Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 1

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  1:1 imon Petr, sluebnk a apotol Jee Krista, tm, kte s nmi doshli stejn drah vry skrze spravedlnost naeho Boha a Spasitele Jee Krista:

  1:2 K je vm v poznn Boha a Jee, naeho Pna, rozmnoena milost a pokoj,

  1:3 [tak] jako nm jeho bosk moc darovala vechno, co [pat] k ivotu a zbonosti, skrze poznn Toho, kter ns povolal [svou] slvou a ctnost,

  1:4 jejich prostednictvm nm byla darovna velik a drah zaslben, abyste se dky nim stali astnky bosk pirozenosti, kdy jste unikli zkze, kter ve svt [panuje] skrze dosti.

  1:5 Prv proto tedy vynalote vechno sil a pipojte ke sv ve ctnost, ke ctnosti poznn,

  1:6 k poznn zdrenlivost, ke zdrenlivosti vytrvalost, k vytrvalosti zbonost,

  1:7 k zbonosti bratrskou nklonnost a k bratrsk nklonnosti lsku.

  1:8 Budou-li toti tyto vci pi vs a rozhojn se, zpsob, [e] dky poznn naeho Pna Jee Krista nebudete neinn ani neplodn.

  1:9 Kdo vak tyto vci nem, je slep a krtkozrak, protoe zapomnl na oitn svch starch hch.

  1:10 Proto, brati, se tm vce snate sv povoln a vyvolen upevovat, nebo kdy to budete dlat, rozhodn nikdy neselete.

  1:11 Tak vm toti bude v hojnosti udlen pstup do vnho krlovstv naeho Pna a Spasitele Jee Krista.

  1:12 Proto vm neopomenu tyto vci stle pipomnat, akoli [je] znte a jste ustanoveni v ptomn pravd.

  1:13 Povauji toti za sprvn probouzet vs upomnnm, dokud jsem v tomto stnku,

  1:14 nebo vm, e mj stan bude brzy sloen, jak mi [to] tak oznmil n Pn Je Kristus.

  1:15 Vynasnam se tedy, abyste si i po mm odchodu mohli tyto vci neustle pipomnat.

  1:16 Kdy jsme vm toti oznmili moc a pchod naeho Pna Jee Krista, nensledovali jsme smylen bje, ale [mluvili jsme jako] oit svdkov jeho velebnosti.

  1:17 On pece pijal od Boha Otce est a slvu, kdy k nmu z velkolep slvy zaznl takovto hlas: "Toto je mj milovan Syn, v nm jsem nalezl zalben."

  1:18 A my, kdo jsme s nm byli na t svat hoe, jsme ten hlas, kter zaznl z nebe, slyeli.

  1:19 Mme tak velmi pevn prorock slovo a [vy] dlte dobe, e se ho drte jako lampy zc na temnm mst, dokud se nerozbeskne den a ve vaich srdcch nevzejde jitenka.

  1:20 Vzte pedevm to, e dn proroctv Psma nespov v [nm] vlastnm vkladu.

  1:21 Proroctv pece nikdy nepilo z lidsk vle, ale Bo svat lid mluvili, jak [byli] uneni Duchem Svatm.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .