Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech BKR Bible - 12

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - DAVIS   |   VIDEO: BIB

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  12:1 Kdo miluje cvien, miluje umn; kdo pak nenvid domlouvn, nemoudr jest.

  12:2 Dobr nalz lsku u Hospodina, ale mue nelechetnho potup Bh.

  12:3 Nebv trvnliv lovk v bezbonosti, koen pak spravedlivch nepohne se.

  12:4 ena staten jest koruna mue svho, ale jako hnis v kostech jeho ta, kter k hanb pivod.

  12:5 Mylen spravedlivch jsou prav, rady pak bezbonch lstiv.

  12:6 Slova bezbonch klady in krvi, sta pak spravedlivch vytrhuj je.

  12:7 Vyvrceni bvaj bezbon tak, aby jich nebylo, ale dm spravedlivch ostoj.

  12:8 Podl toho, jak rozumn jest, chvlen bv mu, pevrcenho pak srdce bude v pohrdn.

  12:9 Lep jest nevzcn, kter m sluebnka, neli ten, kter sob slavn pon, a nem chleba.

  12:10 Peuje spravedliv o ivot hovdka svho, srdce pak bezbonch ukrutn jest.

  12:11 Kdo dl zemi svou, nasycen bv chlebem; ale kdo nsleduje zahale, blzen jest.

  12:12 dostiv jest bezbon obrany proti zlmu, ale koen spravedlivch zpsobuje ji.

  12:13 Do pestoupen rt zaplet se zlostnk, ale spravedliv vychz z ssouen.

  12:14 Z ovoce st kad nasycen bude dobrm, a odplatu za skutky lovka d jemu Bh.

  12:15 Cesta blzna pm se zd jemu, ale kdo poslouch rady, moudr jest.

  12:16 Hnv blzna v tent den poznn bv, ale opatrn hanbu skrv.

  12:17 Kdo mluv pravdu, ohlauje spravedlnost, svdek pak falen lest.

  12:18 Nkdo vyn ei podobn mei probodujcmu, ale jazyk moudrch jest lkastv.

  12:19 Rtov pravdomluvn utvrzeni budou na vky, ale na kratiko jazyk liv.

  12:20 V srdci tch, kte zl obmlej, bv lest, v tch pak, kte rad ku pokoji, vesel.

  12:21 Nepotk spravedlivho dn tkost, bezbon pak naplnni budou zlm.

  12:22 Ohavnost jsou Hospodinu rtov liv, ale ti, jen in pravdu, lb se jemu.

  12:23 lovk opatrn taj umn, ale srdce blzn vyvolv blznovstv.

  12:24 Ruka pracovitch panovati bude, lstiv pak mus dvati plat.

  12:25 Starost v srdci lovka sniuje ji, ale vc dobr obveseluje ji.

  12:26 Vzcnj jest nad blinho svho spravedliv, cesta pak bezbonch svod je.

  12:27 Nebude pci forteln, co ulovil, ale lovk bedliv statku drahho nabude.

  12:28 Na stezce spravedlnosti jest ivot, a cesta stezky jej nesmrteln jest.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .