Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 1KINGS 18

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  18:1 Prolo je mnogo vremena i rije Jahvina bi upravljena tree godine Iliji: "Idi, pokai se Ahabu, jer elim pustiti kiu na lice zemlje."

  18:2 I ode Ilija da se pokae Ahabu. Kako je glad u Samariji bivala tea,

  18:3 pozva Ahab dvorskog upravitelja Obadiju. Taj se Obadija veoma bojao Jahve;

  18:4 jer kad je Izebela poubijala proroke Jahvine, on je uzeo stotinu proroka i sakrio ih po pedeset u jednu spilju, gdje ih je hranio kruhom i pojio vodom.

  18:5 I ree Ahab Obadiji: "Hajde, obii emo svu zemlju, sve izvore i sve potoke, moda emo nai trave da sauvamo u ivotu konje i mazge i da nam ne propadne stoka."

  18:6 Podijelili su zemlju koju e pretraiti: Ahab je sam otiao jednim putem, a Obadija je poao sam drugim putem.

  18:7 I kad je Obadija bio na putu, eto mu u susret Ilije; poznavi ga, pade niice i ree: "Jesi li to ti, gospodaru Ilija!"

  18:8 On mu odgovori: "Ja sam! Idi i reci svome gospodaru: 'Evo Ilije!'"

  18:9 Odgovori mu Obadija: "to sam sagrijeio te slugu svojega predaje u ruke Ahabu da me ubije?

  18:10 ivoga mi Jahve, tvoga Boga, nema naroda ili kraljevstva kamo moj gospodar nije slao da te trae. I kad su mu rekli: 'Nema ga!' zakleo je kraljevstvo i narod to te nisu nali.

  18:11 I sada mi nareuje: 'Idi, reci svome gospodaru: Evo Ilije!'

  18:12 Ali kad ja odem od tebe, Duh Jahvin odnijet e te ne znam kamo, a ja u doi i obavijestiti Ahaba. Pa kad te ne nae, ubit e me! A tvoj se sluga boji Jahve od mladosti svoje!

  18:13 Zar nije poznato mome gospodaru to sam uinio kad je ono Izebela poubijala proroke Jahvine? Sakrio sam stotinu proroka, po pedeset u jednu spilju, i kruhom ih uzdravao i vodom.

  18:14 I sada ti nareuje: 'Idi, reci svome gospodaru: Evo Ilije!' Pa on e me ubiti!"

  18:15 Ilija mu odgovori: "ivoga mi Jahve Sebaota, komu sluim, jo u mu se danas pokazati."

  18:16 Obadija poe u susret Ahabu i donese mu vijest, a Ahab poe u susret Iliji.

  18:17 Kad Ahab ugleda Iliju, ree mu: "Jesi li ti onaj koji upropauje Izraela?"

  18:18 Ilija odgovori: "Ne upropaujem ja Izraela, nego ti i tvoja obitelj, jer ste ostavili Jahvu, a ti si sljedbenik Baala.

  18:19 Sada sakupi sav Izrael preda me na gori Karmelu i etiri stotine pedeset proroka Baalovih koji jedu za stolom Izebelinim."

  18:20 Ahab pozva sve sinove Izraelove i sakupi proroke na gori Karmelu.

  18:21 Ilija pristupi svemu narodu i ree: "Dokle ete hramati na obje strane? Ako je Jahve Bog, slijedite ga; ako je Baal, slijedite njega." A narod mu nije nita odgovorio.

  18:22 Ilija nastavi: "Ja sam jo jedini ostao kao prorok Jahvin, a Baalovih je proroka etiri stotine i pedeset.

  18:23 Dajte nam dva junca. Neka oni izaberu sebi jednoga, neka ga sasijeku i stave na drva, ali neka ne podmeu ognja. Ja u spremiti drugoga junca i neu podmetati ognja.

  18:24 Vi zazovite ime svoga boga, a ja u zazvati ime Jahvino: bog koji odgovori ognjem pravi je Bog." Sav narod odgovori: "Dobro!"

  18:25 Potom ree Ilija prorocima Baalovim: "Izaberite sebi jednoga junca i ponite, jer vas je mnogo vie. Zazovite ime svoga boga, ali ne stavljajte ognja."

  18:26 Oni uzee junca koji je njima pripao i pripremie ga. Zazivali su ime Baalovo od jutra do podne govorei: "O Baale, uslii nas!" Ali nije bilo ni glasa, ni odgovora. I skakahu i prigibahu koljena pred rtvenikom koji su nainili.

  18:27 U podne im se Ilija naruga i ree: "Glasnije viite, jer on je bog; zauzet je, ili ima posla, ili je na putu; moda spava, pa ga treba probuditi!"

  18:28 A oni okrenue vikati jo glasnije i parati se noevima i sulicama, kako je u njih obiaj, sve dok ih nije oblila krv.

  18:29 Kad je prolo podne, pali su u bunilo i bjesnjeli sve dok nije bilo vrijeme da se prinese rtva; ali nije bilo nikakva glasa ni odgovora niti znaka da ih tkogod slua.

  18:30 Tada Ilija ree svemu narodu: "Priite k meni!" I sav mu narod pristupi. On popravi rtvenik Jahvin koji bijae sruen.

  18:31 Ilija uze dvanaest kamenova prema broju plemena sinova Jakova, kome je Bog rekao: "Izrael e biti ime tvoje!"

  18:32 I sagradi od toga kamenja rtvenik Imenu Jahvinu i iskopa jarak oko rtvenika, irok da bi se mogle posijati dvije mjere penice.

  18:33 Sloi drva, rasijee junca i stavi ga na drva.

  18:34 Tada ree: "Napunite vodom etiri vra i izlijte na paljenicu i na drva!" Uinie tako. Zapovjedi im: "Ponovite", i oni ponovie. Tada ree: "Uinite i trei put." Oni tako i trei put.

  18:35 Voda je tekla oko rtvenika i jarak se ispunio vodom.

  18:36 Kad bijae vrijeme da se prinese rtva, pristupi prorok Ilija i ree: "Jahve, Boe Abrahamov, Izakov i Izraelov, objavi danas da si ti Bog u Izraelu, da sam ja sluga tvoj i da sam po zapovijedi tvojoj uinio sve ovo.

  18:37 Uslii me, Jahve; uslii me, da bi sav ovaj narod znao da si ti, Jahve, Bog i da e ti obratiti njihova srca."

  18:38 I oganj Jahvin pade i proguta paljenicu i drva, kamenje i prainu, ak i vodu u jarku isui.

  18:39 Sav narod se uplai, ljudi padoe niice i rekoe: "Jahve je Bog! Jahve je Bog!"

  18:40 Ilija im ree: "Pohvatajte proroke Baalove da nijedan od njih ne utekne!" I oni ih pohvatae. Ilija ih odvede do potoka Kiona i ondje ih pobi.

  18:41 Ilija ree Ahabu: "Idi gore, jedi i pij, jer ujem umor kie."

  18:42 Dok je Ahab otiao gore da jede i pije, Ilija se popeo na vrh Karmela, prignuo se zemlji i sakrio lice meu koljena.

  18:43 Rekao je zatim svome momku: "Idi gore i pogledaj prema moru." On ode gore, pogleda i ree: "Nita nema ondje!" Ilija odgovori: "Vrati se sedam puta."

  18:44 Ali sedmoga puta ree momak: "Eno se oblak, malen kao dlan ovjeji, die od mora." Tada ree Ilija: "Idi, kai Ahabu: 'Upregni i silazi da te kia ne uhvati.'"

  18:45 Odjednom se nebo zamrai od oblaka i vihora i pade jaka kia. Ahab se pope na kola i odveze u Jizreel.

  18:46 Ruka je Jahvina bila nad Ilijom te on, opasavi se, otra pred Ahabom sve do u blizinu Jizreela.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .