Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 27

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  27:1 La knceputul domniei lui Ioiachim, fiul lui Iosia, kmpqratul lui Iuda, a fost rostit cqtre Ieremia din partea Domnului, urmqtorul cuvknt:

  27:2 ,,Awa mi -a vorbit Domnul: ,Fq-yi niwte legqturi wi niwte juguri, wi puneyi-le la gkt.

  27:3 Trimete-le kmpqratului Edomului, kmpqratului Moabului, kmpqratului copiilor lui Amon, kmpqratului Tirului wi kmpqratului Sidonului, prin trimewii cari au venit la Ierusalim la Zedechia, kmpqratul lui Iuda.

  27:4 Wi spune-le sq spunq stqpknilor lor: ,Awa vorbewte Domnul owtirilor, kmpqratul lui Israel: ,Iatqce sq spuneyi stqpknilor vowtri:

  27:5 ,Eu am fqcut pqmkntul, pe oameni, wi dobitoacele cari sknt pe pqmknt, cu puterea Mea cea mare wi cu brayul Meu kntins, wi dau pqmkntul cui Kmi place.

  27:6 Acum dau toate aceste yqri kn mkinile robului Meu Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului; ki dau chiar wi fiarele ckmpului ca sq -i fie supuse.

  27:7 Toate neamurile vor fi supuse lui, fiului squ, wi fiului fiului squ, pknq va veni wi vremea yqrii lui, wi o vor supune neamuri puternice wi kmpqrayi mari.

  27:8 Dar dacq un popor sau o kmpqrqyie nu se va supune lui Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, wi nu-wi va pleca grumazul supt jugul kmpqratului Babilonului, voi pedepsi pe poporul acela cu sabie, cu foamete wi cu ciumq, zice Domnul, pknq kl voi nimici prin mkna lui.

  27:9 De aceea, sq n`ascultayi pe proorocii vowtri, pe ghicitorii vowtri, pe visqtorii vowtri, pe cititorii vowtri kn stele, wi pe vrqjitorii vowtri, cari vq zic: ,Nu veyi fi supuwi kmpqratului Babilonului!`

  27:10 Cqci ei vq proorocesc minciuni, ca sq fiyi depqrtayi din yara voastrq, ca sq vq izgonesc wi sq pieriyi.

  27:11 Dar pe poporul care kwi va pleca grumazul supt jugul kmpqratului Babilonului, wi care -i va fi supus, kl voi lqsa kn yara lui, zice Domnul, ca s`o lucreze wi sq locuiascq kn ea.`

  27:12 ,Am spus kntocmai aceleawi lucruri lui Zedechia, kmpqratul lui Iuda: ,Plecayi-vq grumazul supt jugul kmpqratului Babilonului, supuneyi-vq lui wi poporului lui, wi veyi trqi.

  27:13 Pentruce sq muriyi, tu wi poporul tqu, de sabie, de foamete wi de ciumq, cum a hotqrkt Domnul asupra poporului care nu se va supune kmpqratului Babilonului?

  27:14 N`ascultayi de cuvintele proorocilor cari vq zic: ,Nu veyi fi supuwi kmpqratului Babilonului!` Cqci ei vq proorocesc minciuni;

  27:15 ,Nu i-am trimes Eu, zice Domnul, ci proorocesc minciuni kn Numele Meu, ca sq izgonesc wi sq pieriyi, voi wi proorocii cari vq proorocesc!`

  27:16 Am vorbit wi preoyilor wi kntregului popor wi le-am spus: ,Awa vorbewte Domnul: ,N-ascultayi de cuvintele proorocilor vowtri, cari vq proorocesc wi zic: ,Iatq cq uneltele Casei Domnului vor fi aduse kn curknd din Babilon!` Cqci ei vq proorocesc minciuni.

  27:17 Nu -i ascultayi; supuneyi-vq kmpqratului Babilonului, wi veyi trqi. Pentruce sq ajungq cetatea aceasta o dqrkmqturq?

  27:18 Dacq sknt ei prooroci wi dacq este cu ei Cuvkntul Domnului, sq mijloceascq la Domnul owtirilor, pentruca uneltele cari au mai rqmas kn Casa Domnului, kn casa kmpqratului lui Iuda, wi kn Ierusalim, sq nu se ducq kn Babilon.

  27:19 Cqci awa vorbewte Domnul owtirilor cu privire la stklpi, la marea de aramq, la temelii wi la toate celelalte unelte cari au mai rqmas kn cetatea aceasta,

  27:20 wi cari n`au fost ridicate de Nebucadneyar, kmpqratul Babilonului, cknd a luat robi din Ierusalim kn Babilon pe Ieconia, fiul lui Ioiachim, kmpqratul lui Iuda, wi pe toyi mai marii lui Iuda wi Ierusalimului;

  27:21 awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel, despre uneltele, cari au mai rqmas kn Casa Domnului, kn casa kmpqratului lui Iuda, wi kn Ierusalim:

  27:22 ,Ele vor fi duse kn Babilon, wi vor rqmknea acolo pknq kn ziua, cknd le voi cquta Eu-zice Domnul-cknd le voi ridica iarqw wi le voi aduce knapoi kn locul acesta.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск