Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - ECCLESIASTES 7

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  7:1 Mai mult face un nume bun de ckt untdelemnul mirositor, wi ziua moryii de ckt ziua nawterii.

  7:2 Mai bine sq te duci kntr`o casq de jale de ckt sq te duci kntr`o casq de petrecere; cqci acolo kyi aduci aminte de sfkrwitul oricqrui om, wi cine trqiewte, kwi pune la inimq lucrul acesta.

  7:3 Mai bunq este kntristarea deckt rksul; cqci prin kntristarea feyei inima se face mai bunq.

  7:4 Inima knyelepyilor este kn casa de jale, iar inima celor fqrq minte este kn casa petrecerii.

  7:5 Mai bine sq asculyi mustrarea knyeleptului de ckt sq asculyi la ckntecul celor fqrq minte.

  7:6 Cqci rksul celor fqrq minte este ca pkrqitul spinilor supt cqldare. Wi aceasta este o dewertqciune.

  7:7 Averea luatq prin silq knebunewte pe cel knyelept, wi mita stricq inima.

  7:8 Mai bun este sfkrwitul unui lucru de ckt knceputul lui; mai bine cel bun la suflet de ckt cel kngkmfat.

  7:9 Nu te grqbi sq te mknii kn sufletul tqu, cqci mknia locuiewte kn sknul nebunilor.

  7:10 Nu zice: ,,Cum se face cq zilele de mai knainte erau mai bune de ckt acestea?`` Cqci nu din knyelepciune kntrebi awa.

  7:11 Knyelepciunea preyuiewte ckt o mowtenire, wi chiar mai mult pentru cei ce vqd soarele.

  7:12 Cqci ocrotire dq wi knyelepciunea, ocrotire dq wi argintul; dar un folos mai mult al wtiinyei este cq knyelepciunea yine kn viayq pe cei ce o au.

  7:13 Uitq-te cu bqgare de seamq la lucrarea lui Dumnezeu: cine poate sq kndrepte ce a fqcut El strkmb?

  7:14 Kn ziua fericirii, fii fericit, wi kn ziua nenorocirii, gkndewte-te cq Dumnezeu a fqcut wi pe una wi pe cealaltq, pentruca omul sq nu mai poatq wti nimic din ce va fi dupq el.

  7:15 Tot felul de lucruri am vqzut kn zilele dewertqciunii mele. Este ckte un om fqrq prihanq, care piere kn neprihqnirea lui, wi este ckte un nelegiuit, care o duce mult kn rqutatea lui.

  7:16 Nu fi prea neprihqnit wi nu te arqta prea knyelept: pentru ce sq te pierzi singur?

  7:17 Dar nu fi nici peste mqsurq de rqu wi nu fi fqrq minte: pentru ce vrei sq mori knainte de vreme?

  7:18 Bine este sq yii la aceasta, dar nici pe cealaltq sq n`o lawi din mknq; cqci cine se teme de Dumnezeu, scapq din toate acestea.

  7:19 Knyelepciunea face pe cel knyelept mai tare de ckt zece viteji, cari sknt kntr`o cetate.

  7:20 Fiindcq pe pqmknt nu este nici un om fqrq prihanq, care sq facq binele fqrq sq pqcqtuiascq.

  7:21 Nu lua nici tu seama la toate vorbele cari se spun, ca nu cumva s`auzi pe sluga ta vorbindu-te de rqu!

  7:22 Cqci wtie inima ta de ckte ori ai vorbit wi tu de rqu pe alyii.

  7:23 Toate acestea le-am cercetat cu knyelepciune. Am zis: ,,Mq voi knyelepyi.`` Dar knyelepciunea a rqmas departe de mine.

  7:24 Cu mult mai departe deckt era mai knainte, wi ce adkncq! Cine o va putea gqsi?

  7:25 M-am apucat wi am cercetat toate lucrurile, cu gknd sq knyeleg, sq adkncesc, wi sq caut knyelepciunea wi rostul lucrurilor, wi sq pricep nebunia rqutqyii wi rqtqcirea prostiei.

  7:26 Wi am gqsit cq mai amarq de ckt moartea este femeia, a cqrei inimq este o cursq wi un lay, wi ale cqrei mkni sknt niwte lanyuri; cel plqcut lui Dumnezeu scapq de ea, dar cel pqcqtos este prins de ea.

  7:27 Iatq ce am gqsit, zice Eclesiastul, cercetknd lucrurile unul ckte unul, ca sq le pqtrund rostul;

  7:28 iatq ce-mi cautq wi acum sufletul, wi n`am gqsit. Din o mie am gqsit un om: dar o femeie n`am gqsit kn toate acestea.

  7:29 Numai, iatq ce am gqsit: cq Dumnezeu a fqcut pe oameni fqrq prihanq, dar ei umblq cu multe wiretenii.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск