Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 5

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  5:1 Jakoto milovan dti tedy nsledujte Bo pklad

  5:2 a chote v lsce, tak jako Kristus miloval ns a vydal sm sebe za ns jako dar a ob Bohu na lbeznou vni.

  5:3 Avak smilstvo, veker neistota a chtivost a mezi vmi nejsou ani jmenovny, jak se slu na svat;

  5:4 ani nestoudnost, poetil ei a vtipkovn, co je nepatin, ale radji dkinn.

  5:5 Vte pece to, e dn smilnk ani neist nebo lakom lovk (jen je modl) nem ddictv v Kristov a Bom krlovstv.

  5:6 A vs nikdo neklame przdnmi slovy, nebo kvli tmto vcem pichz Bo hnv na syny neposlunosti.

  5:7 Nebute tedy jejich spoluastnky.

  5:8 Kdysi jste byli tmou, ale nyn [jste] v Pnu svtlem. Chote jako dti svtla,

  5:9 nebo ovoce Ducha [spov] ve v dobrot, spravedlnosti a pravd.

  5:10 Rozeznvejte, co je pjemn Pnu,

  5:11 a neastnte se neplodnch skutk tmy, ale radji [je] usvdujte.

  5:12 Vdy o tom, co oni vskrytu dlaj, je hanba i mluvit.

  5:13 Ale vechno, co je svtlem usvdovno, je zjevovno; vechno, co je zjevn, je pece svtlo.

  5:14 Proto se k: "Probu se, ty, kdo sp, vsta z mrtvch a zaz ti Kristus!"

  5:15 Dbejte tedy peliv [na to], jak [mte] chodit: ne jako nemoud, ale jako moud.

  5:16 Vykupujte as, protoe dny jsou zl.

  5:17 Proto nebute nerozumn, ale chpejte, co [je] Pnova vle.

  5:18 Neopjejte se vnem, v nm je prostopnost, ale bute naplovni Duchem.

  5:19 Mluvte k sob navzjem v almech, chvalozpvech a duchovnch psnch; zpvejte a hrajte svm srdcem Pnu.

  5:20 Vdycky za vechno dkujte Bohu a Otci ve jmnu naeho Pna Jee Krista

  5:21 a poddvejte se jedni druhm v Bo bzni.

  5:22 Manelky, poddvejte se svm mum jako Pnu.

  5:23 Vdy mu je hlavou sv eny, jako [je] Kristus hlavou crkve; a on je Spasitelem tla.

  5:24 Jako se tedy crkev poddv Kristu, tak [a se] i manelky ve vem [poddvaj] svm mum.

  5:25 Mui, milujte sv eny, jako i Kristus miloval crkev a vydal sm sebe za ni,

  5:26 aby ji posvtil, kdy ji oistil koupel vody skrze slovo;

  5:27 aby ji postavil ped sebou jako slavnou crkev, nemajc poskvrnu ani vrsku nebo cokoli takovho, ale aby byla svat a bez hony.

  5:28 Tak jsou i mui povinni milovat sv manelky jako sv vlastn tla. Kdo miluje svou manelku, miluje sm sebe.

  5:29 Nikdo nikdy pece neml sv vlastn tlo v nenvisti, ale [kad] je iv a opatruje, tak jako i Pn crkev,

  5:30 nebo jsme dy jeho tla, z jeho masa a z jeho kost.

  5:31 "Proto lovk opust svho otce i matku a pilne ke sv manelce a ti dva budou jedno tlo."

  5:32 Toto je velik tajemstv; j vak mluvm o Kristu a o crkvi.

  5:33 A vak tak kad jednotliv z vs miluje svou manelku jako sm sebe. ena pak a m [svho] manela v ct.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .