Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Kngerul Domnului S`a suit din Ghilgal la Bochim, wi a zis: ,,Eu v`am scos din Egipt, wi v`am adus kn yara pe care am jurat pqrinyilor vowtri cq v`o voi da. Am zis: ,Niciodatq nu voi rupe legqmkntul Meu cu voi;

  2:2 wi voi sq nu kncheiayi legqmknt cu locuitorii din yara aceasta, ci sq le surpayi altarele.` Dar voi n`ayi ascultat de glasul Meu. Pentruce ayi fqcut lucrul acesta?

  2:3 Am zis atunci: ,Nu -i voi izgoni dinaintea voastrq; ci vq vor sta kn coaste, wi dumnezeii lor vq vor fi o cursq.``

  2:4 Dupq ce a spus Kngerul Domnului aceste vorbe tuturor copiilor lui Israel, poporul a ridicat glasul wi a plkns.

  2:5 Au pus locului aceluia numele Bochim (Ceice plkng); wi au adus jertfe Domnului acolo.

  2:6 Iosua a dat drumul poporului, wi copiii lui Israel au plecat fiecare kn mowtenirea lui, ca sq ia yara kn stqpknire.

  2:7 Poporul a slujit Domnului kn tot timpul vieyii lui Iosua, wi kn tot timpul vieyii bqtrknilor cari au trqit dupq Iosua wi cari vqzuserq toate lucrurile mari, pe cari le fqcuse Domnul pentru Israel.

  2:8 Iosua, fiul lui Nun, robul Domnului, a murit, kn vkrstq de o sutq zece ani.

  2:9 L-au kngropat kn yinutul pe care -l avea de mowtenire, la Timnat-Heres, kn muntele lui Efraim, la miazqnoapte de muntele Gaaw.

  2:10 Tot neamul acela de oameni a fost adqugat la pqrinyii lui, wi s`a ridicat dupq el un alt neam de oameni, care nu cunowtea pe Domnul, nici ce fqcuse El pentru Israel.

  2:11 Copiii lui Israel au fqcut atunci ce nu plqcea Domnului, wi au slujit Baalilor.

  2:12 Au pqrqsit pe Domnul, Dumnezeul pqrinyilor lor, care -i scosese din yara Egiptului, wi au mers dupq alyi dumnezei, dintre dumnezeii popoarelor cari -i knconjurau; s`au knchinat knaintea lor, wi au mkniat pe Domnul.

  2:13 Au pqrqsit pe Domnul, wi au slujit lui Baal wi Astarteelor.

  2:14 Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel. El i -a dat kn mknile unor prqdqtori cari i-au prqdat, i -a vkndut kn mknile vrqjmawilor lor dejurkmprejur, wi nu s`au mai putut kmpotrivi vrqjmawilor lor.

  2:15 Ori unde mergeau, mkna Domnului era kmpotriva lor ca sq le facq rqu, cum spusese Domnul, wi cum le jurase Domnul. Au ajuns astfel kntr`o mare strkmtorare.

  2:16 Domnul a ridicat judecqtori, ca sq -i izbqveascq din mkna celor ce -i prqdau.

  2:17 Dar ei n`au ascultat nici de judecqtorii lor, cqci au curvit cu alyi dumnezei wi s`au knchinat knaintea lor. Kn curknd s`au abqtut dela calea pe care o urmaserq pqrinyii lor, wi n`au ascultat de poruncile Domnului, ca wi ei.

  2:18 Cknd le ridica Domnul judecqtori, Domnul era cu judecqtorul, wi -i izbqvea din mkna vrqjmawilor lor kn tot timpul vieyii judecqtorului, cqci Domnului I se fqcea milq de suspinurile scoase de ei kmpotriva celor ce -i apqsau wi -i chinuiau.

  2:19 Dar, dupq moartea judecqtorului, se stricau din nou, mai mult deckt pqrinyii lor, duckndu-se dupq alyi dumnezei, ca sq le slujeascq wi sq se knchine knaintea lor, wi stqruiau kn aceastq purtare wi kmpetrire.

  2:20 Atunci Domnul S`a aprins de mknie kmpotriva lui Israel, wi a zis: ,,Fiindcq neamul acesta a cqlcat legqmkntul Meu pe care -l poruncisem pqrinyilor lor, wi fiindcq n`au ascultat de glasul Meu,

  2:21 nu voi mai izgoni dinaintea lor niciunul din neamurile pe cari le -a lqsat Iosua cknd a murit.

  2:22 Astfel, prin ele, voi pune pe Israel la kncercare, ca sq wtiu dacq vor cquta sau nu sq urmeze calea Domnului, cum au cqutat pqrinyii lor.``

  2:23 Wi Domnul a lqsat kn pace pe popoarele acelea pe cari nu le dqduse kn mknile lui Iosua, wi nu S`a grqbit sq le isgoneascq.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск