Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 30

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  30:1 Kdy pak pijdou na t vecka slova tato, poehnn i zloeenstv, kterឝ jsem pedloil, a rozpomene se v srdci svm, kde bys koli byl mezi nrody, do kterch by t rozehnal Hospodin Bh tvj,

  30:2 A obrt se k Hospodinu Bohu svmu, poslouchal bys hlasu jeho ve vem, jak j pikazuji tob dnes, ty i synov tvoji, z celho srdce svho a ze v due sv:

  30:3 Tehdy pivede zase Hospodin Bh tvj zajat tv a smiluje se nad tebou, a obrt se, shromd t ze vech nrod, mezi n rozptlil t Hospodin Bh tvj.

  30:4 By pak nkdo z tvch i na konec svta zahnn byl, odtud zase shromd t Hospodin Bh tvj, a odtud pjme t,

  30:5 A uvede t zase Hospodin Bh tvj do zem, kterou ddin vldli otcov tvoji, a opanuje ji, a dobe uin a rozmno t vce neli otce tv.

  30:6 A obee Hospodin Bh tvj srdce tv a srdce semene tvho, abys miloval Hospodina Boha svho z celho srdce svho, a ze v due sv, abys iv byl.

  30:7 Vecka pak zloeenstv tato obrt Hospodin Bh tvj na neptely tv a na ty, jen v nenvisti mli tebe, a protivili se tob.

  30:8 Ty tedy obrt se, kdy poslouchati bude hlasu Hospodina Boha svho, a initi vecka pikzan jeho, kter j tob dnes pikazuji:

  30:9 D Hospodin Bh tvj prospch pi vem dle rukou tvch, v plodu ivota tvho i v plodu dobytka tvho, a v rodch zem tv, tob k dobrmu. Nebo zase veseliti se bude Hospodin z tebe, dobe in tob, jako veselil se z otc tvch,

  30:10 Jestlie bys vak poslouchal hlasu Hospodina Boha svho, a osthal pikzan jeho a ustanoven jeho, napsanch v knize zkona tohoto, kdy bys se obrtil k Hospodinu Bohu svmu celm srdcem svm a celou du svou.

  30:11 Nebo pikzan toto, kter pikazuji tob dnes, nen skryt ped tebou, ani vzdlen od tebe.

  30:12 Nen na nebi, abys ekl: Kdo nm vstoup do nebe, aby vezma, pinesl a oznmil je nm, abychom je plnili?

  30:13 Ani za moem jest, abys ekl: Kdo se nm peplav za moe, aby je pinesl a oznmil nm, abychom plnili je?

  30:14 Ale velmi blzko tebe jest slovo, v stech tvch a v srdci tvm, abys inil to:

  30:15 (Hle, pedloil jsem tob dnes ivot a dobr, smrt i zl),

  30:16 Co j pikazuji tob dnes, abys miloval Hospodina Boha svho, chod po cestch jeho a osthaje pikzan jeho, ustanoven a soud jeho, abys iv jsa, rozmnoen byl, a poehnal tob Hospodin Bh tvj v zemi, do kter jde, abys ji ddin obdrel.

  30:17 Pakli se odvrt srdce tv, a nebude poslouchati, ale piveden jsa k tomu, klanti se bude bohm cizm a jim slouiti:

  30:18 Ohlauji vm dnes, e jistotn zahynete, ani prodlte dn svch v zemi, do kter se pes Jordn be, abys ji ddin obdrel.

  30:19 Osvduji proti tob dnes nebem a zem, e jsem ivot i smrt pedloil, poehnn i zloeenstv; vyvoli sob tedy ivot, abys iv byl ty i sm tv,

  30:20 A miloval Hospodina Boha svho, poslouchaje hlasu jeho a pdre se jeho, (nebo on jest ivot tvj, a dlouhost dn tvch), abys bydlil v zemi, kterou s psahou zaslbil Hospodin otcm tvm Abrahamovi, Izkovi a Jkobovi, e jim ji d.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .