Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JEREMIAH 48

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  48:1 Asupra Moabului. ,,Awa vorbewte Domnul owtirilor, Dumnezeul lui Israel: ,Vai de Nebo, cqci este pustiit! Chiriataimul este acoperit de ruwine, este luat; cetqyuia este acoperitq de ruwine wi zdrobitq!

  48:2 S`a dus fala Moabului, la Hesbon i se pune la cale pieirea: ,Haidem, sq -l nimicim din mijlocul neamurilor!` ,Wi tu vei fi nimicit Madmenule, sabia va merge dupq tine!`

  48:3 Se aud strigqte din Horonaim: prqpqd wi nimicire!

  48:4 Moabul este zdrobit! Chiar wi cei mici ai lui strigq.

  48:5 Cqci kntr`un plkns necurmat suie suiwul Luhitului, wi se aud strigqte de durere la pogorkwul Horonaimului, din pricina nimicirii!``

  48:6 ,,Fugiyi, scqpayi-vq viaya, wi fiyi ca un nevoiaw desyqrat kn pustie!

  48:7 Cqci, pentrucq te-ai kncrezut kn faptele wi kn vistieriile tale, vei fi luat wi tu, wi Chemowul va merge kn robie, cu preoyii wi cqpeteniile lui.

  48:8 Pustiitorul va intra kn fiecare cetate, wi nicio cetate nu va scqpa. Valea va pieri wi ckmpia va fi nimicitq, cum a spus Domnul.

  48:9 Dayi aripi Moabului, sq plece kn sbor! Cetqyile lui sknt prefqcute kn pustie, nu vor mai avea locuitori.

  48:10 Blestemat sq fie cel ce face cu nebqgare de seamq lucrarea Domnului, blestemat sq fie celce kwi oprewte sabia dela mqcel!

  48:11 Moabul, era neturburat din tinereya lui, wi se odihnea fqrq teamq pe drojdiile lui, nu era turnat dintr`un vas kn altul, wi nu era dus kn robie. De aceea i s`a pqstrat gustul, wi nu i s`a schimbat mirosul.``

  48:12 ,,De aceea iatq, vin zile, zice Domnul, cknd ki voi trimete oameni cari -l vor pritoci; ki vor goli vasele wi vor face sq -i plesneascq burdufurile.

  48:13 Moabul va fi dat de ruwine cu Chemow, cum a fost dat de ruwine casa lui Israel cu Betel, kn care kwi punea kncrederea.

  48:14 Cum puteyi sq ziceyi: ,Skntem viteji, ostawi gata de luptq?``

  48:15 ,,Moabul este pustiit, cetqyile lui se knalyq kn fum, floarea tinerimii lui este jungheatq, zice Kmpqratul, al cqrui Nume este Domnul owtirilor.``

  48:16 ,,Peirea Moabului este aproape sq vinq, nenorocirea lui vine kn graba mare.

  48:17 Bociyi -l, toyi ceice -l knconjurayi, toyi cari -i cunoawteyi numele! Wi ziceyi: ,Cum a fost sfqrkmat acest puternic toiag de ckrmuire, acest toiag mqrey!``

  48:18 ,,Pogoarq-te din locawul slavei, wezi jos pe pqmkntul uscat, locuitoare, fiica Dibonului! Cqci pustiitorul Moabului se suie kmpotriva ta, wi-yi nimicewte cetqyuile.

  48:19 Stai pe drum wi pkndewte, locuitoarea Aroerului! Kntreabq pe fugar wi pe cel scqpat, wi zi: ,Ce s`a kntkmplat?`

  48:20 Moabul este acoperit de ruwine, cqci este zdrobit. Gemeyi wi strigayi! Vestiyi kn Arnon cq Moabul este pustiit!

  48:21 A venit pedeapsa wi peste yara ckmpiei, peste Holon, peste Iahay, peste Mefaat,

  48:22 peste Dibon, peste Nebo, peste Bet-Diblataim,

  48:23 peste Chiriataim, peste Bet-Gamul, peste Bet-Meon,

  48:24 peste Cheriiot, peste Boyra, peste toate cetqyile din yara Moabului, fie depqrtate, fie apropiate.

  48:25 Tqria Moabului este frkntq, wi brayul lui zdrobit, zice Domnul.``

  48:26 ,,Kmbqtayi -l, cqci s`a semeyit kmpotriva Domnului! De aceea, prqvqleascq-se Moabul kn vqrsqtura lui, wi sq ajungq de rks wi el!

  48:27 N`a fost Israel de rksul tqu? A fost prins el oare printre hoyi, de dai din cap, ori de ckte ori vorbewti de el?

  48:28 Pqrqsiyi cetqyile, wi locuiyi kn stknci, locuitori ai Moabului! Wi fiyi ca porumbeii, cari kwi fac cuibul pe marginea pewterilor!

  48:29 Am auzit de fudulia mkndrului Moab, de knfumurarea lui, de trufia lui, de semeyirea lui, wi de inima lui kngkmfatq.``

  48:30 ,,Cunosc, zice Domnul, knfumurarea lui, lqudqroweniile lui dewarte, wi faptele lui de nimic.``

  48:31 ,,De aceea gem pentru Moab, wi mq jqlesc pentru tot Moabul; oamenii suspinq pentru cei din Chir-Heres.

  48:32 Vie din Sibma, te plkng mai mult de ckt Iaezerul; ramurile tale se kntindeau dincolo de mare, se kntindeau pknq la marea Iaezerului; dar pustiitorul s`a aruncat peste strkngerea roadelor tale wi peste culesul viilor tale.

  48:33 Wi astfel, s`a dus bucuria wi veselia din ckmpiile wi din yara roditoare a Moabului.`` ,,Am secat vinul din teascuri-zice Domnul-;nimeni nu mai calcq teascul cu strigqte de bucurie; sknt strigqte de rqzboi, nu strigqte de bucurie.

  48:34 Strigqtele Hesbonului rqsunq pknq la Eleale, wi glasul lor se aude pknq la Iahay, dela Yoar pknq la Horonaim, pknq la Eglat-Weliwia; cqci wi apele Nimrimului sknt prefqcute kn pustiu.

  48:35 ,,Vreau s`o isprqvesc kn Moab, zice Domnul, cu cel ce se suie pe knqlyimile de jerfq, wi aduce tqmkie dumnezeului squ.

  48:36 De aceea kmi jqlewte inima ca un fluer pentru Moab, kmi jqlewte inima ca un fluer pentru oamenii din Chir-Heres pentrucq toate avuyiile pe cari le-au strkns, sknt perdute.

  48:37 Cqci toate capetele sknt rase, toate bqrbile sknt tqiate; pe toate mknile sknt tqieturi de jale, wi pe coapse saci.``

  48:38 ,,Pe toate acoperiwurile Moabului wi kn pieye, sknt numai bocete, pentrucq am sfqrkmat Moabul ca pe un vas fqrq prey, zice Domnul.``

  48:39 ,,Ckt este de sfqrkmat Moabul! Gemeyi! Ckt de ruwinos kntoarce Moabul spatele! Moabul ajunge astfel de rks wi de pominq pentru toyi cei ce -l knconjoarq.

  48:40 Cqci awa vorbewte Domnul: ,Iatq cq vrqjmawul sboarq ca vulturul, wi kwi kntinde aripile asupra Moabului!

  48:41 Cheriiotul este luat, cetqyuile sknt cucerite, wi kn ziua aceea, inima vitejilor Moabului este ca inima unei femei kn durerile nawterii.

  48:42 Astfel Moabul va fi nimicit de tot, wi nu va mai fi un popor, cqci s`a semeyit kmpotriva Domnului.

  48:43 Groaza, groapa wi layul sknt peste tine, locuitor al Moabului, zice Domnul.``

  48:44 ,,Cel ce fuge de groazq, cade kn groapq, wi cel ce se ridicq din groapq, se prinde kn lay; cqci aduc asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui, zice Domnul.``

  48:45 ,,Fugarii se opresc sleiyi de puteri la umbra Hesbonului; dar din Hesbon iese un foc, o flacqrq iese din mijlocul Sihonului, wi mistuie laturile Moabului wi crewtetul capului celor ce se fqlesc.``

  48:46 ,,Vai de tine, Moabule! Poporul din Chemow este pierdut! Cqci fiii tqi sknt luayi prinwi de rqzboi, wi fiicele tale prinse de rqzboi.

  48:47 Dar kn vremile de apoi, voi aduce knapoi pe prinwii de rqzboi ai Moabului, zice Domnul.`` Aceasta este judecata asupra Moabului.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск