Bad Advertisement?

News / Reviews:
 • World News
 • Movie Reviews
 • Book Search

  Are you a Christian?

  Online Store:
 • Visit Our eBay Store • Czech NKB Bible - 7

  - - FONTS -


  TEXT: BIB   |   AUDIO: MISLR - MISC - DAVIS - FOCHT   |   VIDEO: GEN - BIB - COMM

  HELPS: - UKR - BULG - POL - ROM - -82 - KYR - BKR - GRK / HEB - CROAT - -DARBY - -GEN - -LOP - -MAC - -SIR - -TSK

  7:1 Tento Melchisedech, krl Slemu a knz Nejvyho Boha, vyel vstc Abrahamovi, vracejcmu se od pobit krl, a poehnal mu.

  7:2 Jemu tak Abraham oddlil destek ze vech vc. [Ten] je podle vkladu nejprve Krl spravedlnosti, dle pak tak krl Slemu, co znamen krl pokoje.

  7:3 Bez otce, bez matky, bez rodokmenu, nemaje potek dn ani konec ivota, ale pipodobnn Bomu Synu zstv knzem navdycky.

  7:4 Povate tedy, jak vzneen [je] ten, ktermu i patriarcha Abraham dal destek z koisti!

  7:5 Ti ze syn Lviho, kte pijmaj knstv, pece maj pikzn, aby podle Zkona pijmali destky od lidu, to jest od svch bratr, akoli vyli z Abrahamovch beder.

  7:6 Avak ten, kter nepochz z jejich rodokmenu, pijal destek od Abrahama a poehnal toho, kter ml zaslben.

  7:7 Poehnn pak bezesporu pijm men od vtho.

  7:8 Zde tedy pijmaj destky smrteln lid, ale tam [nkdo], o kom se svd, e ije.

  7:9 Dalo by se dokonce ci, [e] skrze Abrahama dal destek i Lvi, kter destky pijm,

  7:10 nebo byl jet v otcovch bedrech, kdy mu Melchisedech vyel vstc.

  7:11 Kdyby tedy dokonalost byla skrze levtsk knstv (nebo za nj byl lidu vydn Zkon), pro by jet [bylo] poteba, aby povstal jin knz podle Melchisedechova du, a nebyl jmenovn podle ronova du?

  7:12 Mn-li se toti knstv, nastv nutn i zmna Zkona.

  7:13 Nebo [ten], o kom se toto k, pat k jinmu pokolen, z nho se nikdo olti nevnoval.

  7:14 Je pece zejm, e n Pn povstal z Judy, a o tomto pokolen Moj nic ohledn knstv nemluvil.

  7:15 A je [to] jet mnohem zejmj, kdy podobn jako Melchisedech povstv jin knz,

  7:16 kter piel ne podle zkona tlesnho nazen, ale podle moci nepomjejcho ivota.

  7:17 [Psmo] toti svd: "Ty jsi knzem navky podle Melchisedechova du."

  7:18 Dochz tedy jednak ke zruen [toho] pedchozho pikzn pro jeho slabost a neuitenost

  7:19 (nebo Zkon nepivedl nic k dokonalosti) a jednak k zaveden lep nadje, skrze ni se pibliujeme Bohu.

  7:20 A ponvad nen [knzem] bez psahy

  7:21 (nebo oni se stali knmi bez psahy, ale on s psahou pi tom, kter mu ekl: "Pn odpishl a nebude [toho] litovat: Ty jsi knzem navky podle Melchisedechova du"),

  7:22 tm lep smlouvy se stal Je ruitelem.

  7:23 A jich se stalo knmi mnoho, protoe jim smrt brnila [jimi] zstat,

  7:24 ale on, protoe zstv na vky, m nepomjejc knstv.

  7:25 Proto je tak schopen dokonale spasit ty, kdo skrze nj pichzej k Bohu, nebo je stle iv, aby za n orodoval .

  7:26 Sluelo se toti, abychom mli takovhoto nejvyho knze - svatho, nevinnho, neposkvrnnho, oddlenho od hnk a vyvenho nad nebesa.

  7:27 Ten nemus jako tamti nejvy kn kad den nejprve pinet obti za sv vlastn hchy a potom za [hchy] lidu, nebo to udlal jednou provdy, kdy obtoval sm sebe.

  7:28 Zkon toti za nejvy kn ustanovuje lidi, kte maj slabosti, ale slovo psahy, kter [pila] po Zkonu, [ustanovuje] na vky dokonalho Syna.

  -

  God Rules.NET
   100 +   .