Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - JUDGES 8

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  8:1 Bqrbayii lui Efraim au zis lui Ghideon: ,,Ce knseamnq felul acesta de purtare fayq de noi? Pentruce nu ne-ai chemat, cknd ai plecat sq te lupyi kmpotriva lui Madian?`` Wi au avut o mare ceartq cu el.

  8:2 Ghedeon le -a rqspuns: ,,Ce-am fqcut eu pe lkngq voi? Oare nu face mai mult culesul ciorchinelor rqmase kn via lui Efraim de ckt culesul kntregei vii a lui Abiezer?``

  8:3 Kn mknile voastre a dat Dumnezeu pe cqpeteniile lui Madian: Oreb, wi Zeeb. Ce-am putut face eu deci pe lkngq voi?`` Dupqce le -a vorbit astfel, li s`a potolit mknia.

  8:4 Ghedeon a ajuns la Iordan, wi l -a trecut, el wi cei trei sute de oameni cari erau cu el, obosiyi, dar urmqrind mereu pe vrqjmaw.

  8:5 El a zis celor din Sucot: ,,Dayi, vq rog, ckteva pkni poporului care mq knsoyewte, cqci sknt obosiyi, wi sknt kn urmqrirea lui Zebah wi Yalmuna, kmpqrayii Madianului.``

  8:6 Cqpeteniile din Sucot au rqspuns: ,,Este oare mkna lui Zebah wi Yalmuna kn stqpknirea ta, ca sq dqm pkne owtirii tale?``

  8:7 Wi Ghedeon a zis: ,,Ei bine! dupqce Domnul va da kn mknile noastre pe Zebah wi pe Yalmuna, vq voi scqrpina carnea cu spini din pustie wi cu mqrqcini.``

  8:8 De acolo s`a suit la Penuel, wi a fqcut celor din Penuel aceeaw rugqminte. Ei i-au rqspuns cum ki rqspunseserq cei din Sucot.

  8:9 Wi a zis wi celor din Penuel: ,,Cknd mq voi kntoarce kn pace, voi dqrkma turnul acesta.``

  8:10 Zebah wi Yalmuna erau la Carcor kmpreunq cu owtirea lor de aproape cincisprezece mii de oameni; toyi ceice mai rqmqseserq din toatq owtirea fiilor Rqsqritului: o sutq douqzeci de mii de oameni cari scoteau sabia, fuseserq uciwi.

  8:11 Ghedeon s`a suit pe drumul celor ce locuiesc kn corturi, la rqsqrit de Nobah wi de Iogbeha, wi a bqtut owtirea care se credea la adqpost.

  8:12 Zebah wi Yalmuna au luat fuga; Ghedeon i -a urmqrit, a prins pe cei doi kmpqrayi ai Madianului: Zebah wi Yalmuna, wi a pus pe fugq toatq owtirea.

  8:13 Ghedeon, fiul lui Ioas, s`a kntors dela luptq prin suiwul Heres.

  8:14 A prins dintre cei din Sucot un tknqr pe care l -a kntrebat, wi care i -a dat kn scris numele cqpeteniilor wi bqtrknilor din Sucot; erau waptezeci wi wapte de bqrbayi.

  8:15 Apoi a venit la cei din Sucot, wi a zis: ,,Iatq pe Zebah wi Yalmuna, pentru cari m`ayi batjocorit, zicknd: ,Oare mkna lui Zebah wi Yalmuna este kn stqpknirea ta, ca sq dqm pkne oamenilor tqi obosiyi?``

  8:16 Wi a luat pe bqtrknii cetqyii, wi a pedepsit pe oamenii din Sucot cu spini din pustie wi cu mqrqcini.

  8:17 A dqrkmat wi turnul din Penuel, wi a ucis pe oamenii cetqyii.

  8:18 El a zis lui Zebah wi lui Yalmuna: ,,Cum erau oamenii pe cari i-ayi ucis la Tabor?`` Ei au rqspuns: ,,Erau ca tine, fiecare avea knfqyiwarea unui fiu de kmpqrat.``

  8:19 El a zis: ,,Erau frayii mei, fiii mamei mele. Viu este Domnul cq, dacq i-ayi fi lqsat cu viayq, nu v`aw ucide.``

  8:20 Wi a zis lui Ieter, kntkiul lui nqscut: ,,Scoalq-te, wi ucide -i!`` Dar tknqrul nu wi -a scos sabia, pentrucq -i era teamq, cqci era kncq un copil.

  8:21 Zebah wi Yalmuna au zis: ,,Scoalq-te tu knsuyi wi ucide-ne! Cqci cum e omul awa e wi puterea lui.`` Wi Ghedeon s`a sculat, wi a ucis pe Zebah wi Yalmuna. A luat apoi luniwoarele dela gktul cqmilelor lor.

  8:22 Bqrbayii lui Israel au zis lui Ghedeon: ,,Domnewte peste noi, tu, wi fiul tqu, wi fiul fiului tqu, cqci ne-ai izbqvit din mkna lui Madian.``

  8:23 Ghedeon le -a zis: ,,Eu nu voi domni peste voi, nici fiii mei nu vor domni peste voi, ci Domnul va domni peste voi.``

  8:24 Ghedeon le -a zis: ,,Am sq vq fac o rugqminte: dayi-mi fiecare verigile de nas pe cari le-ayi luat ca pradq.`` -Vrqjmawii aveau verigi de aur, cqci erau Ismaeliyi. -

  8:25 Ei au zis: ,,Yi le vom da cu plqcere.`` Wi au kntins o manta, pe care a aruncat fiecare verigile pe cari le prqdase.

  8:26 Greutatea verigilor de aur pe cari le -a cerut Ghedeon, a fost de o mie wapte sute de sicli de aur, afarq de luniwoare, de cerceii de aur, wi hainele de purpurq, pe cari le purtau kmpqrayii Madianului, wi afarq de lqnyiwoarele dela gktul cqmilelor lor.

  8:27 Ghedeon a fqcut din ele un efod, wi l -a pus kn cetatea lui, la Ofra, unde a ajuns o pricinq de curvie pentru tot Israelul; wi a fost o cursq pentru Ghedeon wi pentru casa lui.

  8:28 Madianul a fost smerit knaintea copiilor lui Israel, wi n`a mai ridicat capul. Wi yara a avut odihnq patruzeci de ani, kn timpul vieyii lui Ghedeon.

  8:29 Ierubaal, fiul lui Ioas, s`a kntors, wi a locuit kn casa lui.

  8:30 Ghedeon a avut waptezeci de fii, iewiyi din el, cqci a avut mai multe neveste.

  8:31 Yiitoarea lui, care era la Sihem, i -a nqscut de asemenea un fiu, cqruia i-au pus numele Abimelec.

  8:32 Ghedeon, fiul lui Ioas, a murit dupq o bqtrkneyq fericitq; wi a fost kngropat kn mormkntul tatqlui squ Ioas, la Ofra, care era a familiei lui Abiezer.

  8:33 Dupq moartea lui Ghedeon, copiii lui Israel au knceput iarqw sq curveascq cu Baalii wi au luat pe Baal-Berit ca dumnezeu al lor.

  8:34 Copiii lui Israel nu wi-au adus aminte de Domnul, Dumnezeul lor, care -i izbqvise din mkna tuturor vrqjmawilor cari -i knconjurau.

  8:35 Wi n`au yinut la casa lui Ierubaal, a lui Ghedeon, dupq tot binele pe care -l fqcuse el lui Israel.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск