Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - GENESIS 26

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  26:1 Kn yarq a venit o foamete, afarq de foametea dintki, care fusese pe vremea lui Avraam. Isaac s`a dus la Abimelec, kmpqratul Filistenilor, la Gherar.

  26:2 Domnul i S`a arqtat, wi i -a zis: ,,Nu te pogork kn Egipt! Rqmki kn yara kn care kyi voi spune.

  26:3 Locuiewte ca strqin kn yara aceasta; Eu voi fi cu tine, wi te voi binecuvknta; cqci toate yinuturile acestea yi le voi da yie wi seminyei tale, wi voi yinea jurqmkntul pe care l-am fqcut tatqlui tqu Avraam.``

  26:4 Kyi voi knmulyi sqmknya, ca stelele cerului; voi da seminyei tale toate yinuturile acestea; wi toate neamurile pqmkntului vor fi binecuvkntate kn sqmknya ta, ca rqsplatq

  26:5 pentrucq Avraam a ascultat de porunca Mea, wi a pqzit ce i-am cerut, a pqzit poruncile Mele, orknduirile Mele, wi legile Mele.``

  26:6 Astfel Isaac a rqmas la Gherar.

  26:7 Cknd ki puneau oamenii locului aceluia kntrebqri cu privire la nevasta lui, el zicea: ,,Este sora mea.`` Cqci ki era fricq sq spunq cq este nevastq-sa, ca sq nu -l omoare oamenii locului aceluia, fiindcq Rebeca era frumoasq la chip.

  26:8 Fiindcq wederea lui acolo se lungise, s`a kntkmplat cq Abimelec, kmpqratul Filistenilor, uitkndu-se pe fereastrq, a vqzut pe Isaac juckndu-se cu nevastq-sa Rebeca.

  26:9 Abimelec a trimes sq cheme pe Isaac, wi i -a zis: ,,Nu mai kncape kndoialq cq e nevastq-ta. Cum ai putut zice: ,,E soru-mea?`` Isaac i -a rqspuns: ,,Am zis awa, ca sq nu mor din pricina ei.``

  26:10 Wi Abimelec a zis: ,,Ce ne-ai fqcut? Ce uwor s`ar fi putut ca vreunul din norod sq se culce cu nevastq-ta, wi ne-ai fi fqcut vinovayi.``

  26:11 Atunci Abimelec a dat urmqtoarea poruncq kntregului norod: ,,Cine se va atinge de omul acesta sau de nevasta lui, va fi omorkt.``

  26:12 Isaac a fqcut sqmqnqturi kn yara aceea, wi a strkns rod knsutit kn anul acela; cqci Domnul l -a binecuvkntat.

  26:13 Astfel omul acesta s`a kmbogqyit, wi a mers kmbogqyindu-se din ce kn ce mai mult, pknq ce a ajuns foarte bogat.

  26:14 Avea cirezi de vite wi turme de oi, wi un mare numqr de robi: de aceea Filistenii kl pismuiau.

  26:15 Toate fkntknile, pe cari le sqpaserq robii tatqlui squ, pe vremea tatqlui squ Avraam, Filistenii le-au astupat wi le-au umplut cu yqrknq.

  26:16 Wi Abimelec a zis lui Isaac: ,,Pleacq dela noi, cqci ai ajuns mult mai puternic deckt noi.``

  26:17 Isaac a plecat de acolo wi a tqbqrkt kn valea Gherar, unde s`a awezat cu locuinya.

  26:18 Isaac a sqpat din nou fkntknile de apq, pe cari le sqpaserq robii tatqlui squ Avraam, wi pe cari le astupaserq Filistenii, dupq moartea lui Avraam; wi le -a pus iarqw aceleawi nume, pe cari le pusese tatql squ.

  26:19 Robii lui Isaac au mai sqpat kn vale, wi au dat acolo peste o fkntknq cu apq de izvor.

  26:20 Pqstorii din Gherar s`au certat knsq cu pqstorii lui Isaac, zicknd: ,,Apa este a noastrq.`` Wi a pus fkntknii numele Esec, pentrucq se certaserq cu el.

  26:21 Apoi au sqpat o altq fkntknq, pentru care iar au fqcut gklceavq, de aceea a numit -o Sitna.

  26:22 Pe urmq s`a mutat de acolo, wi a sqpat o altq fkntknq, pentru care nu s`au mai certat; wi a numit -o Rehobot; ,,cqci``, a zis el, ,,Domnul ne -a fqcut loc larg, ca sq ne putem kntinde kn yarq.``

  26:23 De acolo s`a suit la Beer-Weba.

  26:24 Domnul i S`a arqtat chiar kn noaptea aceea, wi i -a zis: ,,Eu sknt Dumnezeul tatqlui tqu Avraam; nu te teme, cqci Eu sknt cu tine; te voi binecuvknta, wi kyi voi knmulyi sqmknya, din pricina robului Meu Avraam.``

  26:25 Isaac a zidit acolo un altar, a chemat Numele Domnului, wi wi -a kntins cortul acolo. Robii lui Isaac au sqpat acolo o fkntknq.

  26:26 Abimelec a venit din Gherar la el, cu prietenul squ Ahuzat, wi cu Picol, cqpetenia owtirii lui.

  26:27 Isaac le -a zis: ,,Pentru ce veniyi la mine, voi cari mq urkyi wi m`ayi izgonit dela voi?``

  26:28 Ei au rqspuns: ,,Vedem lqmurit cq Domnul este cu tine. De aceea zicem: ,,Sq fie un jurqmknt kntre noi, kntre noi wi tine, wi sq facem un legqmknt cu tine!

  26:29 Anume, jurq cq nu ne vei face nici un rqu, dupq cum nici noi nu ne-am atins de tine, ci yi-am fqcut numai bine, wi te-am lqsat sq pleci kn pace. Tu acum ewti binecuvkntat de Domnul.``

  26:30 Isaac le -a dat un ospqy, wi au mkncat wi au bqut.

  26:31 S`au sculat dis de dimineayq, wi s`au legat unul cu altul printr`un jurqmknt. Isaac i -a lqsat apoi sq plece, wi ei l-au pqrqsit kn pace.

  26:32 In aceeaw zi, niwte robi ai lui Isaac au venit sq -i vorbeascq de fkntkna pe care o sqpau, wi i-au zis: ,,Am dat de apq!``

  26:33 Wi el a numit -o Wiba. De aceea s`a pus cetqyii numele Beer-Weba pknq kn ziua de azi.

  26:34 La vkrsta de patruzeci de ani, Esau a luat de neveste pe Iudita, fata Hetitului Beeri, wi pe Basmat, fata Hetitului Elon.

  26:35 Ele au fost o pricinq de mare amqrqciune pentru Isaac wi Rebeca.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск