznal bys ho, uvede je vak do domu svho, a bude u tebe, dokud by se po nm neptal bratr tvj, a navrt mu je.

  22:3 Tolik uin s oslem jeho, s odvem jeho, tak i se velikou vc ztracenou bratra svho, kter by mu zhynula; kdy bys ji nalezl, nepomine j.

  22:4 Vida osla bratra svho aneb vola jeho pod bemenem lec na cest, nepomine jich, ale i hned ho s nm pozdvihne.

  22:5 ena nebude nositi odvu muskho, ani se obleti bude mu v roucho ensk, nebo ohavnost ped Hospodinem Bohem tvm jest, kdokoli in to.

  22:6 Kdy bys nael hnzdo pta ped sebou na cest, na jakmkoli stromu aneb na zemi, s mladmi neb vejci, a matka sedla by na mladch aneb na vejcch: nevezme matky s mladmi,

  22:7 Ale hned pust matku a mlad vezme sob, aby tob dobe bylo, a abys prodlil dn svch.

  22:8 Kdy bys stavl dm nov, udlej zabradla vkol stechy sv, abys neuvedl viny krve na dm svj, kdy by kdo upadl s nho.

  22:9 Neposeje vinice sv smsic rozlinho semene, aby nebyl pokvrnn uitek semene, kter jsi vsel, i ovoce vinice.

  22:10 Nebude orati volem a oslem spolu.

  22:11 Neoblee roucha z rozdlnch vc, z vlny a lnu setkanho.

  22:12 Prmy zdl sob na tyech rozch odvu svho, jm se odv.

  22:13 Kdy by pojal nkdo enu, a vel by k n, a potom ml by ji v nenvisti,

  22:14 A dal by pinu k eem o n, v zlou povst ji obleje a mluv: enu tuto vzal jsem, a ved k n, nenalezl jsem j pannou:

  22:15 Tedy otec dveky a matka jej vezmouce pinesou znamen panenstv dveky k starm msta svho k brn.

  22:16 A d otec dveky k starm: Dceru svou dal jsem mui tomuto za manelku, kter ji v nenvisti m.

  22:17 A hle, sm pinu dal eem o n, mluv: Nenalezl jsem pi dcei tv panenstv, a te hle, znamen panenstv dcery m. I rozthnou roucho to ped starmi msta.

  22:18 Tedy star msta toho jmou mue a trestati ho budou,

  22:19 A ulo jemu pokutu sto lot stbra, kter daj otci dveky, proto e vynesl zlou povst proti pann Izraelsk. I bude ji mti za manelku, kter nebude moci propustiti po vecky dny sv.

  22:20 Jin byla-li by prav aloba ta, a nebylo by nalezeno panenstv pi dvece:

  22:21 Tedy vyvedou dveku ke dvem otce jejho, a uhzej ji lid msta toho kamenm, a ume; nebo dopustila se nelechetnosti v Izraeli, smilnivi v dom otce svho. Tak odejme zl z prostedku sebe.

  22:22 Kdyby kdo postien byl, e obval s enou manelkou ciz, tedy umrou oni oba dva, mu, kter obval s tou enou, i ena tak; i odejme zl z Izraele.

  22:23 Byla-li by dveka panna zasnouben mui, a nalezna ji nkdo v mst, obval by s n:

  22:24 Vyvedete oba dva k brn msta toho, a uhzte je kamenm, a umrou, dveka, proto e nekiela, jsuci v mst, a mu proto, e ponil eny blinho svho; a odejme zl z prostedku svho.

  22:25 Pakli na poli nalezl by mu dveku zasnoubenou, a nsil j uin, obval by s n: smrt ume mu ten sm,

  22:26 Dvece pak nic neuin. Nedopustila se hchu hodnho smrti; nebo jako povstv nkdo proti blinmu svmu a morduje ivot jeho, tak i pi tto vci.

  22:27 Na poli zajist nalezl ji; kiela dveka zasnouben, a dn tu nebyl, kdo by ji vysvobodil.

  22:28 Jestlie by nalezl nkdo dveku pannu, kter by zasnoubena nebyla, a vezma ji, obval by s n, a byli by postieni:

  22:29 Tedy d mu ten, kter by obval s n, otci dveky padeste stbrnch, a bude jeho manelka, protoe ponil j; nebude moci j propustiti po vecky dny sv.

  22:30 Nevezme dn manelky otce svho, a neodkryje podolka otce svho.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .