Bad Advertisement?

Are you a Christian?

Online Store:
 • Visit Our Store • CROATIAN BIBLE - 2SAMUEL 22

  PREVIOUS CHAPTER - NEXT CHAPTER - FONTS - HELP


  22:1 David upravi Jahvi rijei ove pjesme u dan kad ga je Jahve izbavio iz ruku svih njegovih neprijatelja i iz ruke aulove.

  22:2 Pjevao je: "Jahve, hridino moja, utvrdo moja, spase moj;

  22:3 Boe moj, peino moja kojoj se utjeem, tite moj, spasenje moje, tvravo moja! Ti me izbavlja od nasilja.

  22:4 Zazvat u Jahvu hvale predostojna i od dumana bit u izbavljen.

  22:5 Valovi smrti okruie mene, prestravie me bujice pogubne,

  22:6 Uad Podzemlja sputie me, smrtonosne zamke padoe na me:

  22:7 u nevolji zazvah Jahvu i Bogu svome zavapih. Iz svog Doma zov mi zau, i vapaj moj mu do uiju doprije.

  22:8 I zemlja se potrese i uzdrhta, uzdrmae se temelji nebesa, pokrenue se, jer On gnjevom planu.

  22:9 Iz nosnica mu dim se die, iz usta mu oganj liznu, ugljevlje ivo od njega plamsa.

  22:10 On nagnu nebesa i sie, pod nogama oblaci mu mrani.

  22:11 Na keruba stade i poletje; na krilima vjetra zaplovi.

  22:12 Ogrnu se mrakom kao koprenom, prekri se tamnim vodama i oblacima tmastim,

  22:13 od bljeska pred licem njegovim uga se ugljevlje plameno.

  22:14 Jahve s neba zagrmje, Svevinjega glas se ori.

  22:15 Odape strijele i dumane rasu, izbaci munje i na zemlju ih obori.

  22:16 Morska dna se pokazae, i temelji svijeta postae goli od strane prijetnje Jahvine, od olujna daha gnjeva njegova.

  22:17 On prui s neba ruku i mene prihvati, iz silnih voda on me izbavi.

  22:18 Od protivnika monog mene oslobodi, od dumana mojih jaih od mene.

  22:19 Navalie na me u dan zlosretni, ali me Jahve zatiti,

  22:20 na polje prostrano izvede me, spasi me jer sam mu mio.

  22:21 Po pravednosti mojoj Jahve mi uzvrati, po istoi ruku mojih on me nagradi,

  22:22 jer uvah putove Jahvine, od Boga se svoga ne udaljih.

  22:23 Odredbe njegove sve su mi pred oima, zapovijedi njegove nisam odbacio,

  22:24 do sri odan njemu sam bio, uvam se grijeha svakoga.

  22:25 Jahve mi po pravdi mojoj vrati, istou ruku mojih vidje.

  22:26 S prijateljem ti si prijatelj, potenu potenjem uzvraa.

  22:27 S ovjekom istim ti si ist, a lukavca izigrava,

  22:28 jer narodu ponienu spasenje donosi a poniava oi ohole.

  22:29 Jahve, ti moju svjetiljku uie, Boe, tminu moju obasjava:

  22:30 s tobom udaram na ete dumanske, s Bogom svojim preskaem zidine.

  22:31 Savreni su puti Gospodnji, i rije je Jahvina ognjem kuana. on je tit svima, samo on, koji se k njemu utjeu.

  22:32 Jer tko je Bog osim Jahve? Tko li je hridina osim Boga naega?

  22:33 Taj Bog me snagom opasuje, stere mi put besprijekoran.

  22:34 Noge mi dade brze ko u koute i postavi me na visine sigurne,

  22:35 ruke mi za borbu uvjeba i miice da luk mjedeni napinju.

  22:36 Daje mi tit svoj koji spasava, tvoja me briljivost uzvisi.

  22:37 Pouzdanje daje mom koraku, i noge mi vie ne posru.

  22:38 Pognah svoje dumane i dostigoh, i ne vratih se dok ih ne unitih.

  22:39 Obaram ih, ne mogu se dii, padaju, pod nogama mi lee.

  22:40 Ti me opasa snagom za borbu, a protivnike moje meni podloi.

  22:41 Ti dumane moje u bijeg natjera, i rasprih one koji su me mrzili.

  22:42 Vapiju u pomo, nikog da pomogne, vapiju Jahvi - ne odaziva se.

  22:43 Smrvih ih kao prah na vjetru, zgazih ih ko blato na putu.

  22:44 Ti me izbavi od bune u mom narodu, postavi me glavarom pogana, puk koji ne poznavah slui mi.

  22:45 Svaki moj apat pokorno on slua. Sinovi tuinci meni laskaju,

  22:46 sinovi tuinski gube sranost izlaze dru iz svojih utvrda.

  22:47 ivio Jahve! Blagoslovljena hridina moja! Neka se uzvisi Bog, spasenje moje!

  22:48 Bog koji mi daje osvetu i narode meni pokorava.

  22:49 Od dumana me mojih izbavlja i nad protivnike me moje izdie, ti mene od ovjeka silnika spasava.

  22:50 Zato te slavim, Jahve, meu pucima i psalam pjevam tvome Imenu:

  22:51 umnoio si pobjede kralju svojemu, pomazaniku svome milost si iskazao, Davidu i potomstvu njegovu navijeke."


  NEXT CHAPTER - CROATIAN BIBLE & INDEX

  God Rules.NET
   100 +   .