Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store



 • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 13

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  13:1 Kn al optsprezecelea an al domniei lui Ieroboam, peste Iuda a knceput sq domneascq Abia.

  13:2 El a domnit trei ani la Ierusalim. Mamq-sa se numea Micaia, fata lui Uriel, din Ghibea. Kntre Abia wi Ieroboam a fost rqzboi.

  13:3 Abia a knceput lupta cu o oaste de rqzboinici viteji, patrusute de mii de oameni alewi; wi Ieroboam s`a knwiruit de bqtaie kmpotriva lui cu opt sute de mii de oameni alewi, rqzboinici viteji.

  13:4 Depe vkrful muntelui Yemaraim, care face parte din muntele lui Efraim, Abia s`a sculat wi a zis: ,,Ascultq-mq, Ieroboame, wi tot Israelul!

  13:5 Nu trebuie oare sq wtiyi cq Domnul, Dumnezeul lui Israel, a dat pe vecie domnia peste Israel lui David wi fiilor lui printr`un legqmknt care nu se poate cqlca?

  13:6 Dar Iaroboam, fiul lui Nebat, slujitorul lui Solomon, fiul lui David, s`a sculat wi s`a rqzvrqtit kmpotriva stqpknului squ.

  13:7 Niwte oameni de nimic, oameni rqi, s`au strkns la el wi s`au kmpotrivit lui Roboam, fiul lui Solomon. Roboam era tknqr wi fricos, wi nu putea sq li se kmpotriveascq.

  13:8 Wi acum, voi credeyi cq puteyi iewi biruitori asupra kmpqrqyiei Domnului, care este kn mknile fiilor lui David; wi voi sknteyi o mare mulyime wi aveyi cu voi viyeii de aur pe cari vi i -a fqcut Ieroboam ca dumnezei.

  13:9 N`ayi kndepqrtat voi pe preoyii Domnului, pe fiii lui Aaron wi pe Leviyi, wi nu v`ayi fqcut voi preoyi, ca wi popoarele celorlalte yqri? Oricine venea cu un viyel wi wapte berbeci, ca sq fie sfinyit, se fqcea preot al celui ce nu este Dumnezeu.

  13:10 Dar ckt despre noi, Domnul este Dumnezeul nostru, wi noi nu L-am pqrqsit, preoyii din slujba Domnului sknt fii ai lui Aaron, wi Leviyii stau wi kwi kmplinesc slujbele.

  13:11 Noi aducem kn fiecare dimineayq wi kn fiecare searq arderi de tot Domnului, ardem tqmkie mirositoare, punem pknile pentru punerea knaintea Domnului pe masa cea curatq, wi aprindem kn fiecare searq sfewnicul de aur cu candelele lui; cqci pqzim poruncile Domnului, Dumnezeului nostru. Dar voi L-ayi pqrqsit.

  13:12 Iatq cq Dumnezeu wi preoyii Lui sknt cu noi, kn fruntea noastrq, wi avem wi trkmbiyele rqsunqtoare ca sq sunqm din ele kmpotriva voastrq. Copii ai lui Israel! nu faceyi rqzboi kmpotriva Domnului, Dumnezeului pqrinyilor vowtri, cqci nu veyi avea nicio izbkndq!``

  13:13 Ieroboam i -a luat pe din apoi, cu ajutorul unor oameni puwi la pkndq, awa cq owtile lui erau kn faya lui Iuda, iar cei ce stqteau la pkndq erau knapoia lor.

  13:14 Cei din Iuda, kntorckndu-se, au avut de luptat knainte wi knapoi. Au strigat cqtre Domnul, wi preoyii au sunat din trkmbiye.

  13:15 Oamenii lui Iuda au scos un strigqt de rqzboi wi, la strigqtul de rqzboi al oamenilor lui Iuda, Domnul a lovit pe Ieroboam wi pe tot Israelul dinaintea lui Abia wi a lui Iuda.

  13:16 Copiii lui Israel au fugit dinaintea lui Iuda, wi Dumnezeu i -a dat kn mknile lui.

  13:17 Abia wi poporul lui le-au pricinuit o mare knfrkngere, wi cinci sute de mii de oameni alewi au cqzut moryi printre cei din Israel.

  13:18 Copiii lui Israel au fost smeriyi kn vremea aceea, wi copiii lui Iuda au ckwtigat biruinya, pentrucq se sprijiniserq pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor.

  13:19 Abia a urmqrit pe Ieroboam wi i -a luat cetqyi: Betelul cu satele lui, Iewana cu satele ei, wi Efronul cu satele lui.

  13:20 Ieroboam n`a mai avut putere pe vremea lui Abia, wi Domnul l -a lovit, wi a murit.

  13:21 Dar Abia a ajuns puternic; a avut patrusprezece neveste, wi a nqscut douqzeci wi doi de fii wi wasesprezece fete.

  13:22 Celelalte fapte ale lui Abia, ce a fqcut wi ce a spus el, sknt scrise kn cartea proorocului Ido.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск