Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 1

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  1:1 Dupq moartea lui Iosua, copiii lui Israel au kntrebat pe Domnul, wi au zis: ,,Cine dintre noi sq se suie kntki kmpotriva Cananiyilor, ca sq porneascq lupta cu ei?``

  1:2 Domnul a rqspuns: ,,Iuda sq se suie; iatq cq am dat yara kn mknile lui.`

  1:3 Wi Iuda a zis fratelui squ Simeon: ,,Suie-te kmpreunq cu mine kn yara care mi -a cqzut la sory, wi sq luptqm kmpotriva Cananiyilor; wi voi merge wi eu cu tine kn yara care yi -a cqzut la sory.`` Wi Simeon s`a dus cu el.

  1:4 Iuda s`a suit, wi Domnul a dat pe Cananiyi wi pe Fereziyi kn mknile lor; au ucis zece mii de oameni la Bezec.

  1:5 Au gqsit pe Adoni-Bezec la Bezec; au pornit lupta kmpotriva lui, wi au bqtut pe Cananiyi wi Fereziyi.

  1:6 Adoni-Bezec a luat fuga; dar ei l-au urmqrit wi l-au prins, wi i-au tqiat degetele cele mari dela mkni wi dela picioare.

  1:7 Adoni-Bezec a zis: ,,Wapte zeci de kmpqrayi, cu degetele cele mari dela mkni wi dela picioare tqiate, strkngeau mkncare subt masa mea; Dumnezeu kmi rqsplqtewte wi mie cum am fqcut`.` L-au dus la Ierusalim wi a murit acolo.

  1:8 Fiii lui Iuda au pornit lupta kmpotriva Ierusalimului wi l-au luat; l-au trecut prin ascuyiwul sqbiei wi au dat foc cetqyii.

  1:9 Fiii lui Iuda s`au pogorkt apoi, ca sq batq pe Cananiyi, cari locuiau muntele, yinutul de miazqzi wi ckmpia.

  1:10 Iuda a pornit kmpotriva Cananiyilor cari locuiau la Hebron, numit mai knainte Chiriat-Arba; wi a bqtut pe Wewai, pe Ahiman wi Talmai.

  1:11 De acolo a pornit kmpotriva locuitorilor Debirului: Debirul se numea mai knainte Chiriat-Sefer.

  1:12 Caleb a zis: ,,Voi da pe fiicq-mea Acsa de nevastq cui va bate Chiriat-Seferul wi -l va lua.``

  1:13 Otniel, fiul lui Chenaz, fratele cel mai mic al lui Caleb, a pus mkna pe cetate; wi Caleb i -a dat de nevastq pe fiicq-sa Acsa.

  1:14 Cknd a intrat ea la Otniel, l -a kndemnat sq cearq un ogor dela tatql ei. Ea s`a pogorkt depe mqgar; wi Caleb i -a zis: ,,Ce vrei?``

  1:15 Ea i -a rqspuns: ,,Dq-mi un dar, cqci mi-ai dat un pqmknt secetos; dq-mi wi izvoare de apq.`` Wi Caleb i -a dat Izvoarele de sus wi Izvoarele de jos.

  1:16 Fiii Chenitului, socrul lui Moise, s`au suit din cetatea Finicilor, kmpreunq cu fiii lui Iuda, kn pustia lui Iuda la miazqzi de Arad, wi s`au dus de s`au awezat kntre popor.

  1:17 Iuda a pornit cu fratele squ Simeon, wi au bqtut pe Cananiyi cari locuiau la Yefat; au nimicit cetatea cu desqvkrwire, wi au numit -o Horma (Nimicire).

  1:18 Iuda a mai pus mkna pe Gaza wi pe yinutul ei, pe Ascalon wi pe yinutul lui, wi pe Ecron wi pe yinutul lui.

  1:19 Domnul a fost cu Iuda; wi Iuda a pus stqpknire pe munte, dar n`a putut sq izgoneascq pe locuitorii din ckmpie, pentrucq aveau carq de fer.

  1:20 Au dat Hebronul lui Calebm cum spusese Moise; wi el a izgonit deacolo pe cei trei fii ai lui Anac.``

  1:21 Fiii lui Beniamin n`au izgonit pe Iebusiyii cari locuiau la Ierusalim; wi Iebusiyii au locuit kn Ierusalim cu fiii lui Beniamin pknq kn ziua de azi.

  1:22 Casa lui Iosif s`a suit wi ea kmpotriva Betelului, wi Domnul a fost cu ei.

  1:23 Cei din casa lui Iosif au iscodit Betelul, care mai nainte se chema Luz.

  1:24 Strqjerii au vqzut pe un om iewind din cetate, wi i-au zis: ,,Aratq-ne pe unde putem intra kn cetate, wi vom avea milq de tine.``

  1:25 El le -a arqtat pe unde ar putea sq intre kn cetate. Wi au trecut cetatea prin ascuyiwul sqbiei; dar pe omul acela l-au lqsat sq plece cu toatq familia lui.

  1:26 Omul acela s`a dus kn yara Hetiyilor; a zidit o cetate, wi i -a pus numele Luz, nume pe care l -a purtat pknq kn ziua de azi.

  1:27 Manase n`a izgonit nici el pe locuitorii din Bet-Wean wi din satele dimprejurul lui, din Taanac wi satele lui, din Dor wi satele dimprejurul lui, din Iibleam wi satele dimprejurul lui, din Meghido wi satele dimprejurul lui; awa knckt Cananiyii au izbutit sq rqmknq kn yara aceasta.

  1:28 Cknd Israel a fost destul de tare, a supus pe Cananiyi la un bir, dar nu i -a izgonit.

  1:29 Efraim n`a izgonit pe Cananiyii cari locuiau la Ghezer, wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Efraim la Ghezer.

  1:30 Zabulon n`a izgonit nici el pe locuitorii din Chitron, nici pe locuitorii din Nahalol; wi Cananiyii au locuit kn mijlocul lui Zabulon, dar au fost supuwi la un bir.

  1:31 Nici Awer n`a izgonit pe locuitorii din Aco, nici pe locuitorii din Sidon, nici pe cei din Ahlab, din Aczib, din Helba, din Afic wi din Rehob;

  1:32 wi Aweriyii au locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii, cqci nu i-au izgonit.

  1:33 Neftali n`a izgonit pe locuitorii din Bet-Wemew, nici pe locuitorii din Bet-Anat, wi a locuit kn mijlocul Cananiyilor, locuitorii yqrii; dar locuitorii din Bet-Wemew wi din Bet-Anat au fost supuwi la un bir.

  1:34 Amoriyii au dat knapoi kn munte pe fiii lui Dan, wi nu i-au lqsat sq se coboare kn ckmpie.

  1:35 Amoriyii au izbutit sq rqmknq la Har-Heres, la Aialon wi la Waalbim; dar mkna casei lui Iosif a apqsat asupra lor, wi au fost supuwi la un bir.

  1:36 Yinutul Amoriyilor se kntindea dela suiwul Acrabim, dela Sela, wi kn sus.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск