Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1CHRONICLES 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Iatq fiii lui Israel: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, Zabulon,

  2:2 Dan, Iosif, Beniamin, Neftali, Gad wi Awer.

  2:3 Fiii lui Iuda: Er, Onan, Wela; acewti trei i s`au nqscut din fata lui Wua, Cananita. Er, kntkiul nqscut al lui Iuda, era rqu knaintea Domnului, care l -a omorkt.

  2:4 Tamar, nora lui Iuda, i -a nqscut pe Perey wi Zerah. Toyi fiii lui Iuda au fost cinci.

  2:5 Fiii lui Perey: Heyron wi Hamul.

  2:6 Fiii lui Zerah: Zimri, Etan, Heman, Calcol wi Dara. De toyi: cinci.

  2:7 -Fiii lui Carmi au fost: Acar, care a turburat pe Israel cknd a sqvkrwit o fqrqdelege cu privire la lucrurile cari trebuiau nimicite cu desqvkrwire. -

  2:8 Fiul lui Etan: Azaria.

  2:9 Fiii cari s`au nqscut lui Heyron au fost Ierahmeel, Ram wi Chelubai (Caleb).

  2:10 Ram a nqscut pe Aminadab. Aminadab a nqscut pe Nahwon, domnul fiilor lui Iuda.

  2:11 Nahwon a nqscut pe Salma. Salma a nqscut pe Boaz.

  2:12 Boaz a nqscut pe Obed. Obed a nqscut pe Isai.

  2:13 Isai a nqscut pe Eliab, kntkiul lui nqscut, pe Abinadab, al doilea, pe Wimea, al treilea,

  2:14 pe Netaneel, al patrulea, pe Radai, al cincilea,

  2:15 pe Oyem, al waselea, pe David, al waptelea.

  2:16 Surorile lor erau: Yeruia wi Abigail. Fiii Yeruiei au fost: Abiwai, Ioab wi Asael, trei.

  2:17 Abigail a nqscut pe Amasa; tatql lui Amasa a fost Ieter, Ismaelitul.

  2:18 Caleb, fiul lui Heyron, a avut copii cu nevastq-sa Azuba, wi cu Ieriot. Iatq fiii pe cari i -a avut cu Azuba: Iewer, Wobab wi Ardon.

  2:19 Azuba a murit; wi Caleb a luat pe Efrat, care i -a nqscut pe Hur.

  2:20 Hur a nqscut pe Uri, wi Uri a nqscut pe Beyaleel. -

  2:21 Kn urmq, Heyron a intrat la fiica lui Machir, tatql lui Galaad, wi avea wasezeci de ani cknd a luat -o; ea i -a nqscut pe Segub.

  2:22 Segub a nqscut pe Iair, care a avut douqzeci wi trei de cetqyi kn yara Galaadului.

  2:23 Ghewuriyii wi Sirienii le-au luat tkrgurile lui Iair cu Chenatul wi cetqyile cari yineau de el: wasezeci de cetqyi. Toyi acewtia erau fiii lui Machir, tatql lui Galaad.

  2:24 Dupq moartea lui Heyron la Caleb-Efrata, Abia, nevasta lui Heyron, i -a nqscut pe Awhur, tatql lui Tecoa.

  2:25 Fiii lui Ierahmeel, kntkiul nqscut al lui Heyron, au fost: Ram, kntkiul nqscut, Buna, Oren wi Oyem, nqscuyi din Ahia.

  2:26 Ierahmeel a avut o altq nevastq, numitq Atara, care a fost mama lui Onam. -

  2:27 Fiii lui Ram, kntkiul nqscut al lui Ierahmeel, au fost: Maay, Iamin wi Echer. -

  2:28 Fiii lui Onam au fost: Wamai wi Iada. Fiii lui Wamai: Nadab wi Abiwur.

  2:29 Numele nevestei lui Abiwur era Abihail, wi ea i -a nqscut pe Ahban wi Molid.

  2:30 Fiii lui Nadab: Seled wi Apaim. Seled a murit fqrq fii.

  2:31 Fiul lui Apaim: Iwei. Fiul lui Iwei: Wewan. Fiul lui Wewan: Ahlai.

  2:32 Fiii lui Iada, fratele lui Wamai: Ieter wi Ionatan. Ieter a murit fqrq fii.

  2:33 Fiii lui Ionatan: Pelet wi Zaza, -Acewtia sknt fiii lui Ierahmeel. -

  2:34 Wewan n`a avut fii, dar a avut fete. Wewan avea un rob Egiptean numit Iarha.

  2:35 Wi Wewan a dat pe fiicq-sa de nevastq robului squ Iarha; ea i -a nqscut pe Atai.

  2:36 Atai a nqscut pe Natan; Natan a nqscut pe Zabad;

  2:37 Zabad a nqscut pe Eflal; Eflal a nqscut pe Obed;

  2:38 Obed a nqscut pe Iehu; Iehu a nqscut pe Azaria;

  2:39 Azaria a nqscut pe Haley; Haley a nqscut pe Elasa.

  2:40 Elasa a nqscut pe Sismai; Sismai a nqscut pe Walum;

  2:41 Walum a nqscut pe Iecamia; Iecamia a nqscut pe Eliwama.

  2:42 Fiii lui Caleb, fratele lui Ierahmeel: Mewa, kntkiul squ nqscut, care a fost tatql lui Zif, wi fiii lui Marewa, tatql lui Hebron.

  2:43 Fiii lui Hebron: Core, Tapuah, Rechem wi Wema.

  2:44 Wema a nqscut pe Raham, tatql lui Iorcheam. Rechem a nqscut pe Wamai.

  2:45 Fiul lui Wamai: Maon; wi Maon, tatql lui Bet-Yur.

  2:46 Efa, yiitoarea lui Caleb, a nqscut pe Haran, Moya wi Gazez. Haran a nqscut pe Gazez.

  2:47 Fiii lui Iahdai: Reghem, Iotam, Ghewan, Pelet, Efa wi Waaf.

  2:48 Maaca, yiitoarea lui Caleb, a nqscut pe Weber wi Tirhana.

  2:49 Ea a mai nqscut pe Waaf, tatql lui Madmana, wi pe Weva, tatql lui Macbena wi tatql lui Ghibea. Fata lui Caleb era Acsa.

  2:50 Acewtia au fost fiii lui Caleb: Wobal, fiul lui Hur, kntkiul nqscut al Efratei, wi tatql lui Chiriat-Iearim;

  2:51 Salma, tatql lui Betleem; Haref, tatql lui Bet-Gader.

  2:52 Fiii lui Wobal, tatql lui Chiriat-Iearim, au fost: Haroe, Hayi-Hamenuhot.

  2:53 Familiile lui Chiriat-Iearim au fost: Ietriyii, Putiyii, Wumatiyii wi Miwraiyii; din aceste familii au iewit Yoreatiyii wi Ewtaoliyii.

  2:54 Fiii lui Salma: Betleem wi Netofatiyii, Atrot-Bet-Ioab, Hayi-Hamanahti, Yoreiyii;

  2:55 wi familiile cqrturarilor cari locuiau la Iaebey, Tireatiyii, Wimeatiyii wi Sucatiyii. Acewtia sknt Cheniyii, iewiyi din Hamat, tatql casei lui Recab.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск