Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - 2SAMUEL 21

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  21:1 Pe vremea lui David, a fost o foamete care a yinut trei ani. David a kntrebat pe Domnul, wi Domnul a zis: ,,Din pricina lui Saul wi a casei lui skngeroase, pentru cq a ucis pe Gabaoniyi este foametea aceasta.``

  21:2 Kmpqratul a chemat pe Gabaoniyi sq le vorbeascq. -Gabaoniyii nu erau dintre copiii lui Israel, ci erau o rqmqwiyq a Amoriyilor; copiii lui Israel se legaserq fayq de ei cu un jurqmknt, wi totuw Saul voise sq -i ucidq, kn rkvna lui pentru copiii lui Israel wi Iuda. -

  21:3 David a zis Gabaoniyilor: ,,Ce pot face eu pentru voi, wi cu se sq fac ispqwire, ca sq binecuvkntayi mowtenirea Domnului?``

  21:4 Gabaoniyii i-au rqspuns: ,,Nu voim nici argint nici aur dela Saul wi dela casa lui, wi nici nu este treaba noastrq sq omorkm pe cineva din Israel.`` Wi kmpqratul a zis: ,,Ce voiyi dar sq vq fac?``

  21:5 Ei au rqspuns kmpqratului: ,,Fiindcq omul acela ne -a slqbit wi kwi pusese de gknd sq ne nimiceascq pentru ca sq ne facq sq perim din tot yinutul lui Israel,

  21:6 sq ni se dea wapte bqrbayi din fiii lui, wi -i vom spknzura knaintea Domnului, la Ghibea lui Saul, alesul Domnului.`` Wi kmpqratul a zis: ,,Vi -i voi da.``

  21:7 Kmpqratul a cruyat pe Mefibowet, fiul lui Ionatan, fiul lui Saul, pentru jurqmkntul pe care -l fqcuserq kntre ei, knaintea Domnului, David wi Ionatan, fiul lui Saul.

  21:8 Dar kmpqratul a luat pe cei doi fii, pe cari -i nqscuse lui Saul Riypa, fata lui Aiia, wi anume: Armoni wi Mefibowet, wi pe cei cinci fii, pe cari -i nqscuse Merab, fata lui Saul, lui Adriel din Mehola, fiul lui Barzilai;

  21:9 i -a dat kn mknile Gabaoniyilor, cari i-au spknzurat pe munte, knaintea Domnului. Toyi cei wapte au perit kmpreunq; au fost omorkyi kn cele dintki zile ale seceratului, la knceputul seceratului orzurilor.

  21:10 Riypa, fata lui Aiia, a luat un sac wi l -a kntins subt ea peste stkncq, dela knceptul seceratului pknq cknd a cqzut peste ei ploaie din cer; wi a oprit pqsqrile cerului sq se apropie de ei kn timpul zilei, wi fiarele ckmpului kn timpul nopyii.

  21:11 Au knwtiinyat pe David despre ce fqcuse Riypa, fata lui Aiia, yiitoarea lui Saul.

  21:12 Wi David s`a dus wi a luat oasele lui Saul wi oasele fiului squ Ionatan, dela locuitorii din Iabesul Galaadului, cari le luaserq din piaya Bet-Wan, unde ki spknzuraserq Filistenii cknd au bqtut pe Saul la Ghilboa.

  21:13 A luat de acolo oasele lui Saul wi oasele fiului squ Ionatan; wi s`au strkns wi oasele celor ce fuseserq spknzurayi.

  21:14 Au kngropat oasele lui Saul wi fiului squ Ionatan kn yara lui Beniamin, la Yela, kn mormkntul lui Chis, tatql lui Saul. Wi au fqcut tot ce poruncise kmpqratul. Dupq aceea, Dumnezeu a fost potolit fayq de yarq.

  21:15 Filistenii au pornit iarqw cu rqzboi kmpotriva lui Israel. David s`a pogorkt cu slujitorii lui, wi a luptat kmpotriva Filistenilor. David era obosit.

  21:16 Wi Iwbi-Benob, unul din copiii lui Rafa, a voit sq omoare pe David; avea o suliyq kn greutate de trei sute de sicli de aramq, wi era kncins cu o sabie nouq.

  21:17 Abiwai, fiul Yeruiei, a venit kn ajutorul lui David, a lovit pe Filistean, wi l -a omorkt. Atunci oamenii lui David, i-au jurat, zicknd: ,,Sq nu mai iewi cu noi la luptq, ca sq nu stingi lumina lui Israel``.

  21:18 Dupq aceea, a mai fost o bqtqlie la Gob cu Filistenii. Atunci Sibecai, Huwatitul, a omorkt pe Saf, care era unul din copiii lui Rafa.

  21:19 A mai fost o bqtqlie la Gob cu Filistenii. Wi Elhanan, fiul lui Iaare-Oreghim, din Betleem, a omorkt pe Goliat din Gat, care avea o suliyq, al cqrei mkner era ca sulul de yesut.

  21:20 A mai fost o bqtqlie la Gat. Acolo era un om de staturq knaltq, care avea wase degete la fiecare mknq wi la fiecare picior, kn totul douqzeci wi patru, wi care se trqgea tot din Rafa.

  21:21 El a batjocorit pe Israel; wi Ionatan, fiul lui Wimea, fratele lui David, l -a omorkt.

  21:22 Acewti patru oameni erau copiii lui Rafa nqscuyi la Gat. Au perit uciwi de mkna lui David wi de mkna slujitorilor lui.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск