Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - DANIEL 5

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  5:1 Kmpqratul Belwayar a fqcut un mare ospqy celor o mie de mai mari ai lui, wi a bqut vin knaintea lor.

  5:2 Wi kn cheful vinului, a poruncit sq aducq vasele de aur wi de argint, pe cari le luase tatql squ Nebucadneyar din Templul dela Ierusalim, ca sq bea cu ele kmpqratul wi mai marii lui, nevestele wi yiitoarele lui.

  5:3 Au adus kndatq vasele de aur, cari fuseserq luate din Templu, din casa lui Dumnezeu din Ierusalim, wi au bqut din ele kmpqratul wi mai marii lui, nevestele wi yiitoarele lui.

  5:4 Au bqut vin, wi au lqudat pe dumnezeii de aur, de argint, de aramq wi de fer, de lemn wi de piatrq.

  5:5 Kn clipa aceea, s`au arqtat degetele unei mkni de om, wi au scris, kn faya sfewnicului, pe tencuiala zidului palatului kmpqrqtesc. Kmpqratul a vqzut aceastq bucatq de mknq, care a scris.

  5:6 Atunci kmpqratul a kngqlbenit, wi gkndurile atkt l-au tulburat cq i s`au desfqcut kncheieturile woldurilor, wi genunchii i s`au izbit unul de altul.

  5:7 Kmpqratul a strigat kn gura mare sq i se aducq cetitorii kn stele, Haldeii wi ghicitorii. Apoi kmpqratul a luat cuvkntul wi a zis knyelepyilor Babilonului: ,,Oricine va putea citi scrisoarea aceasta wi mi -o va tklcui, va fi kmbrqcat cu purpurq, va purta un lqnyiwor de aur la gkt, wi va avea locul al treilea kn ckrmuirea kmpqrqyiei.``

  5:8 Toyi knyelepyii kmpqratului au intrat, dar n`au putut nici sq citeascq scrisoarea wi nici s`o tklcuiascq kmpqratului.

  5:9 Din pricina aceasta kmpqratul Belwayar s`a spqimkntat foarte tare, faya i s`a kngqlbenit wi mai marii lui au rqmas kncremeniyi.

  5:10 Kmpqrqteasa, la auzul cuvintelor kmpqratului wi mai marilor lui, a intrat kn odaia ospqyului, a luat cuvkntul wi a vorbit astfel: ,,Sq trqiewti vecinic, kmpqrate! Sq nu te turbure gkndurile tale, wi sq nu yi se kngqlbeneascq faya!

  5:11 Kn kmpqrqyia ta este un om, care are kn el duhul dumnezeilor celor sfinyi; wi pe vremea tatqlui tqu, s`au gqsit la el lumini, pricepere wi o knyelepciune dumnezeiascq. De aceea kmpqratul Nebucadneyar, tatql tqu, da, tatql tqu, kmpqrate, l -a pus mai mare peste vrqjitori, cititori kn stele, Haldei, ghicitori,

  5:12 wi anume, pentrucq s`a gqsit la el, la Daniel, numit de kmpqrat Beltwayar, un duh knalt, wtiinyq wi pricepere, putinya sq tklcuiascq visele, sq lqmureascq kntrebqrile grele, wi sq deslege lucrurile kncklcite. Sq fie chemat dar Daniel, wi el kyi va da tklcuirea!``

  5:13 Atunci Daniel a fost adus knaintea kmpqratului. Kmpqratul a luat cuvkntul, wi a zis lui Daniel: ,,Tu ewti Daniel acela, unul din prinwii de rqzboi ai lui Iuda, pe cari i -a adus aici din Iuda, tatql meu kmpqratul?

  5:14 Am aflat despre tine cq ai kn tine duhul dumnezeilor, wi cq la tine se gqsesc lumini, pricepere, wi o knyelepciune nemaipomenitq.

  5:15 Au adus knaintea mea pe knyelepyi wi pe cititorii kn stele, ca sq citeascq scrierea aceasta wi sq mi -o tklcuiascq; dar n`au putut sq tklcuiascq aceste cuvinte.

  5:16 Am aflat cq tu poyi sq tklcuiewti wi sq deslegi kntrebqri grele; acum, dacq vei putea sq citewti scrierea aceasta wi sq mi -o tklcuiewti, vei fi kmbrqcat cu purpurq, vei purta un lqnyiwor de aur la gkt, wi vei avea locul al treilea kn ckrmuirea kmpqrqyiei!``

  5:17 Daniel a rqspuns kndatq knaintea kmpqratului: ,,Yine-yi darurile, wi dq altuia rqsplqtirile tale! Totuw voi citi kmpqratului scrierea, wi i -o voi tklcui.

  5:18 Kmpqrate, Dumnezeul cel Prea Knalt dqduse tatqlui tqu Nebucadneyar: kmpqrqyie, mqrime, slavq wi strqlucire;

  5:19 wi din pricina mqrimii pe care i -o dqduse, toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile se temeau wi tremurau knaintea lui. Cqci kmpqratul omora pe cine voia, wi lqsa cu viayq pe cine voia; knqlya pe cine voia, wi scobora pe cine voia.

  5:20 Dar cknd i s`a kngkmfat inima wi i s`a kmpietrit duhul pknq la mkndrie, a fost aruncat de pe scaunul lui kmpqrqtesc wi a fost despuiat de slava lui;

  5:21 a fost izgonit din mijlocul copiilor oamenilor, inima i s`a fqcut ca a fiarelor, wi a locuit la un loc cu mqgarii sqlbatici; i-au dat sq mqnknce iarbq ca la boi, wi trupul i -a fost udat cu roua cerului, pknq cknd a recunoscut cq Dumnezeul cel Prea Knalt stqpknewte peste kmpqrqyia oamenilor wi cq o dq cui vrea.

  5:22 Dar tu, Belwayar, fiul lui, nu yi-ai smerit inima, mqcarcq ai wtiut toate aceste lucruri.

  5:23 Ci te-ai knqlyat kmpotriva Domnului cerurilor; vasele din casa Lui au fost aduse knaintea ta, wi ayi bqut vin cu ele, tu wi mai marii tqi, nevestele wi yiitoarele tale; ai lqudat pe dumnezeii de argint, de aur, de aramq, de fer, de lemn wi de piatrq, cari nici nu vqd, nici n`aud, wi nici nu pricep nimic, wi n`ai slqvit pe Dumnezeul kn mkna cqruia este suflarea ta wi toate cqile tale!

  5:24 De aceea a trimes El acest cap de mknq, care a scris scrierea aceasta.

  5:25 Iatq knsq scrierea care a fost scrisq: ,,Numqrat, numqrat, ckntqrit, wi kmpqryit!``

  5:26 Wi iatq tklcuirea acestor cuvinte. Numqrat, knseamnq cq Dumnezeu yi -a numqrat zilele domniei, wi i -a pus capqt.

  5:27 Ckntqrit, knseamnq cq ai fost ckntqrit kn cumpqnq wi ai fost gqsit uwor!

  5:28 Kmpqryit, knseamnq cq kmpqrqyia ta va fi kmpqryitq, wi datq Mezilor wi Perwilor!``

  5:29 Kndatq, Belwatar a dat poruncq, wi au kmbrqcat pe Daniel cu purpurq, i-au pus un lqnyiwor de aur la gkt, wi au dat de wtire cq va avea locul al treilea kn ckrmuirea kmpqrqyiei.

  5:30 Dar chiar kn noaptea aceea, Belwayar, kmpqratul Haldeilor, a fost omorkt.

  5:31 Wi a pus mkna pe kmpqrqyie Dariu, Medul, care era kn vkrstq de wasezeci wi doi de ani.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск