Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 25

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  25:1 Kdy se tedy Festus ujal vldy v provincii, vydal se po tech dnech z Cesareje vzhru do Jeruzalma.

  25:2 Tehdy mu nejvy knz a pedn id oznmili [alobu] proti Pavlovi. Prosili ho

  25:3 a doadovali se [t] laskavosti, aby ho nechal poslat do Jeruzalma; chystali toti lku, e ho po cest zabij.

  25:4 Ale Festus odpovdl, e Pavel m bt steen v Cesareji a e on sm se chyst brzy odjet.

  25:5 "Proto ti," ekl, "kdo mezi vmi maj moc, a se vyprav se [mnou,] a je-li na tom mui njak patnost, a ho aluj."

  25:6 Kdy tedy mezi nimi pobyl pes deset dn, sestoupil do Cesareje. Druhho dne pak usedl na soudnou stolici a poruil, a pedvedou Pavla.

  25:7 A kdy piel, obstoupili ho id, kte pili z Jeruzalma, a vzneli proti Pavlovi mnoh a tk obvinn. Ta [vak] nemohli dokzat,

  25:8 kdy se Pavel hjil: "Ani proti idovskmu Zkonu ani proti chrmu ani proti csai jsem se v niem neprovinil."

  25:9 Ale Festus, kter se chtl zavdit idm, Pavlovi odpovdl: "Chce se vydat do Jeruzalma a tam bt ohledn toho pede mnou souzen?"

  25:10 Pavel tedy ekl: "Stojm ped csaskou soudnou stolic, kde mm bt souzen. idm jsem nijak neublil, jak sm velmi dobe v.

  25:11 Jsem-li tedy opravdu v neprvu a spchal jsem nco zasluhujcho smrt, neodmtm zemt; jestlie vak [na tom,] z eho m obviuj, nic nen, nikdo m jim neme vydat. Odvolvm se k csai!"

  25:12 Tehdy Festus promluvil s radou a odpovdl: "K csai ses odvolal, k csai pjde!"

  25:13 Po nkolika dnech pak do Cesareje dorazil krl Agrippa s Berenik, aby pozdravili Festa.

  25:14 A kdy tam pobyli mnoho dn, vyprvl Festus krli o Pavlov pi. ekl: "Felix zanechal ve vzen jistho mue.

  25:15 A kdy jsem byl v Jeruzalm, ekli mi o nm velekn a idovt star a dali jeho odsouzen.

  25:16 Odpovdl jsem jim, e man nemaj ve zvyku vydvat njakho lovka na smrt dve, ne by ten obalovan ml [sv] alobce tv v tv a dostal monost hjit se proti [jejich] obvinn.

  25:17 Kdy se tu tedy seli, usedl jsem ptho dne beze vech odklad na soudnou stolici a poruil, a toho mue pedvedou.

  25:18 A kdy povstali [jeho] alobci, neobvinili [ho] z nieho takovho, jak jsem se j domnval,

  25:19 ale mli s nm [spor] o njakch otzkch ohledn toho jejich nboenstv a o njakm mrtvm Jei, o kterm Pavel tvrdil, e ije.

  25:20 J jsem vak byl nad tmi otzkami bezradn a kal jsem [mu], zda by chtl jt do Jeruzalma a tam bt ohledn nich souzen.

  25:21 Ale kdy se Pavel odvolal, aby byl zachovn k soudu Jeho Velienstva, nadil jsem, a ho hldaj, dokud ho nepolu k csai."

  25:22 Agrippa tedy Festovi ekl: "Tak bych si toho lovka chtl poslechnout." A on ekl: "Usly ho ztra."

  25:23 A druhho dne, kdy Agrippa a Berenik pili s velikou ndherou a vstoupili s veliteli a vznanmi mui msta do jednac sn, byl na Festv rozkaz piveden Pavel.

  25:24 Tehdy Festus ekl: "Krli Agrippo a vichni mui, kte jste tu s nmi, vidte tohoto [lovka], o kterm se mnou jak v Jeruzalm, tak zde jednala cel idovsk obec s kikem, e nesm zstat naivu.

  25:25 J jsem vak shledal, e nic zasluhujcho smrt nespchal. Kdy se ale sm odvolal k Jeho Velienstvu, rozhodl jsem se ho [k] nmu poslat.

  25:26 Nemm [vak], co bych [svmu] pnu o nm napsal jistho. Proto jsem ho pivedl ped vs, a zvlt ped tebe, krli Agrippo, abych a [to] bude vyeteno, ml co napsat.

  25:27 Zd se mi toti nerozumn poslat vzn a neoznmit, z eho je obvinn."

  -

  God Rules.NET
   100 +   .