Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - MATTHEW 23

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  23:1 Atunci Isus, pe cknd cuvknta gloatelor wi ucenicilor Sqi,

  23:2 a zis: ,,Cqrturarii wi Fariseii wed pe scaunul lui Moise.

  23:3 Deci toate lucrurile, pe cari vq spun ei sq le pqziyi, pqziyi-le wi faceyi-le; dar dupq faptele lor sq nu faceyi. Cqci ei zic, dar nu fac.

  23:4 Ei leagq sarcini grele wi cu anevoie de purtat, wi le pun pe umerii oamenilor, dar ei nici cu degetul nu vor sq le miwte.

  23:5 Toate faptele lor le fac pentru ca sq fie vqzuyi de oameni. Astfel, kwi fac filacteriile late, kwi fac poalele vewtmintelor cu ciucuri lungi;

  23:6 umblq dupq locurile dintki la ospeye, wi dupq scaunele dintki kn sinagogi;

  23:7 le place sq le facq oamenii plecqciuni prin pieye, wi sq le zicq: ,Rabi! Rabi!`

  23:8 Voi sq nu vq numiyi Rabi! Fiindcq Unul singur este Knvqyqtorul vostru: Hristos, wi voi toyi sknteyi frayi.

  23:9 Wi ,Tatq` sq nu numiyi pe nimeni pe pqmknt; pentrucq Unul singur este Tatql vostru: Acela care este kn ceruri.

  23:10 Sq nu vq numiyi ,Dascqli`; cqci Unul singur este Dascqlul vostru: Hristosul.

  23:11 Cel mai mare dintre voi sq fie slujitorul vostru.

  23:12 Oricine se va knqlya, va fi smerit; wi oricine se va smeri, va fi knqlyat.

  23:13 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentrucq voi knchideyi oamenilor Kmpqrqyia cerurilor: nici voi nu intrayi kn ea, wi nici pe cei ce vor sq intre, nu -i lqsayi sq intre.

  23:14 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentrucq voi mkncayi casele vqduvelor, kn timp ce, de ochii lumii, faceyi rugqciuni lungi; de aceea veyi lua o mai mare oskndq.

  23:15 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentrucq voi knconjurayi marea wi pqmkntul, ca sq faceyi un tovarqw de credinyq; wi, dupq ce a ajuns tovarqw de credinyq, faceyi din el un fiu al gheenei, de douq ori mai rqu deckt sknteyi voi knwivq.

  23:16 Vai de voi, povqyuitori orbi, cari ziceyi: ,Dacq jurq cineva pe Templu, nu este nimic; dar dacq jurq pe aurul Templului, este legat de jurqmkntul lui.`

  23:17 Nebuni wi orbi! Care este mai mare: aurul sau Templul, care sfinyewte aurul?

  23:18 ,Dacq jurq cineva pe altar, nu este nimic`, ,dar dacq jurq pe darul de pe altar, este legat de jurqmkntul lui.`

  23:19 Nebuni wi orbi! Care este mai mare: darul, sau altarul, care sfinyewte darul?

  23:20 Deci, cine jurq pe altar, jurq pe el wi pe tot ce este deasupra lui;

  23:21 cine jurq pe Templu, jurq pe el wi pe Celce locuiewte kn el;

  23:22 wi cine jurq pe cer, jurq pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu wi pe Celce wade pe el.`

  23:23 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentrucq voi dayi zeciuialq din izmq, din mqrar wi din chimen, wi lqsayi nefqcute cele mai knsemnate lucruri din Lege: dreptatea, mila wi credinciowia; pe acestea trebuia sq le faceyi, wi pe acelea sq nu le lqsayi nefqcute.

  23:24 Povqyuitori orbi, cari strecurayi yknyarul wi knghiyiyi cqmila!

  23:25 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentru cq voi curqyiyi partea de afarq a paharului wi a blidului, dar knlquntru sknt pline de rqpire wi de necumpqtare.

  23:26 Fariseu orb! Curqyq kntki partea din lquntru a paharului wi a blidului, pentruca wi partea de afarq sq fie curatq.

  23:27 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentrucq voi sknteyi ca mormintele vqruite, cari, pe dinafarq se aratq frumoase, iar pe dinlquntru sknt pline de oasele moryilor wi de orice fel de necurqyenie.

  23:28 Tot awa wi voi, pe dinafarq vq arqtayi neprihqniyi oamenilor, dar pe dinlquntru sknteyi plini de fqyqrnicie wi de fqrqdelege.

  23:29 Vai de voi, cqrturari wi Farisei fqyarnici! Pentru cq voi zidiyi mormintele proorocilor, kmpodobiyi gropile celor neprihqniyi,

  23:30 wi ziceyi: Dacq am fi trqit noi kn zilele pqrinyilor nowtri, nu ne-am fi unit cu ei la vqrsarea skngelui proorocilor.

  23:31 Prin aceasta mqrturisiyi despre voi knwivq cq sknteyi fiii celor ce au omorkt pe prooroci.

  23:32 Voi dar umpleyi mqsura pqrinyilor vowtri!

  23:33 Werpi, pui de nqpkrci! Cum veyi scqpa de pedeapsa gheenei?

  23:34 De aceea, iatq, vq trimet prooroci, knyelepyi wi cqrturari. Pe unii din ei ki veyi omork wi rqstigni, pe alyii ki veyi bate kn sinagogile voastre, wi -i veyi prigoni din cetate kn cetate;

  23:35 ca sq vinq asupra voastrq tot skngele nevinovat, care a fost vqrsat pe pqmknt, dela skngele neprihqnitului Abel pknq la skngele lui Zaharia, fiul lui Barachia, pe care l-ayi omorkt kntre Templu wi altar.

  23:36 Adevqrat vq spun, cq toate acestea vor veni peste neamul acesta.

  23:37 Ierusalime, Ierusalime, care omori pe prooroci wi ucizi cu pietre pe cei trimewi la tine! De ckte ori am vrut sq strkng pe copiii tqi cum kwi strknge gqina puii supt aripi, wi n`ayi vrut!

  23:38 Iatq cq vi se lasq casa pustie;

  23:39 cqci vq spun cq deacum kncolo nu Mq veyi mai vedea pknq cknd veyi zice: ,Binecuvkntat este Celce vine kn Numele Domnului!``


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск