Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 24

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  24:1 Po pti dnech tedy sestoupil [do Cesareje] nejvy knz Anani se starmi a [s] njakm enkem Tertullem. Ti oznmili vladai [alobu] proti Pavlovi.

  24:2 A kdy byl pedvoln, zaal Tertullus obalobu. ekl: "Dky tob zakoume velik pokoj a tvoj prozetelnost se v tomto nrod dje [mnoho] nprav,

  24:3 [co] naprosto a vude pijmme se v vdnost, vzneen Felixi.

  24:4 Abych t vak dle nezdroval, prosm, abys ns s vldnost [sob] vlastn krtce vyslyel.

  24:5 Shledali jsme toti, [e] tento mu [je jako] mor. Rozncuje nesvry mezi vemi idy po celm svt a [je] vdcem t sekty nazaretskch.

  24:6 Dokonce se pokusil znesvtit chrm! Zajali jsme ho tedy a chtli jsme [ho] soudit podle naeho Zkona.

  24:7 Piel vak velitel Lysi, s velikm nsilm nm [ho] vzal z rukou

  24:8 a pikzal, aby jeho alobci pili k tob. Kdy [ho] vyslechne, bude se od nho moci sm dovdt o tom vem, z eho jej obviujeme."

  24:9 A [s tm] souhlasili i id a tvrdili, e je to tak.

  24:10 Kdy mu tedy vlada pokynul, aby mluvil, Pavel odpovdl: "Jeliko vm, e jsi [ji] mnoho let soudcem tohoto nroda, budu se hjit s dobrou mysl,

  24:11 protoe ti me bt znmo, e [to] nen vce ne dvanct dn, co jsem piel do Jeruzalma, abych se poklonil [Bohu].

  24:12 A nenalezli m, jak se s nkm dohaduji v chrmu nebo psobm pozdvien v zstupu nebo v synagogch nebo ve mst.

  24:13 A [to], z eho m te obviuj, ani nemohou prokzat.

  24:14 Vyznvm vak ped tebou, e podle t cesty, kterou nazvaj sektou, tak sloum Bohu [naich] otc: vm vemu, co je napsno v Zkon a v Prorocch.

  24:15 A mm v Bohu nadji, kterou chovaj i oni sami, e nastane vzken spravedlivch i nespravedlivch.

  24:16 Proto se sm snam o to, abych ml vdycky ist svdom ped Bohem i ped lidmi.

  24:17 Po mnoha letech jsem tedy piel, abych svmu nrodu pinesl almuny a obti,

  24:18 pi em m nkte id z Asie nalezli v chrmu oitnho, ne se zstupem ani s pozdvienm.

  24:19 Ti by mli stt ped tebou a alovat, pokud proti mn nco maj.

  24:20 Anebo a tito sami eknou, zda na mn, kdy jsem stl ped veleradou, nali njakou nepravost,

  24:21 krom toho jednoho vroku, e jsem zvolal, kdy jsem stl mezi nimi: 'J jsem dnes vmi souzen kvli vzken z mrtvch!'"

  24:22 A kdy to Felix vyslechl, odloil jejich [ppad], protoe [u] vdl o t cest nco pesnjho, a ekl: "Rozsoudm vai pi, a pijede velitel Lysi."

  24:23 Poruil tedy setnkovi, aby Pavla steil a ulehil mu a aby dnmu z jeho ptel nebrnil posluhovat mu nebo ho navtvovat.

  24:24 Kdy pak po nkolika dnech Felix piel se svou manelkou Drusillou (kter byla idovka), poslal pro Pavla a vyslechl si ho ohledn vry v Krista.

  24:25 A kdy vyprvl o spravedlnosti a zdrenlivosti a o nadchzejcm soudu, dostal Felix strach a ekl: "Prozatm odejdi; zavolm si t, a budu mt as."

  24:26 Zrove vak tak doufal, e mu Pavel d penze, aby ho propustil. Proto tak pro nho astji poslal a hovoil s nm.

  24:27 Kdy pak uplynuly dva roky, stal se Felixovm nstupcem Porcius Festus. A protoe se Felix chtl zavdit idm, nechal Pavla ve vzen.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .