Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • БОЛГАРСКАЯ БИБЛИЯ - MATTHEW 27

  ПРЕДЫДУЩАЯ ГЛАВА - СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - FONTS - ПОМОЩЬ


  27:1 А на сутринта всичките главни свещеници и народни старейшини се съвещаваха против Исуса, да Го умъртвят.

  27:2 И когато Го вързаха, заведоха Го и Го предадоха на управителя Пилата.

  27:3 Тогава Юда, който Го беше предал, като видя, че Исус бе осъден, разкая се и върна тридесетте сребърника на главните свещеници и старейшините и каза:

  27:4 Съгреших, че предадох невинна кръв. А те рекоха: Нам що ни е? Ти гледай.

  27:6 А главните свещеници взеха сребърниците и рекоха: Не е позволено да ги туряме в храмовата каса, понеже са цена на кръв.

  27:7 И като се съветваха, купиха с тях грънчаревата нива, за погребване на чужденци.

  27:8 Затова оная нива се нарече кръвна нива, както се нарича и до днес.

  27:9 Тогава се изпълни реченото чрез пророк Еремия, който каза: “И взеха тридесетте сребърника, цената на оценения, Когото оцениха някои от изралтяните,

  27:10 и дадоха ги за грънчаревата нива, според както ми заповяда Господ”.

  27:11 А Исус застана пред управителя; и управителят Го попита, като каза: Ти Юдейският цар ли си? А Исус му рече: Ти казваш.

  27:12 И когато Го обвиняваха главните свещеници и старейшините, нищо не отговаряше.

  27:13 Тогава Пилат Му казва: Не чуваш ли за колко неща свидетелствуват против Тебе?

  27:14 Но Той не му отговори нито на едно нещо; тъй щото управителят се чудеше много.

  27:15 А на всеки празник управителят имаше обичай да пуща на народа един от затворниците, когото биха поискали.

  27:16 А тогава имаха един прочут затворник, на има Варава.

  27:17 И тъй, като бяха събрани, Пилат им каза: Кого искате да ви пусна: Варава ли или Исуса, наречен Христос?

  27:18 (Понеже знаеше, че от завист го предаваха.

  27:19 При това, като седеше на съдийския престол, жена му изпрати до него да кажат: Не струвай нищо на Тоя праведник; защото днес много пострадах насъне поради Него).

  27:20 А главните свещеници и старейшините убедиха народа да изпроси Варава, а Исуса да погубят.

  27:21 Управителят в отговор им рече: Кого от двамата искате да ви пусна? А те рекоха: Варава.

  27:22 Пилат им казва: Тогава какво да правя с Исуса, наречен Христос? Те всички казват: Да бъде разпнат.

  27:23 А той каза: Че какво зло е сторил? А те още повече закрещяха, казвайки: Да бъде разпнат.

  27:24 И тъй Пилат като видя, че никак не помага, а напротив, че се повдига размирие, взе вода, оми си ръцете пред народа, и каза: Аз съм невинен за кръвта на Тоя праведник; вие гледайте.

  27:25 А целият народ в отговор рече: Кръвта Му да бъде на нас и на чадата ни.

  27:26 Тогава им пусна Варава; а Исуса бй и Го предаде на разпятие.

  27:27 Тогава войниците на управителя заведоха Исуса в преторията, и събраха около Него цялата дружина.

  27:28 И като Го съблякоха, облякоха Го в червена мантия.

  27:29 И оплетоха венец от тръни и го наложиха на главата Му, и туриха тръст в десницата Му; и като коленичаха пред Него, ругаеха Му се, казвайки: Здравей, Царю Юдейски!

  27:30 И заплюваха Го, и взеха тръстта и Го удряха по главата.

  27:31 И след като Му се поругаха, съблякоха Му мантията и Го облякоха с Неговите дрехи и Го заведоха да Го разпнат.

  27:32 А на излизане намериха един киринеец, на име Симон; него заставиха да носи кръста Му.

  27:33 И като стигнаха на едно място, наречено Голгота (което значи лобно място),

  27:34 дадоха Му да пие вино размесено с жлъчка; но Той като вкуси, не прие да пие.

  27:35 И когато Го разпнаха, разделиха си дрехите Му, като хвърлиха жребие.

  27:36 И седяха да Го пазят там.

  27:37 И поставиха над главата Му обвинението Му, написано така: Тоя е Исус, Юдейският Цар.

  27:38 Тогава бидоха разпнати с Него двама разбойници, един отдясно, и един отляво.

  27:39 А минаващите оттам Му се подиграваха, като клатеха глави и думаха:

  27:40 Ти, Който разоряваш храма и за три дни пак го съграждаш, спаси Себе Си; ако Си Божий Син, слез от кръста.

  27:41 Подобно и главните свещеници с книжниците и старейшините Го ругаеха, казвайки:

  27:42 Други е избавил, а пък Себе Си не може да избави! Той е Израилевият Цар! нека слезе сега от кръста, и ще повярваме в Него.

  27:43 Упова на Бога; нека Го избави сега, ако Му е угоден; понеже каза: Божий Син съм.

  27:44 Със същия укор Му се присмиваха и разпнатите с Него разбойници.

  27:45 А от шестия час тъмнина покриваше цялата земя до деветия час.

  27:46 А около деветия час Исус извика със силен глас и каза: Или, Или, лама савахтани? сиреч: Боже Мой, Боже Мой, защо си Ме оставил?

  27:47 Някои от стоящите там, като чуха, думаха: Той вика Илия.

  27:48 И веднага един от тях се завтече, взе гъба, натопи я в оцет, и като я надяна на тръст, даде Му да пие.

  27:49 А другите казваха: Остави! да видим дали ще дойде Илия да Го избави.

  27:50 А Исус, като извика пак със силен глас, издъхна.

  27:51 И, ето, завесата на храма се раздра на две от горе до долу, земята се разтресе, скалите се разпукаха,

  27:52 гробовете се разтвориха и много тела на починалите светии бяха възкресени,

  27:53 (които, като излязоха от гробовете след Неговото възкресение, влязоха в святия град, и се явиха на мнозина).

  27:54 А стотникът и ония, които заедно с него пазеха Исуса, като видяха земетресението и всичко що стана, уплашиха се твърде много, и думаха: Наистина тоя беше Син на Бога.

  27:55 Там бяха още и гледаха отдалеч много жени, които бяха следвали Исуса от Галилея, и Му служеха;

  27:56 между които бяха Мария Магдалина, и Мария майка на Якова и на Иосия, и майката на Заведеевите синове.

  27:57 И когато се свечери, дойде един богаташ от Ариматея, на име Йосиф, който също беше се учил при Исуса.

  27:58 Той дойде при Пилата и поиска Исусовото тяло. Тогава Пилат заповяда да Му се даде.

  27:59 Йосиф, като взе тялото, обви го с чиста плащеница,

  27:60 и го положи в своя нов гроб, който бе изсякъл в скалата; и като привали голям камък на гробната врата, отиде си.

  27:61 А там бяха Мария Магдалина и другата Мария, които седяха срещу гроба.

  27:62 И на следващия ден, който бе денят след приготовлението за празника, главните свещеници и фарисеите се събраха при Пилата и казаха:

  27:63 Господарю, спомнихме си, че Оня измамник приживе рече: След три дни ще възкръсна.

  27:64 Заповядай, прочее, гробът да се пази здраво до третия ден, да не би учениците Му да дойдат и да Го откраднат, и кажат на народа: Възкръсна от мъртвите. Така последната измама ще бъде по-лоша от първата.

  27:65 Пилат им рече: Вземете стража; идете, вардете Го както знаете.

  27:66 Те, прочее, отидоха и вардиха гроба, като запечатаха гроба с помощта на стражата.


  СЛЕДУЮЩАЯ ГЛАВА - ИНДЕКС БИБЛИИ И ПОИСК

  God Rules.NET
  Ищите 100 + объемы книг в одно время. Российская Библия Поиск Украинская Библия Поиск Болгарская Библия Поиск