Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 14

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  14:1 U ono se vrijeme razbolje Abija, sin Jeroboamov,

  14:2 i Jeroboam ree svojoj eni: "Ustani i preobuci se da te ne bi prepoznali da si ena Jeroboamova; i idi u ilo. Ondje je prorok Ahija: onaj koji mi je prorokovao da u biti kraljem ovoga naroda.

  14:3 I ponesi deset hljebova, kolaa i posudu meda i otii k njemu! On e ti rei to e biti s djeakom."

  14:4 I uini tako ena Jeroboamova: ustade, ode u ilo i ue u kuu Ahijinu. A on nije vie vidio, oslabile mu oi od duboke starosti.

  14:5 Ali mu je Jahve rekao: "Evo dolazi ena Jeroboamova da od tebe trai savjeta za svoga sina jer je bolestan; a ti e joj rei tako i tako. Kad bude ulazila, pretvarat e se kao da je druga."

  14:6 Kad Ahija u um njenih koraka na vratima, ree joj: "Ui, eno Jeroboamova! to se pretvara da si druga, kad imam teku vijest za tebe?

  14:7 Idi, reci Jeroboamu: 'Ovako kae Jahve, Bog Izraelov: Podigao sam te isred naroda i uinio sam te knezom nad mojim narodom Izraelom,

  14:8 istrgnuo sam kraljevstvo iz kue Davidove i dao ga tebi. Ali ti nisi bio kao moj sluga David, koji je drao moje zapovijedi i koji me slijedio svim srcem svojim i inio samo ono to je pravedno u mojim oima.

  14:9 Ti si radio kudikamo gore od svojih prethodnika, otiao si i nainio sebi druge bogove, salio si im likove da me drai, mene si bacio za lea.

  14:10 Zato, evo, putam zlo na kuu Jeroboamovu, istrijebit u iz obitelji Jeroboamove sve to mokri uza zid, robove i slobodnjake u Izraelu; ja u netragom pomesti kuu Jeroboamovu kao to se mete neist, da ga nita ne ostane.

  14:11 One koji iz Jeroboamove obitelji umru u gradu, prodrijet e psi, a one koji umru u polju, pojest e ptice nebeske.' - Eto tako je Jahve rekao.

  14:12 A ti ustani i poi svome domu: tek to nogama stupi u grad, djeak e umrijeti.

  14:13 Sav e ga Izrael oplakati i pokopat e ga. On e biti jedini iz obitelji Jeroboamove poloen u grob, jer se jedino na njemu nalo neto to se u kui Jeroboamovoj svidjelo Jahvi, Bogu Izraelovu.

  14:14 Jahve e sebi postaviti kralja nad Izraelom i taj e istrijebiti kuu Jeroboamovu. Evo dana! to? ak i trenutka!

  14:15 Jahve e udariti Izraela te e se njihati kao trska u vodi. Iupat e Izraela iz ove dobre zemlje koju je dao njihovim ocima i rasijat e ih s onu stranu Rijeke, jer su nainili sebi aere koje srde Jahvu.

  14:16 Odbacit e Izraela kao smee, zbog grijeha to ih je uinio Jeroboam i na koje je navodio Izraela."

  14:17 ena Jeroboamova ustade i ode. Stigla je u Tirsu, a kad je prelazila kuni prag, djeak bijae mrtav.

  14:18 Pokopali su ga i sav ga je Izrael oplakao prema rijei koju je Jahve rekao po sluzi svome proroku Ahiji.

  14:19 Ostala povijest Jeroboamova, kako je ratovao i kraljevao, to je zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih.

  14:20 Jeroboamovo kraljevanje trajalo je dvadeset i dvije godine, zatim je Jeroboam poinuo kraj otaca svojih, a sin mu Nadab zakraljio se mjesto njega.

  14:21 Roboam, sin Salomonov, bio je kralj Judejaca; bijae mu etrdeset i jedna godina kad je postao kraljem, a sedamnaest je godina kraljevao u Jeruzalemu, u gradu koji Jahve izabra izmeu svih izraelskih plemena da ondje postavi svoje Ime. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka.

  14:22 I Juda uini zlo u oima Jahvinim. Grijesima koje su poinili razjarili su ga vie od svega to su uinili njihovi oci.

  14:23 Jer su i oni podigli uzviice, stupove i aere na svakom breuljku i pod svakim zelenim drvetom.

  14:24 Bilo je ak posveenih bludnica u zemlji. Oponaao je sve grozote naroda to ih je Jahve otjerao ispred sinova Izraelovih.

  14:25 Pete godine Roboamova kraljevanja egipatski kralj iak navali na Jeruzalem.

  14:26 Opljaka sve blago iz Doma Jahvina i riznicu kraljevskog dvora; sve je uzeo; uze i sve zlatne titove to ih bijae napravio Salomon.

  14:27 Namjesto njih kralj Roboam napravi tuane titove i povjeri ih zapovjednicima strae koja je uvala vrata kraljevskog dvora.

  14:28 Kad je god kralj iao u Jahvin Dom, straari su ih uzimali, a poslije ih vraali u straaru.

  14:29 Ostala povijest Roboamova, sve to je uinio, zar nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih?

  14:30 Za sve vrijeme bio je rat izmeu Roboama i Jeroboama.

  14:31 Roboam je poinuo sa svojim ocima i bi sahranjen sa svojim ocima u Davidovu gradu. Majka mu se zvala Naama, a bila je Amonka. Na njegovo se mjesto zakraljio sin mu Abijam.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .