Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JOHN 3

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  3:1 Kntre Farisei era un om cu numele Nicodim, un fruntaw al Iudeilor.

  3:2 Acesta a venit la Isus, noaptea, wi I -a zis: ,,Knvqyqtorule, wtim cq ewti un Knvqyqtor, venit dela Dumnezeu; cqci nimeni nu poate face semnele pe cari le faci Tu, dacq nu este Dumnezeu cu el.``

  3:3 Drept rqspuns, Isus i -a zis: ,,Adevqrat, adevqrat kyi spun cq, dacq un om nu se nawte din nou, nu poate vedea Kmpqrqyia lui Dumnezeu.``

  3:4 Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate nawte un om bqtrkn? Poate el sq intre a doua oarq kn pkntecele maicii sale, wi sq se nascq?``

  3:5 Isus i -a rqspuns: ,,Adevqrat, adevqrat kyi spun, cq, dacq nu se nawte cineva din apq wi din Duh, nu poate sq intre kn Kmpqrqyia lui Dumnezeu.

  3:6 Ce este nqscut din carne, este carne, wi ce este nqscut din Duh, este duh.

  3:7 Nu te mira cq yi-am zis: ,,Trebuie sq vq nawteyi din nou.

  3:8 Vkntul suflq kncotro vrea, wi -i auzi vuietul; dar nu wtii de unde vine, nici kncotro merge. Tot awa este cu oricine este nqscut din Duhul.``

  3:9 Nicodim I -a zis: ,,Cum se poate face awa ceva?``

  3:10 Isus I -a rqspuns: ,,Tu ewti knvqyqtorul lui Israel, wi nu pricepi aceste lucruri?

  3:11 Adevqrat, adevqrat kyi spun, cq noi vorbim ce wtim, wi mqrturisim ce am vqzut; wi voi nu primiyi mqrturia noastrq.

  3:12 Dacq v`am vorbit despre lucruri pqmkntewti wi nu credeyi, cum veyi crede cknd vq voi vorbi despre lucrurile cerewti?

  3:13 Nimeni nu s`a suit kn cer, afarq de Cel ce S`a pogorkt din cer, adicq Fiul omului, care este kn cer.

  3:14 Wi, dupq cum a knqlyat Moise warpele kn pustie, tot awa trebuie sq fie knqlyat wi Fiul omului,

  3:15 pentruca oricine crede kn El sq nu piarq, ci sq aibq viaya vecinicq.

  3:16 Fiindcq atkt de mult a iubit Dumnezeu lumea, cq a dat pe singurul Lui Fiu, pentruca oricine crede kn El, sq nu piarq, ci sq aibq viaya vecinicq.

  3:17 Dumnezeu, kn adevqr, n`a trimes pe Fiul Squ kn lume ca sq judece lumea, ci ca lumea sq fie mkntuitq prin El.

  3:18 Oricine crede kn El, nu este judecat; dar cine nu crede, a wi fost judecat, pentrucq n`a crezut kn Numele singurului Fiu al lui Dumnezeu.

  3:19 Wi judecata aceasta stq kn faptul cq, odatq venitq Lumina kn lume, oamenii au iubit mai mult kntunerecul deckt lumina, pentrucq faptele lor erau rele.

  3:20 Cqci oricine face rqul, urqwte lumina, wi nu vine la luminq, ca sq nu i se vqdeascq faptele.

  3:21 Dar cine lucreazq dupq adevqr, vine la luminq, pentruca sq i se arate faptele, fiindcq sknt fqcute kn Dumnezeu.``

  3:22 Dupq aceea Isus, wi ucenicii Lui, a venit kn yinutul Iudeii; wi stqtea acolo cu ei wi boteza.

  3:23 Ioan boteza wi el kn Enon, aproape de Salim, pentrucq acolo erau multe ape; wi oamenii veneau ca sq fie botezayi.

  3:24 Cqci Ioan kncq nu fusese aruncat kn temniyq.

  3:25 Kntre ucenicii lui Ioan wi kntre un Iudeu, s`a iscat o neknyelegere cu privire la curqyire.

  3:26 Au venit deci la Ioan wi i-au zis: ,,Knvqyqtorule, Celce era cu tine dincolo de Iordan, wi despre care ai mqrturisit tu, iatq cq boteazq, wi toyi oameni se duc la El.``

  3:27 Drept rqspuns, Ioan i -a zis: ,,Omul nu poate primi deckt ce -i este dat din cer.

  3:28 Voi knwivq kmi sknteyi martori cq am zis: ,,Nu sknt eu Hristosul, ci sknt trimes knaintea Lui.

  3:29 Cine are mireasq, este mire; dar prietenul mirelui, care stq wi -l ascultq, se bucurq foarte mult cknd aude glasul mirelui: wi aceastq bucurie, care este a mea, este deplinq.

  3:30 Trebuie ca El sq creascq, iar eu sq mq micworez.

  3:31 Celce vine din cer, este mai pe sus de toyi; celce este depe pqmknt, este pqmkntesc, wi vorbewte ca de pe pqmknt. Celce vine din cer, este mai pe sus de toyi.

  3:32 El mqrturisewte ce a vqzut wi a auzit, wi totuw nimeni nu primewte mqrturia Lui.

  3:33 Cine primewte mqrturia Lui, adeverewte prin aceasta cq Dumnezeu spune adevqrul.

  3:34 Cqci Acela, pe care L -a trimes Dumnezeu, vorbewte cuvintele lui Dumnezeu, pentrucq Dumnezeu nu -I dq Duhul cu mqsurq.

  3:35 Tatql iubewte pe Fiul, wi a dat toate lucrurile kn mkna Lui.

  3:36 Cine crede kn Fiul, are viaya vecinicq; dar cine nu crede kn Fiul, nu va vedea viaya, ci mknia lui Dumnezeu rqmkne peste el.``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск