Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1CHRONICLES 29

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  29:1 Kralj David ree svemu zboru: "Bog je izabrao moga sina Salomona, mlado i njeno mome, a ovo je velik posao, jer nee biti za ovjeka dvor nego za Boga Jahvu.

  29:2 Pripremio sam, koliko sam mogao, za Dom svoga Boga zlata za zlatne stvari i srebra za srebrne, tua za tuane, eljeza za eljezne, drva za drvene; oniksova kamenja i dragulja za ukivanje, dragulja za ukras i arenih dragulja, svakojakoga dragog kamenja i izobila mramora.

  29:3 Iz ljubavi prema Bogu dajem jo i svoga zlata i srebra za Dom svoga Boga, osim svega to sam pripravio za sveti Dom.

  29:4 Tri tisue zlatnih talenata ofirskoga zlata i sedam tisua talenata istoga srebra da se obloe zidovi prostorija.

  29:5 Zlato za zlatne stvari, a srebro za srebrne i za svako djelo umjetnikih ruku. Bi li danas jo tko htio dragovoljno to priloiti svojom rukom Jahvi?"

  29:6 Tada su dragovoljno priloili knezovi obitelji i knezovi izraelskih plemena, tisunici, stotnici i nadstojnici nad kraljevskim poslovima.

  29:7 Dali su za slubu u Bojem Domu zlata pet tisua talenata i deset tisua zlatnih darika, srebra deset tisua talenata, tua osamnaest tisua talenata, eljeza sto tisua talenata.

  29:8 U koga se god nalo dragulja, svi su darivali u riznicu Jahvina Doma na ruke Jehiela Geronovca.

  29:9 Narod se veselio to su dragovoljno prilagali, jer su prilagali iskrena srca Jahvi; i kralj David radovao se od srca.

  29:10 Potom David blagoslovi Jahvu pred svim zborom. I ree David: "Blagoslovljen da si, Jahve, Boe naeg oca Izraela, od vijeka do vijeka!

  29:11 Tvoja je, Jahve, veliina, sila, slava, sjaj i velianstvo, jer je tvoje sve to je na nebu i na zemlji; tvoje je, Jahve, kraljevstvo i ti si uzvien povrh svega, Poglavar svega!

  29:12 Od tebe je bogatstvo i slava, ti vlada nad svim, u tvojoj je ruci sila i mo, u tvojoj je vlasti da uini velikim i jakim sve.

  29:13 I slavimo te, Boe na, i hvalimo tvoje dino ime.

  29:14 Tko sam ja i to je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve, i iz tvojih ruku primivi, dali smo tebi!

  29:15 Pridolice smo pred tobom, naseljenici kao svi nai oevi; nai dani na zemlji prolaze kao sjena i nema nade.

  29:16 Jahve, Boe na, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju Doma tebi, tvome svetom imenu, iz tvoje je ruke i sve je tvoje!

  29:17 Ali znam, o Boe moj, da ti iskuava srca i da ljubi iskrenost; ja sam iskrena srca dragovoljno prinio sve ovo i s radou sam gledao tvoj narod koji je ovdje kako ti dragovoljno prinosi.

  29:18 Jahve, Boe naih otaca Abrahama, Izaka i Jakova, sauvaj dovijeka u srcu svoga naroda tu misao i namjeru i upravi njegovo srce k sebi!

  29:19 A mome sinu Salomonu daj poteno srce da bi se drao tvojih zapovijedi, tvojih odredaba i tvojih uredaba, da bi vrio sve i da bi sagradio dvor za koji sam sve spremio!"

  29:20 Tada David ree svemu zboru: "Blagoslovite sada Jahvu, svoga Boga!" I sav je zbor blagoslovio Jahvu, Boga svojih otaca, i, pavi niice, poklonio se Jahvi i kralju.

  29:21 rtvovali su Jahvi klanice i prinijeli Jahvi paljenice sutradan: tisuu junaca, tisuu ovnova, tisuu jaganjaca s njihovim ljevanicama, mnogo drugih rtava za sav Izrael.

  29:22 Jeli su i pili pred Jahvom onoga dana vrlo se radujui. Zakraljili su po drugi put Davidova sina Salomona i pomazali ga po Jahvinoj volji za kneza, a Sadoka za sveenika.

  29:23 Tako je Salomon sjeo na Jahvino prijestolje da kraljuje namjesto svoga oca Davida. Bio je sretan i sluao ga je sav Izrael.

  29:24 Svi su knezovi i junaci i svi sinovi kralja Davida pruili ruku kralju Salomonu i sveano mu obeali pokornost.

  29:25 Jahve je vrlo uzvisio Salomona pred oima sveg Izraela i dao njegovu kraljevstvu velianstvo kakvo nijedan kralj prije njega nije imao u Izraelu.

  29:26 Tako je Jiajev sin David kraljevao nad svim Izraelom.

  29:27 Nad Izraelom je kraljevao etrdeset godina; u Hebronu je kraljevao sedam godina, u Jeruzalemu je kraljevao trideset i tri godine.

  29:28 Umro je u lijepoj starosti, nauivi se ivota, bogatstva i slave. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Salomon.

  29:29 Djela kralja Davida, od prvog do posljednjeg, zapisana su u povijesti vidioca Samuela, u povijesti proroka Natana i u povijesti vidioca Gada,

  29:30 sa svim njegovim kraljevanjem, njegovim junatvom i dogaajima to prijeoe preko njega i Izraela i svih drugih kraljevstava zemaljskih.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .