Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2CHRONICLES 20

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  20:1 Dupq aceea, fiii lui Moab wi fiii lui Amon, wi cu ei niwte Moaniyi, au pornit cu rqzboi kmpotriva lui Iosafat.

  20:2 Au venit wi au dat de wtire lui Iosafat, zicknd: ,,O mare mulyime knainteazq kmpotiva ta de dincolo de mare, din Siria, wi sknt la Hayayon-Tamar, adicq En-Ghedi.``

  20:3 Kn spaima sa, Iosafat wi -a kndreptat faya sq caute pe Domnul, wi a vestit un post pentru tot Iuda.

  20:4 Iuda s`a adunat sq cheme pe Domnul, wi au venit din toate cetqyile lui Iuda sq caute pe Domnul.

  20:5 Iosafat a venit kn mijlocul adunqrii lui Iuda wi a Ierusalimului, kn Casa Domnului, knaintea curyii celei noi.

  20:6 Wi a zis: ,,Doamne, Dumnezeul pqrinyilor nowtri, nu ewti Tu Dumnezeu kn ceruri wi nu stqpknewti Tu peste toate kmpqrqyiile neamurilor? Oare n`ai Tu kn mknq tqria wi puterea, awa cq nimeni nu Yi se poate kmpotrivi?

  20:7 Oare n`ai izgonit Tu, Dumnezeul nostru, pe locuitorii yqrii acesteia dinaintea poporului Tqu Israel, wi n`ai dat -o Tu pentru totdeauna de mowtenire seminyei lui Avraam care Te iubea?

  20:8 Ei au locuit -o wi Yi-au zidit kn ea un locaw sfknt pentru Numele Tqu, zicknd:

  20:9 ,,Dacq va veni peste noi vreo nenorocire, sabia, judecata, ciuma sau foametea, ne vom knfqyiwa knaintea casei acesteia wi knaintea Ta, cqci Numele Tqu este kn casa aceasta; vom striga cqtre Tine din mijlocul strkmtorqrii noastre, wi Tu ne vei asculta wi ne vei mkntui!

  20:10 Acum, iatq, fiii lui Amon, wi ai lui Moab wi cei din muntele Seir, la cari n`ai kngqduit lui Israel sq intre, cknd venea din yara Egiptului, -cqci s`a abqtut de la ei wi nu i -a nimicit, -

  20:11 iatq -i cum ne rqsplqtesc acum, venind sq ne izgoneascq din mowtenirea Ta, pe care ne-ai dat -o kn stqpknire!

  20:12 O, Dumnezeul nostru, nu -i vei judeca Tu pe ei? Cqci noi skntem fqrq putere knaintea acestei mari mulyimi, care knainteazq kmpotriva noastrq, wi nu wtim ce sq facem, dar ochii nowtri sknt kndreptayi spre Tine!``

  20:13 Tot Iuda stqtea kn picioare knaintea Domnului, cu pruncii, nevestele wi fiii lor.

  20:14 Atunci Duhul Domnului a venit kn mijlocul adunqrii peste Iahaziel, fiul lui Zaharia, fiul lui Benaia, fiul lui Ieiel, fiul lui Matania, Levitul, dintre fiii lui Asaf.

  20:15 Wi Iahaziel a zis: ,,Ascultayi, tot Iuda wi locuitorii din Ierusalim, wi tu, kmpqrate Iosafat! Awa vq vorbewte Domnul: ,,Nu vq temeyi wi nu vq spqimkntayi dinaintea acestei mari mulyimi, cqci nu voi veyi lupta, ci Dumnezeu.

  20:16 Mkne pogorkyi-vq kmpotriva lor. Ei se vor sui pe dealul Yiy, wi -i veyi gqsi la capqtul vqii, kn faya pustiei Ieruel.

  20:17 Nu veyi avea de luptat kn lupta aceasta: awezayi-vq, stayi acolo, wi veyi vedea izbqvirea pe care v`o va da Domnul. Iuda wi Ierusalim, nu vq temeyi wi nu vq spqimkntayi; mkne, iewiyi-le knainte, wi Domnul va fi cu voi!``

  20:18 Iosafat s`a plecat cu faya la pqmknt, wi tot Iuda wi locuitorii Ierusalimului s`au aruncat knaintea Domnului sq se knchine knaintea Lui.

  20:19 Leviyii dintre fiii Chehatiyilor wi dintre fiii Coreiyilor s`au sculat wi au lqudat cu glas tare wi puternic pe Domnul, Dumnezeul lui Israel.

  20:20 A doua zi, au pornit disdedimineayq spre pustia Tecoa. La plecarea lor, Iosafat a venit wi a zis: ,,Ascultayi-mq, Iuda wi locuitorii Ierusalimului! Kncredeyi-vq kn Domnul, Dumnezeul vostru, wi veyi fi kntqriyi; kncredeyi-vq kn proorocii Lui, wi veyi izbuti.``

  20:21 Apoi kn knvoire cu poporul, a numit niwte ckntqreyi cari, kmbrqcayi cu podoabe sfinte, wi mergknd knaintea owtirii, lqudau pe Domnul wi ziceau: ,,Lqudayi pe Domnul, cqci kndurarea Lui yine kn veac!``

  20:22 Kn clipa cknd au knceput ckntqrile wi laudele. Domnul a pus o pkndq kmpotriva fiilor lui Amon wi ai lui Moab wi kmpotriva celor din muntele Seir, cari veniserq kmpotriva lui Iuda. Wi au fost bqtuyi.

  20:23 Fiii lui Amon wi ai lui Moab s`au aruncat asupra locuitorilor din muntele Seir ca sq -i nimiceascq cu desqvkrwire wi sq -i prqpqdeascq. Wi, dupq ce au isprqvit cu locuitorii din Seir, s`au ajutat unii pe alyii sq se nimiceascq.

  20:24 Cknd a ajuns Iuda pe knqlyimea de unde se zqrewte pustia, s`au uitat knspre mulyime, wi iatq cq ei erau niwte trupuri moarte kntinse pe pqmknt, wi nimeni nu scqpase.

  20:25 Iosafat wi poporul squ s`au dus sq ia prqzile; au gqsit printre trupuri multe bogqyii wi lucruri scumpe, wi au luat atkt de multe cq n`au putut sq le ducq pe toate. Trei zile au prqdat, cqci era multq pradq.

  20:26 A patra zi, s`au strkns kn valea Beraca (Binecuvkntare), unde au binecuvkntat pe Domnul; de aceea au numit locul acesta valea Beraca, nume care i -a rqmas pknq kn ziua de azi.

  20:27 Toyi oamenii din Iuda wi din Ierusalim, kn frunte cu Iosafat, au plecat veseli wi s`au kntors la Ierusalim, cqci Domnul ki umpluse de bucurie, izbqvindu -i de vrqjmawii lor.

  20:28 Au intrat kn Ierusalim wi kn Casa Domnului, kn sunete de alqute, wi de arfe wi trkmbiye.

  20:29 Groaza Domnului a apucat toate kmpqrqyiile celorlalte yqri, cknd au auzit cq Domnul luptase kmpotriva vrqjmawilor lui Israel.

  20:30 Wi kmpqrqyia lui Iosafat a fost liniwtitq, wi Dumnezeul lui i -a dat pace de jur kmprejur.

  20:31 Iosafat a domnit peste Iuda. Avea treizeci wi cinci de ani cknd a ajuns kmpqrat, wi a domnit douqzeci wi cinci de ani la Ierusalim. Mamq-sa se chema Azuba, fata lui Wilhi.

  20:32 El a mers pe calea tatqlui squ Asa, wi nu s`a abqtut deloc, fqcknd ce este bine knaintea Domnului.

  20:33 Numai cq knqlyimile n`au fost kndepqrtate, wi poporul tot n`avea inima strkns lipitq de Dumnezeul pqrinyilor sqi.

  20:34 Celelalte fapte ale lui Iosafat, cele dintki wi cele de pe urmq, sknt scrise kn istoria lui Iehu, fiul lui Hanani, care este cuprinsq kn cartea kmpqrayilor lui Israel.

  20:35 Dupq aceea, Iosafat, kmpqratul lui Iuda, s`a unit cu kmpqratul lui Israel, Ahazia, a cqrui purtare era nelegiuitq.

  20:36 S`a unit cu el ca sq zideascq niwte corqbii, cari sq meargq la Tarsis, wi au fqcut corqbii la Eyion-Gheber.

  20:37 Atunci Eliezer, fiul lui Dodava, din Marewa, a proorocit kmpotriva lui Iosafat, wi a zis: ,,Pentrucq te-ai unit cu Ahazia, Domnul kyi nimicewte lucrarea.`` Wi corqbiile au fost sfqrkmate, wi n`au putut sq se ducq la Tarsis.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск