Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • РУМЫН БИБЛИЯ - REVELATION 2

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  2:1 Kngerului Bisericii din Efes scrie -i: ,,Iatq ce zice Cel ce yine cele wapte stele kn mkna dreaptq, wi Cel ce umblq prin mijlocul celor wapte sfewnice de aur:

  2:2 ,,Wtiu faptele tale, osteneala ta wi rqbdarea ta, wi cq nu poyi suferi pe cei rqi; cq ai pus la kncercare pe cei ce zic cq sknt apostoli wi nu sknt, wi i-ai gqsit mincinowi.

  2:3 Wtiu cq ai rqbdare, cq ai suferit din pricina Numelui meu, wi cq n-ai obosit.

  2:4 Dar ce am kmpotriva ta, este cq yi-ai pqrqsit dragostea dintki.

  2:5 Adu-yi dar aminte de unde ai cqzut; pocqiewte-te, wi kntoarce-te la faptele tale dintki. Altfel, voi veni la tine, wi-yi voi lua sfewnicul din locul lui, dacq nu te pocqiewti.

  2:6 Ai knsq lucrul acesta bun: cq urqwti faptele Nicolaiyilor, pe cari wi Eu le urqsc.

  2:7 Cine are urechi, sq asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celui ce va birui, ki voi da sq mqnknce din pomul vieyii, care este kn raiul lui Dumnezeu.``

  2:8 Kngerului Bisericii din Smirna scrie -i: ,,Iatq ce zice Cel dintki wi Cel de pe urmq, Cel ce a murit wi a knviat:

  2:9 ,,Wtiu necazul tqu wi sqrqcia ta (dar ewti bogat), wi batjocurile, din partea celor ce zic cq sknt Iudei wi nu sknt, ci sknt o sinagogq a Satanei.

  2:10 Nu te teme nicidecum de ce ai sq suferi. Iatq cq diavolul are sq arunce kn temniyq pe unii din voi, ca sq vq kncerce. Wi veyi avea un necaz de zece zile. Fii credincios pknq la moarte, wi-yi voi da cununa vieyii.``

  2:11 Cine are urechi, sq asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Cel ce va birui, nicidecum nu va fi vqtqmat de a doua moarte.``

  2:12 Kngerului Bisericii din Pergam scrie -i: ,,Iatq ce zice Cel ce are sabia ascuyitq cu douq tqiwuri:

  2:13 ,,Wtiu unde locuiewti: acolo unde este scaunul de domnie al Satanei. Tu yii Numele Meu, wi n-ai lepqdat credinya Mea nici chiar kn zilele acelea cknd Antipa, marturul Meu credincios, a fost ucis la voi, acolo unde locuiewte Satana.

  2:14 Dar am ceva kmpotriva ta. Tu ai acolo niwte oameni cari yin de knvqyqtura lui Balaam, care a knvqyat pe Balac sq punq o piatrq de poticnire knaintea copiilor lui Israel, ca sq mqnknce din lucrurile jertfite idolilor, wi sq se dedea la curvie.

  2:15 Tot awa, wi tu ai ckyiva cari, deasemenea, yin knvqyqtura Nicolaiyilor, pe care Eu o urqsc.

  2:16 Pocqiewte-te dar. Altfel, voi veni la tine curknd, wi Mq voi rqzboi cu ei cu sabia gurii Mele.``

  2:17 Cine are urechi, sq asculte ce zice Bisericilor Duhul: ,,Celuice va birui, ki voi da sq mqnknce din mana ascunsq, wi -i voi da o piatrq albq; wi pe piatra aceasta este scris un nume nou, pe care nu -l wtie nimeni deckt acela care -l primewte.``

  2:18 Kngerului Bisericii din Tiatira, scrie -i: ,,Iatq ce zice Fiul lui Dumnezeu, care are ochii ca para focului, wi ale cqrui picioare sknt ca arama aprinsq:

  2:19 ,,Wtiu faptele tale, dragostea ta, credinya ta, slujba ta, rqbdarea ta wi faptele tale depe urmq, cq sknt mai multe deckt cele dintki.

  2:20 Dar iatq ce am kmpotriva ta: tu lawi ca Iezabela, femeia aceea, care se zice proorociyq, sq knveye wi sq amqgeascq pe robii Mei sq se dedea la curvie, wi sq mqnknce din lucrurile jertfite idolilor.

  2:21 I-am dat vreme sq se pocqiascq, dar nu vrea sq se pocqiascq de curvia ei!

  2:22 Iatq cq am s -o arunc bolnavq kn pat; wi celor ce preacurvesc cu ea, am sq le trimet un necaz mare, dacq nu se vor pocqi de faptele lor.

  2:23 Voi lovi cu moartea pe copiii ei. Wi toate Bisericile vor cunoawte cq ,,Eu sknt Cel ce cercetez rqrunchii wi inima``: wi voi rqsplqti fiecqruia din voi dupq faptele lui.

  2:24 Vouq, knsq, tuturor celorlalyi din Tiatira, cari nu aveyi knvqyqtura aceasta, wi n`ayi cunoscut ,,adkncimile Satanei``, cum le numesc ei, vq zic: ,,Nu pun peste voi altq greutate.

  2:25 Numai yineyi cu tqrie ce aveyi, pknq voi veni!

  2:26 Celui ce va birui wi celui ce va pqzi pknq la sfkrwit lucrqrile Mele, ki voi da stqpknire peste Neamuri.

  2:27 Le va ckrmui cu un toiag de fer, wi le va zdrobi ca pe niwte vase de lut, cum am primit wi Eu putere dela Tatql Meu.

  2:28 Wi -i voi da luceafqrul de dimineayq.``

  2:29 Cine are urechi, sq asculte ce zice Bisericilor Duhul.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск