Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - HEBREWS 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Kn adevqr, Melhisedec acesta, kmpqratul Salemului, preot al Dumnezeului Prea Knalt, -care a kntkmpinat pe Avraam cknd acesta se kntorcea dela mqcelul kmpqrayilor, care l -a binecuvkntat,

  7:2 care a primit dela Avraam zeciuialq din tot, -care, dupq knsemnarea numelui squ, este kntki, ,,Kmpqrat al neprihqnirii``, apoi wi ,,Kmpqrat al Salemului``, adicq ,,Kmpqrat al pqcii``;

  7:3 fqrq tatq, fqrq mamq, fqrq spiyq de neam, neavknd nici knceput al zilelor, nici sfkrwit al vieyii, -dar care a fost asemqnat cu Fiul lui Dumnezeu, -rqmkne preot kn veac.

  7:4 Vedeyi bine dar ckt de mare a fost el, dacq pknq wi patriarhul Avraam i -a dat zeciuialq din prada de rqzboi!

  7:5 Aceia dintre fiii lui Levi, cari kndeplinesc slujba de preoyi, dupq Lege, au poruncq sq ia zeciuialq dela norod, adicq dela frayii lor, cu toate cq wi ei se coboarq din Avraam.

  7:6 Iar el, care nu se cobora din familia lor, a luat zeciuialq dela Avraam, wi a binecuvkntat pe cel ce avea fqgqduinyele.

  7:7 Dar fqrq kndoialq cq cel mai mic este binecuvkntat de cel mai mare.

  7:8 Wi apoi aici, cei ce iau zeciuialq, sknt niwte oameni muritori; pe cknd acolo, o ia cineva, despre care se mqrturisewte cq este viu.

  7:9 Mai mult, knsuw Levi, care ia zeciuialq, a plqtit zeciuiala, ca sq zicem awa, prin Avraam;

  7:10 cqci era kncq kn coapsele strqmowului squ, cknd a kntkmpinat Melhisedec pe Avraam.

  7:11 Dacq, dar, desqvkrwirea ar fi fost cu putinyq prin preoyia Leviyilor, -cqci supt preoyia aceasta a primit poporul Legea-ce nevoie mai era sq se ridice un alt preot ,,dupq rknduiala lui Melhisedec``, wi nu dupq rknduiala lui Aaron?

  7:12 Pentrucq, odatq schimbatq preoyia, trebuia numaideckt sq aibq loc wi o schimbare a Legii.

  7:13 Kn adevqr, Acela despre care sknt zise aceste lucruri, face parte dintr`o altq seminyie, din care nimeni n`a slujit altarului.

  7:14 Cqci este vqdit cq Domnul nostru a iewit din Iuda, seminyie, despre care Moise n`a zis nimic cu privire la preoyie.

  7:15 Lucrul acesta se face wi mai luminos cknd vedem ridickndu-se, dupq asemqnarea lui Melhisedec, un alt preot,

  7:16 pus nu prin legea unei porunci pqmkntewti, ci prin puterea unei vieyi neperitoare.

  7:17 Fiindcq iatq ce se mqrturisewte despre El: ,,Tu ewti preot kn veac, dupq rknduiala lui Melhisedec``.

  7:18 Astfel, pe deoparte, se desfiinyeazq aici o poruncq de mai knainte, din pricina neputinyei wi zqdqrniciei ei-

  7:19 cqci Legea n`a fqcut nimic desqvkrwit-wi pe de alta, se pune kn loc o nqdejde mai bunq, prin care ne apropiem de Dumnezeu.

  7:20 Wi fiindcq lucrul acesta nu s`a fqcut fqrq jurqmknt, -

  7:21 cqci, pe cknd Leviyii se fqceau preoyi fqrq jurqmknt, Isus S`a fqcut preot prin jurqmkntul Celui ce I -a zis: ,,Domnul a jurat, wi nu Se va cqi: ,Tu ewti preot kn veac, dupq rknduiala lui Melhisedec`, -

  7:22 prin chiar faptul acesta, El s`a fqcut chezqwul unui legqmknt mai bun.

  7:23 Mai mult, acolo au fost preoyi kn mare numqr, pentrucq moartea ki kmpiedica sq rqmknq pururea.

  7:24 Dar El, fiindcq rqmkne ,,kn veac``, are o preoyie, care nu poate trece dela unul la altul.

  7:25 De aceea wi poate sq mkntuiascq kn chip desqvkrwit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentrucq trqiewte pururea ca sq mijloceascq pentru ei.

  7:26 Wi tocmai un astfel de Mare Preot ne trebuia: sfknt, nevinovat, fqrq patq, despqryit de pqcqtowi, wi knqlyat mai pe sus de ceruri,

  7:27 care n`are nevoie, ca ceilalyi mari preoyi, sq aducq jertfe kn fiecare zi, kntki pentru pqcatele sale, wi apoi pentru pqcatele norodului, cqci lucrul acesta l -a fqcut odatq pentru totdeauna, cknd S`a adus jertfq pe Sine knsuw.

  7:28 Kn adevqr, Legea pune mari preoyi pe niwte oameni supuwi slqbiciunii; dar cuvkntul jurqmkntului, fqcut dupq ce a fost datq Legea, pune pe Fiul, care este desqvkrwit pentru vecinicie.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск