Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 20

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  20:1 Tedy slyev Paschur syn Immerv, knz, kter byl pedn sprvce v dom Hospodinov, Jeremie prorokujcho o tch vcech,

  20:2 Ubil Paschur Jeremie proroka, a dal jej do vzen v brn Beniaminov hoej, kter byla pi dom Hospodinov.

  20:3 Stalo se pak nazejt, kdy vyvedl Paschur Jeremie z vzen, e ekl jemu Jeremi: Nenazval Hospodin jmna tvho Paschur, ale Magor missabib.

  20:4 Nebo takto prav Hospodin: Aj, j pustm na tebe strach, na tebe i na vecky ptely tv, kte padnou od mee neptel svch, nae oi tv hledti budou, kdy vecken lid Judsk vydm v ruku krle Babylonskho, kter zavede je do Babylona, a meem je pobije.

  20:5 Vydm i velijak bohatstv msta tohoto, a vecko sil jeho, i velijakou vc drahou jeho, i vecky poklady krl Judskch vydm v ruku neptel jejich, a rozchvtaj je, i poberou je, a dovezou je do Babylona.

  20:6 Ty pak Paschur i vickni, kte bydl v dom tvm, pjdete do zajet, a do Babylona se dostane, a tam ume, i tam pochovn bude ty i vickni milujc tebe, jim jsi prorokoval liv.

  20:7 Namlouvals mne, Hospodine, a dal jsem se pemluviti; silnjs byl neli j, proto zmocnils se mne. Jsem v posmchu kad den, kad se mi posmv.

  20:8 Nebo jak jsem zaal mluviti, pm, pro ukrutenstv a zhoubu kim; slovo zajist Hospodinovo jest mi ku potup a ku posmchu kadho dne.

  20:9 I ekl jsem: Nebudu ho pipomnati, ani mluviti vce ve jmnu jeho. Ale jest v srdci mm jako ohe hoc, zaven v kostech mch, jeho snauje se zdreti, vak nemohu,

  20:10 Akoli slchm utrhn mnohch, i Magor missabiba, kajcch: Povzte nco na nj, a oznmme to krli. Vickni, kte by mli bti ptel moji, haj na poklesnut m, kajce: Snad nkde podveden bude, a zmocnme se ho, a pomstme se nad nm.

  20:11 Ale Hospodin jest se mnou jakoto rek udatn, proto ti, kte mne stihaj, zurej se, a neodolaj; stydti se budou nramn, nebo se jim astn nezvede, ani potupa vn v zapomenut dna bude.

  20:12 Proto Hospodine zstup, kter zkuuje spravedlivho, kter spatuje ledv a srdce, nech se podvm na pomstu tvou nad nimi, tob zajist zjevil jsem pi svou.

  20:13 Zpvejte Hospodinu, chvalte Hospodina, e vytrhl dui nuznho z ruky nelechetnch.

  20:14 Zloeen ten den, v nmto zplozen jsem, den, v nm porodila mne matka m, a nen poehnan.

  20:15 Zloeen ten mu, kter zvstoval otci mmu, chtje zvltn obradovati jej, ka: Narodilo se dt pohlav muskho.

  20:16 A nech jest ten mu podobn mstm, kter podvrtil Hospodin, a neelel; nebo slyel kik v jite, a provyskovn v as poledn.

  20:17 e mne neusmrtil od ivota, jeto by mi matka m byla hrobem mm, a ivot jej vn thotn.

  20:18 Pro jsem jen z ivota vyel, abych okouel tkosti a zmutku, a aby strveni byli v pohann dnov moji?

  -

  God Rules.NET
   100 +   .