Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 15

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  15:1 Osamnaeste godine kraljevanja Jeroboama, sina Nebatova, zakraljio se Abijam u Judeji.

  15:2 Tri je godine kraljevao u Jeruzalemu; njegova se majka zvala Maaka, a bila je ki Abalomova.

  15:3 On je hodio u svim grijesima to ih je njegov otac inio prije njega, i njegovo srce nije bilo potpuno odano Jahvi, Bogu svome, kao srce njegova praoca Davida.

  15:4 Ipak, zbog Davida, dao mu je Jahve, Bog njegov, svjetiljku u Jeruzalemu, podigavi sinove njegove poslije njega i sauvavi Jeruzalem.

  15:5 Jer je David inio sve to je pravo u oima Jahvinim i za svega svoga ivota nije odstupio ni od ega to mu je zapovjedio, osim onog to je uinio Uriji Hetitu.

  15:6 #

  15:7 Ostala povijest Abijamova, sve to je uinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? A bijae rat izmeu Abijama i Jeroboama.

  15:8 Potom je Abijam poinuo sa svojim ocima. Sahranie ga u Davidovu gradu; na njegovo se mjesto zakralji sin mu Asa.

  15:9 Dvadesete godine Jeroboamova kraljevanja nad Izraelom postade Asa kraljem Judeje.

  15:10 Kraljevao je etrdeset i jednu godinu u Jeruzalemu; njegova se baka zvala Maaka, a bila je ki Abalomova.

  15:11 Asa je inio to je pravo u oima Jahvinim, kao i njegov praotac David.

  15:12 Protjerao je iz zemlje posveene bludnice i uklonio sve idole koje njegovi oci bijahu nainili.

  15:13 Sam je uklonio svoju baku s dostojanstva velike kneginje, jer bijae nainila gada Aeri. Asa je sasjekao njezina gada i spalio ga u potoku Kidronu.

  15:14 Ali uzviice nisu bile uklonjene; ipak je Asino srce bilo privreno Jahvi svega njegova ivota.

  15:15 Unio je u Dom Jahvin posveene darove svoga oca i svoje: srebro, zlato i posue.

  15:16 Bio je rat izmeu Ase i Bae, kralja izraelskoga, u sve njihove dane.

  15:17 Izraelski kralj Baa navali na Judeju i stade utvrivati Ramu da sprijei svako kretanje judejskom kralju Asi.

  15:18 Asa tada uze srebra i zlata koje je preostalo u riznicama Doma Jahvina i u riznicama kraljevskog dvora i dade ga svojim slugama te ih posla Ben-Hadadu, sinu Tabrimonovu, sinu Hezjonovu, aramejskom kralju, koji je stolovao u Damasku, i porui mu:

  15:19 "Neka bude savez izmeu mene i tebe, izmeu moga i tvoga oca; evo, aljem ti na dar srebra i zlata: hajde, raskini savez s izraelskim kraljem Baom da bi otiao od mene."

  15:20 Ben-Hadad poslua kralja Asu i posla svoje vojskovoe na izraelske gradove te oni pokorie Ijon, Dan, Abel Bet-Maaku, sav Kineret i svu zemlju Naftali.

  15:21 A kada to Baa dozna, presta utvrivati Ramu i vrati se u Tirsu.

  15:22 Kralj Asa sazva sve Judejce, bez izuzetka, i oni odnesoe kamenje i drvo kojima je Baa utvrivao Ramu, i kralj Asa utvrdi time Gebu Benjaminovu i Mispu.

  15:23 Ostala povijest Asina, sve njegove pobjede i sve to je uinio i gradovi koje je utvrdio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva judejskih? A u starosti bolovao je od nogu.

  15:24 Asa je poinuo sa svojim ocima i sahranjen je sa svojim ocima u gradu Davida, svoga praoca. Njegov sin Joafat zakralji se mjesto njega.

  15:25 Nadab, sin Jeroboamov, postade kraljem Izraela druge godine Asina kraljevanja Judejom i vladao je dvije godine Izraelom.

  15:26 inio je zlo u oima Jahvinim. Hodio je putem svoga oca i oponaao njegov grijeh na koji je navodio Izraela.

  15:27 Baa, sin Ahijin, iz kue Jisakarove, uroti se protiv njega i ubi ga u Gibetonu, koji pripada Filistejcima i koji su opsjedali Nadab i sav Izrael.

  15:28 Baa ga ubi tree godine Asina kraljevanja Judejom i zavlada mjesto njega.

  15:29 Kad je postao kraljem, pobi svu kuu Jeroboamovu i ne potedi nikoga od Jeroboamovih dokle sve ne istrijebi po rijei koju je Jahve rekao preko sluge svoga Ahije iz ila.

  15:30 Zbog grijeha to ih je uinio i na koje je naveo Izraela i zbog gnjeva kojim je raspalio Jahvu, Boga Izraelova.

  15:31 Ostala povijest Nadabova, i sve to je uinio, zar to nije zapisano u knjizi Ljetopisa kraljeva izraelskih?

  15:32 Izmeu Ase i Izraelova kralja Bae vladao je rat u sve njihove dane.

  15:33 Tree godine Asina kraljevanja Judejom postade Baa, sin Ahijin, kraljem nad svim Izraelom u Tirsi i vladao je dvadeset i etiri godine.

  15:34 inio je zlo u oima Jahvinim i hodio je putem Jeroboama i njegovih grijeha kojima je zavodio Izraelce.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .