Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 21

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  21:1 U dane Davidove vladae jednom glad tri godine uzastopce. David se obrati Jahvi, a Jahve mu odgovori: "Na aulu i njegovu domu lei krvna krivnja jer je pogubio Gibeonce."

  21:2 Tada kralj sazva Gibeonce da ih pita. Ti Gibeonci nisu pripadali Izraelcima, nego su bili ostatak Amorejaca, kojima se Izraelci bijahu zakleli zakletvom, ali je aul traio da ih uniti u svojoj revnosti za Izraelce i Judejce.

  21:3 David, dakle, upita Gibeonce: "to da vam uinim i ime da vam dadem zadovoljtinu da biste blagoslovili batinu Jahvinu?"

  21:4 Gibeonci odgovorie: "Ne traimo mi ni srebra ni zlata od aula i njegova doma, niti nam je stalo da se pogubi koji ovjek u Izraelu." David e im nato: "to reknete uinit u za vas."

  21:5 A oni odgovorie kralju: "ovjek koji nas je zatirao i koji je smiljao da nas uniti, da nas ne bude nigdje u svemu izraelskom podruju,

  21:6 od njegovih potomaka neka nam se preda sedam ljudi da ih objesimo pred Jahvom u Gibeonu na gori Jahvinoj." Kralj odvrati: "Dat u vam ih."

  21:7 Kralj potedje Meribaala, sina aulova sina Jonatana, zbog zakletve pred Jahvom koja ih je vezala, Davida i Jonatana, sina aulova.

  21:8 Tako kralj uze oba sina Rispe, Ajine keri, koje je rodila aulu, Armonija i Meribaala, i svih pet sinova Merabe, aulove keri, koje je rodila Adrielu, sinu Barzilajevu, iz Mehole.

  21:9 Njih dade u ruke Gibeoncima, a oni ih objesie na gori pred Jahvom. Tako sva sedmorica poginue zajedno, pogubljeni prvih dana etve, na poetku jemene etve.

  21:10 Rispa, Ajina ki, uze kostrijet i prostrije je za sebe na stijeni od poetka jemene etve sve dok nije kia s neba pala na mrtva tijela, i tako nije dala nebeskim pticama da se sputaju na njih danju ni poljskim zvijerima nou.

  21:11 Kad su Davidu javili to je uinila Ajina ki Rispa, aulova inoa,

  21:12 ode David i uze aulove kosti i kosti njegova sina Jonatana od stanovnika Jabea Gileadskog, koji ih bijahu potajno odnijeli s trga u Bet anu, gdje su ih objesili Filistejci u onaj dan kad su Filistejci porazili aula na Gilboi.

  21:13 David prenese odande aulove kosti i kosti njegova sina Jonatana pa ih zdrui s kostima pogubljenih.

  21:14 I ukopae aulove kosti i kosti njegova sina Jonatana s kostima pogubljenih u zemlji Benjaminovoj, u Seli, u grobu aulova oca Kia. Poto izvrie sve to je kralj zapovjedio, Bog se smilova zemlji.

  21:15 Jednom opet nasta rat izmeu Filistejaca i Izraelaca. David ode u boj sa svojim ljudima te su se borili s Filistejcima tako da se David umorio.

  21:16 Iibenob, jedan od Rafinih potomaka, ije je koplje bilo teko tri stotine mjedenih ekela i koji o pripasu imae nov ma, hvastao se tada da e ubiti Davida.

  21:17 Ali Davidu priskoi u pomo Sarvijin sin Abiaj; udari on Filistejca te ga ubi. Tada se Davidovi ljudi zaklee rekavi Davidu: "Nee vie ii s nama u boj, da ne ugasi svjetiljke Izraelove!"

  21:18 Poslije toga opet izbi rat s Filistejcima u Gobu; tada je Huanin Sibkaj pogubio Sipaja, jednoga od Rafinih potomaka.

  21:19 Uz to nasta rat s Filistejcima u Gobu; tada je Jairov sin Elhanan iz Betlehema pogubio Golijata Gitejca, koji je imao kopljau kao tkalako vratilo.

  21:20 Potom opet izbi rat u Gatu, gdje je bio neki ovjek visoka rasta: imae taj na svakoj ruci i nozi po est prstiju, dakle dvadeset i etiri; i on bijae potomak Rafin.

  21:21 Kad je poeo ruiti Izraela, ubi ga Jonatan, sin Davidova brata imeja.

  21:22 Ta etvorica bijahu potomci istoga Rafe iz Gata, a poginue od ruke Davidove i od ruku njegovih slugu.


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .