Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 23

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  23:1 Pavel tedy upen pohldl na veleradu a ekl: "Brati, j a do tohoto dne iji ped Bohem s naprosto istm svdomm."

  23:2 Nejvy knz Anani tedy pikzal tm, kdo u nj stli, aby ho bili pes sta.

  23:3 Tehdy mu Pavel ekl: "Tebe bude bt Bh, oblen stno! Ty [tu] sed, abys m soudil podle Zkona a proti Zkonu m naizuje bt?"

  23:4 Ti, kdo tam stli tedy ekli: "[Ty] spl Bomu nejvymu knzi?"

  23:5 Pavel ekl: "Nevdl jsem, brati, e je [to] nejvy knz. Je pece napsno: 'Vdci svho lidu nebude zloeit.' "

  23:6 Kdy pak Pavel poznal, e ve velerad je jedna strana saduce a druh farize, zvolal: "Brati, j jsem farizeus, syn farizea; jsem souzen kvli nadji zmrtvchvstn!"

  23:7 A kdy to ekl, dolo mezi farizeji a saduceji k hdce a shromdn se rozdlilo.

  23:8 Saduceov toti kaj, e nen [dn] vzken ani andl nebo duch, ale farizeov to oboj vyznvaj.

  23:9 Nastal tedy velik kik a z farizejsk strany povstali zkonci a bojovali [za nj] se slovy: "Nic zlho jsme na tomto lovku nenali; jestlie tedy k nmu mluvil duch nebo andl, nebojujme proti Bohu!"

  23:10 A kdy nastal velik rozbroj, poruil velitel vojkm (z obavy, aby Pavla neroztrhali), a sejdou dol, vytrhnou ho z jejich stedu a odvedou do pevnosti.

  23:11 A pt noc se k nmu postavil Pn a ekl: "Bu staten, Pavle; protoe tak jako jsi o mn svdil v Jeruzalm, mus svdit i v m."

  23:12 Kdy pak nastal den, srotili se nkte z id a zapshli se, e nebudou jst ani pt, dokud nezabij Pavla.

  23:13 A tch, kte se takto spikli, bylo vce ne tyicet.

  23:14 Ti pistoupili k veleknm a starm a ekli: "Zavzali jsme se velikou psahou, e neokusme dn [pokrm], dokud nezabijeme Pavla.

  23:15 Vy tedy nyn s veleradou dejte vdt veliteli, a ho ztra pivede k vm, jako byste o nm chtli zjistit nco pesnjho. A my jsme pipraveni zabt ho pedtm, ne se [k vm] pibl."

  23:16 O t lce vak uslyel syn Pavlovy sestry. Piel [tedy], veel do pevnosti a povdl [to] Pavlovi.

  23:17 Pavel tedy k sob zavolal jednoho ze setnk a ekl: "Dove tohoto mladka k veliteli, protoe mu m nco oznmit."

  23:18 On ho tedy vzal, odvedl k veliteli a ekl: "Vze Pavel m zavolal a poprosil, abych k tob pivedl tohoto mladka, e ti m nco ci."

  23:19 Velitel ho tedy vzal za ruku, poodeel s nm stranou a ptal se: "Co mi to m oznmit?"

  23:20 A [on] ekl: "id se dohodli, e t podaj, abys ztra pivedl Pavla do velerady, jako by o nm chtli zjistit nco pesnjho.

  23:21 Ale ty jim nev, protoe na nj h vce ne tyicet z nich. Ti mui se zapshli, e nebudou jst ani pt, dokud ho nezabij. Jsou u pipraveni a ekaj [jen] na zprvu od tebe!"

  23:22 Velitel tedy toho mladka propustil a pikzal [mu]: "Nikomu nekej, e jsi mi to oznmil!"

  23:23 A kdy si zavolal urit dva setnky, ekl: "Pipravte na tet non hodinu dv st vojk k cest do Cesareje, tak sedmdest jezdc a dv st lehkoodnc.

  23:24 A pivete zvata, aby [na n] Pavla posadili a bezpen ho dopravili k vladai Felixovi."

  23:25 Napsal [tak] dopis tohoto znn:

  23:26 "Klaudius Lysi zdrav vzneenho vladae Felixe.

  23:27 Tohoto mue id zajali a chtli zabt. Kdy jsem se [vak] dozvdl, e je man, piel jsem s vojskem a vytrhl [jim] ho.

  23:28 A protoe jsem chtl zjistit, z eho jej obviuj, pivedl jsem ho do jejich velerady.

  23:29 Tehdy jsem shledal, e jej obviuj kvli [njakm] otzkm jejich Zkona, ale e nem dnou vinu zasluhujc smrt nebo vzen.

  23:30 A kdy mi bylo oznmeno o kladech, kter tomu mui inili id, ihned jsem [ho] poslal k tob a jeho alobcm jsem pikzal, aby ekli ped tebou, co proti nmu maj. Bu zdrv."

  23:31 Vojci tedy vzali Pavla, jak jim bylo nazeno, a odvedli [ho] v noci do Antipatridy.

  23:32 Nazt s nm pak nechali jet jezdce a vrtili se do pevnosti.

  23:33 A ti, kdy pijeli do Cesareje, doruili vladai dopis a postavili ped nj Pavla.

  23:34 Kdy si tedy vlada [dopis] peetl, zeptal se, z jak je provincie, a kdy zjistil, e z Kilikie,

  23:35 ekl: "Vyslechnu t, a pijdou tak tv alobci." A nadil, a je hldn v Herodov palci.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .