Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 2 2

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  2:1 Mezi lidem vak bvali i falen proroci, [tak] jako i mezi vmi budou falen uitel, kte pokoutn zavedou zhoubn sekty. Budou zaprat dokonce i Panovnka, kter je vykoupil, a [tak] na sebe pivdj rychlou zhubu.

  2:2 Jejich zhoubn cesty budou nsledovat mnoz a cesta pravdy bude skrze n vydvna potup.

  2:3 Budou s vmi lakom kupit vymylenmi emi; jejich odsouzen ji dvno nezahl a jejich zhuba nesp.

  2:4 Bh pece neuetil andly, kte zheili, ale svrhl [je] do nejhlub propasti a vydal etzm temnoty, aby byli steeni k soudu.

  2:5 Neuetil ani [ten] star svt, ale [jako] jednoho z osmi zachoval Noma, kazatele spravedlnosti, kdy uvedl potopu na svt bezbonch.

  2:6 Msta Sodomu a Gomoru obrtil v popel, kdy [je] odsoudil ke zkze, aby dal vstrahu budoucm bezbonkm,

  2:7 a spravedlivho Lota ztrpenho nestydatm chovnm tch zvrhlk vysvobodil,

  2:8 nebo kdy ten spravedliv [mu] mezi nimi bydlel, trznil den za dnem [svou] spravedlivou dui tm, co vidl a slyel: [jejich] zloinnmi skutky.

  2:9 Pn [tedy] um vysvobozovat zbon z pokuen, neprav pak trestat a zachovvat ke dni soudu,

  2:10 a zvlt ty, kte jdou za tlem v poskvrujc dosti, pohrdaj vldou, [jsou] drz, samolib a neostchaj se tupit hodnoste.

  2:11 Pitom [ani] andl, kte jsou vt v sle a moci, nevynej proti nim ped Pnem potupn rozsudek.

  2:12 Tito se vak jako nerozumn zvata, z pirozenosti narozen k polapen a zhub, rouhaj tomu, co neznaj. [Ti] zahynou svou vlastn zkaenost.

  2:13 Ponesou odplatu nepravosti [jakoto ti,] kdo povauj za rozko denn hen. [Jsou to] poskvrny a vady; kdy s vmi hoduj, h ve svch klamech.

  2:14 Oi maj pln cizolostva a neschopn pestat heit, lkaj nestl due, srdce maj vycvien v lakomstv. [Tito] synov proklet

  2:15 opustili pmou cestu a zabloudili, nebo nsledovali cestu Balma, [syna] Bosorova, kter si zamiloval mzdu za nepravost.

  2:16 (Za svj pein vak dostal pokrn: nm oslice promluvila lidskm hlasem a zabrnila prorokovu blznovstv.)

  2:17 Jsou to studny bez vody, mrana hnan vichic, pro n je na vnost zachovna ernota tmy.

  2:18 Kdy honosn en o marnch vcech, lkaj dostmi tla a nestydatostmi ty, kdo prv utekli od tch, kte ij v bludu.

  2:19 Slibuj jim svobodu, sami jsou vak otroky zkzy, nebo km je kdo pemoen, tm je tak zotroen.

  2:20 Jestlie se toti ti, kdo skrze poznn naeho Pna a Spasitele Jee Krista unikli poskvrnm svta, do nich znovu zapletou a jsou [jimi] pemoeni, jsou jejich posledn vci hor ne prvn.

  2:21 Bylo by pro n lep nepoznat cestu spravedlnosti, ne se po [jejm] poznn odvrtit od svatho pikzn, je jim bylo vydno.

  2:22 Stalo se jim vak to, co [se k] v tom pravdivm pslov: "Pes se vrtil ke svm zvratkm" a vykoupan svin k vlen v bahn.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .