Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 1KINGS 16

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  16:1 Cuvkntul Domnului a vorbit astfel lui Iehu, fiul lui Hanani, kmpotriva lui Baewa:

  16:2 ,,Eu te-am ridicat din yqrknq, wi te-am pus mai mare peste poporul Meu Israel; dar pentrucq ai umblat pe calea lui Ieroboam, wi ai fqcut pe poporul Meu Israel sq pqcqtuiascq, pentruca sq Mq mknii prin pqcatele lor,

  16:3 iatq cq voi mqtura pe Baewa wi casa lui, wi casa ta o voi face ca wi casa lui Ieroboam, fiul lui Nebat.

  16:4 Cine va muri kn cetate din casa lui Baewa, va fi mkncat de ckni, wi cine va muri pe ckmp dintr`ai lui, va fi mkncat de pqsqrile cerului.``

  16:5 Celelalte fapte ale lui Baewa, ce a fqcut el, wi isprqvile lui, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

  16:6 Baewa a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat la Tirya. Wi kn locul lui a domnit fiul squ Ela.

  16:7 Cuvkntul Domnului vorbise prin proorocul Iehu, fiul lui Hanani, kmpotriva lui Baewa, wi kmpotriva casei lui, pe deoparte pentru tot rqul pe care -l fqcuse supt ochii Domnului, mkniindu -L prin lucrul mknilor lui wi ajungknd ca wi casa lui Ieroboam, iar pe de alta pentrucq lovise casa lui Ieroboam.

  16:8 Kn al douqzeci wi waselea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq Ela, fiul lui Baewa. El a domnit peste Israel la Tirya. A domnit doi ani.

  16:9 Slujitorul squ Zimri, care era mai mare peste jumqtate din carqle lui, a uneltit kmpotriva lui. Ela era la Tirya, chefuind wi kmbqtkndu-se kn casa lui Arya, cqpetenia casei kmpqratului la Tirya.

  16:10 Zimri a intrat, l -a lovit wi l -a ucis, kn al douqzeci wi waptelea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda. Wi a domnit el kn locul lui.

  16:11 Cknd s`a fqcut kmpqrat wi a wezut pe scaunul lui de domnie, a omorkt toatq casa lui Baewa, n`a lqsat sq scape nimeni din ai lui: nici rudq nici prieten.

  16:12 Zimri a nimicit toatq casa lui Baewa, dupq cuvkntul pe care -l spusese Domnul kmpotriva lui Baewa prin proorocul Iehu,

  16:13 din pricina tuturor pqcatelor pe cari le sqvkrwise Baewa wi fiul squ Ela, wi kn cari tkrkserq wi pe Israel, mkniind prin idolii lor pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

  16:14 Celelalte fapte ale lui Ela, wi tot ce a fqcut el, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

  16:15 Kn al douqzeci wi waptelea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda, Zimri a domnit wapte zile la Tirya. Poporul tqbqra kmpotriva Ghibetonului care era al Filistenilor.

  16:16 Wi poporul a auzit kn tabqrq vestea aceasta: ,,Zimri a uneltit, wi chiar a ucis pe kmpqrat!`` Wi kn ziua aceea, tot Israelul a pus kn tabqrq ca kmpqrat al lui Israel pe Omri, cqpetenia owtirii.

  16:17 Omri, wi tot Israelul cu el, au pornit din Ghibeton, wi au kmpresurat Tirya.

  16:18 Zimri, vqzknd cq cetatea este luatq, a intrat kn cetqyuia casei kmpqratului, wi a dat foc casei kmpqratului peste el. Astfel a murit el,

  16:19 din pricina pqcatelor pe cari le sqvkrwise, fqcknd ce este rqu knaintea Domnului, umblknd pe calea lui Ieroboam, sqvkrwind pqcatele pe cari le fqcuse Ieroboam, wi fqcknd wi pe Israel sq pqcqtuiascq.

  16:20 Celelalte fapte ale lui Zimri, wi uneltirea pe care a fqcut -o el nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

  16:21 Atunci poporul lui Israel s`a desbinat kn douq pqryi; jumqtate din popor voia sq facq kmpqrat pe Tibni, fiul lui Ghinat, wi jumqtate era pentru Omri.

  16:22 Ceice urmau pe Omri au biruit pe ceice urmau pe Tibni, fiul lui Ghinat. Tibni a murit, wi Omri a domnit.

  16:23 Kn al treizeci wi unulea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda, a knceput sq domneascq peste Israel Omri. A domnit doisprezece ani. Dupq ce a domnit wase ani la Tirya,

  16:24 a cumpqrat dela Wemer muntele Samariei, cu doi talanyi de argint; a kntqrit muntele, wi a pus cetqyii pe care a zidit -o, numele Samaria, dupq numele lui Wemer, domnul muntelui.

  16:25 Omri a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, wi a lucrat mai rqu deckt toyi ceice fuseserq knaintea lui.

  16:26 A umblat kn toatq calea lui Ieroboam, fiul lui Nebat, wi s`a dedat la pqcatele kn cari tkrkse Ieroboam pe Israel, mkniind prin idolii lor pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

  16:27 Celelalte fapte ale lui Omri, ce a fqcut el, wi isprqvile lui, nu sknt scrise oare kn cartea Cronicilor kmpqrayilor lui Israel?

  16:28 Omri a adormit cu pqrinyii sqi, wi a fost kngropat la Samaria. Wi kn locul lui a domnit fiul squ Ahab.

  16:29 Ahab, fiul lui Omri, a knceput sq domneascq peste Israel, kn al treizeci wi optulea an al lui Asa, kmpqratul lui Iuda. Ahab, fiul lui Omri, a domnit douqzeci wi doi de ani peste Israel la Samaria.

  16:30 Ahab, fiul lui Omri, a fqcut ce este rqu knaintea Domnului, mai mult deckt toyi ceice fuseserq knaintea lui.

  16:31 Wi, ca wi cum ar fi fost puyin lucru pentru el sq se dedea la pqcatele lui Ieroboam, fiul lui Nebat, a mai luat de nevastq wi pe Izabela, fata lui Etbaal, kmpqratul Sidoniyilor, wi a slujit lui Baal wi s`a knchinat knaintea lui.

  16:32 A ridicat un altar lui Baal kn templul lui Baal pe care l -a zidit la Samaria,

  16:33 wi a fqcut un idol Astarteei. Ahab a fqcut mai multe rele deckt toyi kmpqrayii lui Israel cari fuseserq knaintea lui, ca sq mknie pe Domnul Dumnezeul lui Israel.

  16:34 Pe vremea lui, Hiel din Betel a zidit iarqw Ierihonul; i -a pus temeliile cu preyul lui Abiram, kntkiul lui nqscut, wi i -a pus poryile cu preyul lui Segub, cel mai tknqr fiu al lui, dupq cuvkntul pe care -l spusese Domnul prin Iosua, fiul lui Nun.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск