Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 6

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  6:1 Proto zanechme ei o Kristovch potench vcech a smujme k dokonalosti. Nepokldejme znovu zklad[y] pokn z mrtvch skutk a vry v Boha,

  6:2 uen o ktech, vkldn rukou, vzken z mrtvch a [o] vnm soudu.

  6:3 (A to udlme, jestlie Bh dovol.)

  6:4 Nebo pro ty, kdo byli jednou osvceni, okusili ten nebesk dar, stali se astnky Ducha Svatho

  6:5 a okusili dobr Bo slovo i zzraky budoucho vku,

  6:6 [je] nemon, aby kdy odpadnou, byli znovu obnoveni k pokn, ponvad by pro sebe znovu kiovali Boho Syna a vystavovali [ho] potup.

  6:7 Vdy zem, kter pije d隝, jen na ni asto pichz, a plod rostlinu uitenou pro ty, kdo ji obdlvaj, dochz poehnn od Boha;

  6:8 ale ta, kter vydv trn a bodl, je zavren a blzk proklet a jej konec [je] splen.

  6:9 Ohledn vs, milovan, vak mme jistotu o lepch vcech, toti o tch, je nleej ke spasen, pestoe takto mluvme.

  6:10 Vdy Bh nen nespravedliv, aby zapomnl na vae dlo a na pracovitou lsku, kterou jste prokazovali vi jeho jmnu tm, e jste slouili a [dosud] sloute svatm.

  6:11 Toume pak, aby kad z vs a do konce projevoval tut pli vzhledem k pln jistot nadje,

  6:12 abyste nebyli ln, ale nsledovali pklad tch, kdo se skrze vru a trplivost stali ddici zaslben.

  6:13 Kdy toti Bh dval zaslben Abrahamovi, neml, pi kom vtm by psahal, a tak psahal sm pi sob:

  6:14 "Jist ti velmi poehnm a velice t rozmnom."

  6:15 A tak, protoe byl trpliv, doshl zaslben.

  6:16 Lid pece psahaj pi [nkom] vtm a psaha [je] pro n potvrzenm, kter kon kad spor.

  6:17 Bh tedy chtl ddicm zaslben ukzat nezvratnost sv vle [jet] pesvdivji, a tak [je] potvrdil psahou,

  6:18 abychom dky [tm] dvma nezvratnm vcem (v nich [je] nemon, aby Bh lhal) mli pevn poten my, kdo jsme se utekli k uchopen pedkldan nadje.

  6:19 Tuto [nadji] mme jako kotvu due, bezpenou a pevnou a vchzejc [a] dovnit za oponu,

  6:20 kam za ns vstoupil [n] pedchdce Je, jen se na vky stal nejvym knzem podle Melchisedechova du.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .